Impas a expas

Impas a expas sú základné a najčastejšie používané techniky, pomocou ktorých možno získať zdvih/zdvihy na nižšie karty než majú súperi. V anglickej literatúre majú obe techniky spoločný názov finesse.

Impas

AQ
xx

V tejto farbe máte istý jeden zdvih na eso.Viete získať aj druhý? Pokiaľ má kráľa ľavý obranca tak áno, pokiaľ pravý tak za istých okolností tiež, ale obvykle nie. Pravdepodobnosť, že kráľ je na správnej strane, je 50%. Zdvih na dámu získate tak, že z juhu zahráte blotku do dámy, ak LHO dá kráľa nasadíte eso, ak dá malú, dáte Q. Ak bol kráľ vľavo, získate zdvih aj na A aj na Q a ak hráte farebný záväzok, v tejto farbe neodovzdáte žiaden zdvih.

Axx
QJ10

V tejto farbe neodovzdáte ani jeden zdvih, ak je kráľ vľavo, zahráte Q, ak LHO nedá kráľa, pokračujete J a na záver 10 preberiete esom. Pozor! Môže sa stať, že vám v treťom kole zdvih zabije RHO?

Dvojitý impas

AQ10
xxx

Teoreticky možno získať v pikách tri zdvihy, ak K a J sú vľavo. Zahráte do 10, inou farbou prejdete do ruky, zahráte do dámy a na záver odtiahnete eso. Pravdepodobnosť, že získate 3 zdvihy je 25%, dva 50%, iba jeden zdvih 25%. Ak potrebujete získať dva zdvihy, máte 75% šancu, že aspoň dva zdvihy získate.

Trojitý impas

AQ108
xxx

 

Zahratím x do 8 môžete získať vo farbe až 4 zdvihy, ak sú KJ9 vľavo.

Hlboký impas

AK10
xxx

Ak v tejto farbe potrebujete získať tri zdvihy, zahráte x do 10. Pokiaľ sú obe figúry vľavo, získate všetky tri zdvihy, ak je aspoň jedna vpravo, získate len dva zdvihy. Manéver má 25% šancu.

Ak na stole máte Axxx a v ruke J109, ak v tejto farbe potrebujete získať tri zdvihy, zahráte J, ak LHO dá Q alebo K, dáte A, inak dáte malú. Ak zdvih získa RHO, keď sa dostanete do ruky, manéver zopakujete s 10. Ak sú obe figúry vľavo alebo jedna vľavo, druhá vpravo, získate zdvihy.

Obojstranný impas

A10x
KJx

V tomto prípade možno robiť impas do jednej i druhej strany. Pokiaľ nemáte indície, kde by dáma mohla byť, môžete sa pokúsiť zohrávať tak, aby obrana sama túto farbu rozohrala. Potom nezáleží na tom, na ktorej strane dáma je. Ak ju k tomu prinútiť neviete, môžete impas odložiť a po rozohraní iných farieb, možno získate indície, kto tú dámu má. Napríklad, ak jeden zo súperov ukázal 10 bodov a mal možnosť otvoriť a neotvoril, ak by mal ešte aj dámu, mal by 12 bodov a takmer určite by otvoril, takže dámu budete impasovať u druhého obrancu. Podobne, ak jeden z hráčov otvoril, viete, koľko minimálne by mal mať bodov a z toho vyjde koľko bodov má maximálne druhý obranca, ak už toto maximum ukázal, tak zas hrate impas na istotu.

Impas na rozdelené figúry

AJ10
xxx

Ak by ste stiahli eso zhora, v tejto farbe odovzdáte dva zdvihy. Pokiaľ však z ruky zahráte do jacka, ak LHO zahrá figúru, prikryjete ju esom, ak dá malú, dáte zo stola J, ak RHO dá figúru, zdvih ste síce stratili, ale je veľká šanca, že druhá figúra je u LHO, takže manéver zopakujete, keď sa znova dostanete do ruky. Kedy budete úspešní?Ak sú obe figúry vľavo alebo, ak je jedna vľavo a druhá vpravo. Čiže možnosti sú: KQ?+?, K?+Q?, Q?+K?, ?+KQ?, zo štyroch možností  sú 3 pre vás výhodné a jedna nevýhodná, pravdepodobnosť získania dvoch zdvihov v tejto farbe je 75% (za predpokladu, že vám zdvih nezabije pravý obranca).

