Tibor Menyhért

Narodil som sa a žijem v Košiciach.

Vyštudoval som:

  • Gymnázium Kováčska 30  (neskôr presťahované na Trebišovskú)
  • Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, odbor matematika-fyzika

Po škole som pracoval ako:

  • asistent na Ústave Výpočtovej techniky UPJŠ, po detašovaní počítačovej učebne na Prírodovedeckú fakultu, ako asistent na fakulte
  • správca počítačovej siete v Krajskej knižnici J. Bocatia
  • obchodný zástupca a správca počítačovej siete vo firme ACOM s.r.o.

Od roku 1990 som popri zamestnaní aj podnikal a v roku 1998 som sa osamostatnil úplne.

  • som spoluautorom knižničného informačného systému LIBRIS
  • autorom bibliografického systému BIBLIS
  • autorom biografického systému OSUD

Mojim koníčkom je bridž a články na tejto stránke budú venované hlavne bridžu.

blog comments powered by Disqus