Bridž (z angl. bridge) je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou francúzskych kariet bez žolíkov. Má postavenie športovej hry. Niektorí kartári ho považujú za jednu z najkrajších kartových hier.

Pozri: bridž

Moje bridžové projekty

Ako programátor alebo správca stránok som rozpracoval niekoľko bridžových projektov. Ako z niektorých komentárov vyplýva, niektorí mi vyčitajú, že väčšinu či dokonca všetky dobré nápady iba načnem a potom ich nedokončím. Napríklad tu.

Pokračovanie článku...

Otvorenie slabé dva

Ako licitovať po otvorení slabé dva?

Väčšina hráčov v klube a asi aj na Slovensku hrá otvorenia 2/♠ ako slabé dva - drahý šesťlist a najviac 11 FB. Väčšina začiatočníckych a mierne pokročilých párov, ale obávam sa, že aj párov ktoré sa pokladajú za expertné však nemá prepracovanú ďalšiu licitáciu po tomto otvorení a metódy, ktoré používajú majú ďaleko k optimu. Často používajú iba tieto dve hlášky:

Otázky na esá

Väčšina z nás pozná ako otázku na esá iba klasický Blackwood a RKC. Na esá však možno odpovedať aj mnohými inými spôsobmi.

Pokračovanie článku...

Licitácia po kontre na 1BT

Na tejto adrese je popísaná jedna z metód licitovania po kontre na otvorenie 1BT (v angličtine).

Minule som hral na BBO s neznámym partnerom, otvoril som 1NT, LHO dal kontru a môj partner 2D, keďže som mal 5 list kárový, tak sa mi zdalo nepravdepodobné, že by mal dlhé kára a podozrieval som ho, že to myslí ako transfer. Rozhodol som sa dať Pas, po štarte sa ukázalo, že to naozaj myslel ako transfer, mal však aj 3 list kárový a uhral 2D+2, čo bol 60% výsledok. Sporili sme sa však o tom, či ak si partneri nič nedohodli, je to transfer alebo útek z 1BT. Aký je váš názor?

Otázka na tromfovú dámu a bočných kráľov

Hlavne pri pokuse o veľký slem môže byť veľmi dôležité po odpovedi na počet es zistiť, či partner má alebo nemá tromfovú dámu.

Pokračovanie článku...

Lebensohl

Lebensohl je konvencia, ktorá slúži ako obrana proti otvoreniu slabé dva alebo proti zásahom do 1BT.

Konvencia slúži na rozlíšenie slabých a silných listov odpovedajúceho. Podrobne aj s príkladmi je Lebensohl popísaný v článku Eda Veleckého.

Ak partner otvoril 1BT a súper zasiahol na druhom stupni, napríklad 2, tak s listom:

32 AQJ932 K1096
by bolo dobré zalicitovať 3 a partner by pritom mal byť sforsovaný, kým s listom 
32 QJ9432 K1096

by sme chceli, aby partner pasoval. Práve na rozlíšenie podobných prípadov slúži Lebensohl. Ak chceme, aby sme skončili v 3D, povieme 2BT, partner je povinný povedať 3Cl a my opravíme na 3D, ktoré je povinný pasovať. Ak by sme 3D licitovali priamo, tak sa ešte raz musí ozvať.

Základný prehľad konvencie, ak partner otvoril 1BT a RHO licitoval 2 vo farbe:

 • 2 vo farbe – prirodzené, neforsujúce
 • 3 vo farbe okrem farby zásahu – prirodzené, fors do hry
 • cuebid (3 vo farbe zásahu) – podobné konvencii Stayman, otázka na drahý 4 list, popretie zádrže v licitovanej farbe
 • 3BT – popretie zádrže v súperovej farbe, parter, ak máš zádrž, hrajme 3BT
 • 2BT – a relay, partner musí povedať 3♣; potom:
  • Pas - chcel som vypnúť na 3 trefoch
  • 3  vo farbe nižšej než farba zásahu – prirodzené, to chcem hrať
  • 3 vo farbe vyššej než farba zásahu – prirodzené, invit
  • cuebid – Stayman ako vyššie ale so zádržou vo farbe zásahu
  • 3NT – to chcem hrať, mám zádrž

Negatívny free bid

Free bid je, keď nie ste na sforsovanej pozícii a je na vašom rozhodnutí, či dáte Pas alebo licitujete ďalej.

Negatívny free bid (NFB) je, keď vami licitovaná nová farba partnera neforsuje.

Pokračovanie článku...

Podkategórie