Čínsky impas

Ax
Qxxx

Čínsky impas je psychologické zahranie (u začiatočníkov väčšinou mylné zahranie). Z juhu zahráte Q, LHO ak má kráľa a nemá J, môže predpokladať, že máte aj J a preto dámu kráľom nepokryje, keďže na stole vidí druhé eso a vie, že kráľ je nevyimpasovateľný. Hoci ste v tejto farbe mali získať iba jeden zdvih, získate až dva zdvihy a možno v tejto farbe žiaden zdvih neodovzdáte. Takýto impas by ste mali robiť iba výnimočne, keďže ak súperi ctia zásadu figúra na figúru, na dámu takmer určite zdvih nezískate, pritom ak by ste zahrali blotku do esa a potom expas do dámy, máte 50% šancu zdvih na dámu získať. Manéver použite, ak máte indície, že LHO toho kráľa má a záväzok bez zdvihu na dámu splniť nemôžete, alebo ak sa pokúšate o nadzdvih a záväzok beztak plníte.

Štart 7 piková

V rozdaní vpravo sa hrajú tri piky, prichádza pikový štart.Ako možno záväzok splniť?Musíte vydať dva trefy a dve kára, srdce vydáte, ak je kráľ srdcový na východe, ak je na západe, srdce nevydáte a máte šancu, že na 4. alebo 5. srdce zahodíte tref alebo káro. Zdvihnete na stole a zahráte Q srdcovú. Ak bude dáma pokrytá kráľom nasadíte eso, inak pustíte dookola, ak na dámu zdvih získate, zahráte malé srdce do esa a tromfom prejdete do ruky, znova zahráte srdce a zabijete vysokým tromfom. Ak sa srdcia rozpadli, na dve srdcia zahodíte dva trefy alebo dve kára a získate 11 zdvihov, ak sa nerozpadli, môžete na piate srdce zahodiť tref alebo káro a získate 10 zdvihov.

Impas na prebitok

KQJ
-

Ak v pikách chcete získať dva zdvihy a pritom nemôžete v nich žiaden zdvih odovzdať, zahráte kráľa, ak RHO dá eso, zabijete, ak dá malú, zahodíte stratovú kartu.

Dvojcestný impas na prebitok

AQJ5
3

Ak v tejto farbe potrebujete získať dva zdvihy a pritom v nej žiaden nemôžete odovzdať, možno to hrať dvojakým spôsobom. Buď zahráte impas do dámy a ak je kráľ vľavo, získate dva zdvihy a žiaden neodovzdáte. Pokiaľ je však kráľ vpravo, treba zahrať do esa a zo stola zahrať dámu, čím kráľa vpravo chytíte. Pre ktorú z ciest sa rozhodnete, závisí od toho, aké máte o rozdaní indície z priebehu dražby a zohrávky.

Expas

KQxx
xxx

Ak je eso vľavo, získate dva zdvihy a ak máte prechody a farba sa delí 33, až tri zdvihy, keď zahráte blotku do kráľa. Pokiaľ by ste však hrali zo stola K, kráľa vám súper určite pokryje a ak sú piky zle delené, získate len jediný zdvih. Pozor! Ak bude na východe sedieť expertný hráč, hoci bude mať  eso, prvýkrát vám kráľa môže prepustí a vy v domnienke, že eso je určite vľavo, ak zahráte nepozorne, môžete spadnúť, hrajúc na to, že vám nič nehrozí.

Axx
Qxx

 

Získate dva zdvihy, ak je kráľ vpravo a zahráte expas do dámy.

 

KJ10x
xxx

Môžete robiť aj impas aj expas. Ak sú A aj Q vľavo, môžete urobiť až 3 zdvihy, ak sú oba vpravo, spravíte možno iba jeden.

Plánovanie impasov a expasov

Keďže sú 4 farby, v rozdaní môže byť viacero impasových možností, ktorý impas spraviť ako prvý, závisí od toho, čo hrozí, ak jeden či druhý impas nesedí. Tiež treba využiť všetky indície, z dražby a zohrávky. Ak ste danú farbu licitovali a niektorý obranca dražil BT, je zvýšená pravdepodobnosť, že chýbajúca figúra je u neho, podobne, ak jeden zo súperov otvoril a my máme na linke 25 FB, ak predpokladáte, že otvoril na aspoň 12 bodoch, kráľ sa do listu druhého obrancu nezmestí, ale dáma áno, takže impas na kráľa robíte takmer na istotu, až na prípad, že súper otvoril podlimitne. Pozor! Sú aj systémy, v ktorých sa otvára už od 11 FB.

Pozrite aj: Finesse na anglickej wikipédii.

blog comments powered by Disqus