Quick bridge

 

  1. Dealer (rozdávajúci) povie, ktorá farba bude tromfová, poprípade povie bez tromfa.
  2. Súper po ľavici vynesie nejakú kartu.
  3. Partner hlavného hráča vyloží všetky svoje karty na stôl, tromfy dá vpravo, kartami stola disponuje hlavný hráč.
  4. Postupne zostávajúci hráči priložia kartu do zdvihu, musí sa priznať farba, ak niekto nemá kartu vo farbe prvej karty zdvihu, môže pridať ľubovoľnú kartu.
  5. Najvyššia karta vo farbe zdvihu berie, tromf prebíja, teda aj tromfová dvojka má vyššiu hodnotu, než esá ostatných farieb. Zdvih získa hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu vo farbe zdvihu alebo ktorý pridal najvyšší tromf. Hierarchia kariet je AKQJ1098765432
  6. Karty zdvihu sa nedávajú dohromady. Hráči ich po odohraní zdvihu položia pred seba lícom nadol v smere linky, ktorá zdvih získala. Takto možno ľahko identifikovať, koľko zdvihov linky získali, ale hlavne takto možno zachovať rozdanie a odovzdať ho na ďalší stôl.
  7. Do ďalšieho zdvihu sa vynáša z toho listu, karta ktorého získala zdvih.
  8. Hodnotenie je jednoduché, počíta sa počet zdvihov získaných hlavným hráčom.
  9. Po dohraní rozdania, každý hráč svoje karty vloží do tej priehradky krabice na rozdanie (board), odkiaľ ich vybral.

Poznámka: Túto najjednoduchšiu formu bridžu možno hrať aj v trojici, keďže partner hlavného hráča je tu v úplne pasívnej pozícii.

blog comments powered by Disqus