Otázka na tromfovú dámu a bočných kráľov

Hlavne pri pokuse o veľký slem môže byť veľmi dôležité po odpovedi na počet es zistiť, či partner má alebo nemá tromfovú dámu.

Pokiaľ používate RKC tak v prípade, že partner odpovedal 5H alebo 5Sp, informáciu o tromfovej dáme ste získali, v takom prípade sa môžete spýtať na počet kráľov.

Ak bola odpoveď 5Cl alebo 5D, otázkou na tromfovú dámu je najbližšia farba, ktorá nie je uzhodnená, teda po odpovedi:

 • 5Cl, ak uzhodnenou farbou nie sú kára, otázkou na Q je 5D,
  ak uzhodnenou farbou sú kára, otázkou na Q je 5H
 • 5D, ak uzhodnenou farbou nie sú srdcia, otázkou na Q je 5H,
  ak uzhodnenou farbou sú srdcia, otázkou na Q je 5Sp

Ako odpovedáme?

Kvôli šetreniu licitačného priestoru, ak máme tromfovú dámu, môžeme zároveň ukázať aj počet kráľov. Takže odpovede sú nasledujúce:

 • nemám tromfovú dámu - najbližšia hláška
 • mám tromfovú dámu, nemám kráľa - 2. najbližšia hláška
 • mám tromfovú dámu, 1 kráľ - 3. najbližšia hláška
 • mám tromfovú dámu, 2 králi - 4. najbližšia hláška
 • mám tromfovú dámu, 3 králi - 5. najbližšia hláška

Pozor! Do počtu kráľov nezapočítajte tromfového kráľa!

Ako sa spýtať na kráľov, ak odpovedajúci nemal dámu?

Na kráľov sa zase opýtate najbližšou neuzhodnenou farbou, teda ak odpoveď bola

 • 5D a uzhodnená farba nie sú srdcia, otázkou je 5H, ak uzhodnená farba sú srdcia, otázkou je 5Sp
 • 5H a uzhodnená farba nie sú piky, otázkou je 5Sp, ak sú uzhodnené piky, otázkou je 5NT

Ako sa spýtať na kráľov, ak odpoveď na esá bola 5H/5Sp ?

Znova najbižšou neuzhodnenou farbou, teda ak odpoveď na esá bola

 • 5H a uzhodnená farba nie sú piky, otázkou je 5Sp, ak uzhodnená farba sú piky, otázkou je 5NT
 • 5Sp otázkou je 5NT

Poznámka: Niektoré páry ukazujú ako ďalšieho kráľa, každý tromf navyše, teda, ak ste sľúbili 5 tromfov, 6. a ďalší tromf ukážete ako ďalšieho kráľa.

Ako vypnúť na 5NT?

Ak sú uzhodnené napríklad trefy a partner nám ukázal nedostatočný počet es na slem, tak licitovanie 5NT je vypnutie, vynechali sme najbližšiu hlášku.

Pozor! Pokiaľ odpoveď bola 5Sp, tak 5NT je otázkou na kráľov, takže je lepšie povedať 6Cl, lebo partner môže úroveň 6Cl prekročiť. V konečnom dôsledku, ak vám nestačia tri kľučové figúry u partnera, načo ste sa na esá pýtali.

Pozor! Ak ten, kto sa pýtal na esá poprípade tromfovú dámu licituje sfitovanú farbu, tak chce na tomto stupni vypnúť. Ak však vaša odpoveď bola dvojznačná napr. 5Cl 03 alebo 5D 14, tak by ste s maximom es asi mali zvýšiť, lebo neviem aký list by partner musel mať, aby po jeho slemovej iniciatíve mu na slem 3 či dokonca 4 esá nestačili.

Poznámka: Niektoré páry hrajú otázku na kráľov hláškou 5NT, čiže po ľubovoľnej odpovedi na esá, 5NT je otázkou na kráľov. Používajú to najmä tie páry, ktoré používajú klasický blackwood, kde v odpovedi sú len skutočné esá.

Príklady

W  -  N  -  E  -  S

Pas - 1H - Dbl - Rdbl

2D - 2H - Pas - 4NT

Pas - 5D - Dbl - 6H

Pas - Pas - Pas

2 srdcia ukázali 6 list, juh sa nepýta na dámu a kráľov, lebo veľký slem je už vylúčený, po kontre súpera by už možno nemal licitovať ani tých 6H. Po kontre súpera by však Pas mohol byť otázkou na dámu a kráľov. Rdbl by od severu bol nemám dámu, 5H - mám dámu a nemám kráľa a 5Sp - mám dámu a jedného kráľa.

 

 

S  -  W  -  N  -  E

1NT - Pas - 2H - Pas

2Sp - Pas - 3NT - Pas

4Sp - Pas - 4NT - Pas

5Cl - Pas - 6Sp - Pas

Pas - Pas

Predstavme si však, že sever a juh majú vymenené pikovú a károvú dámu, licitácia by po 5 Cl pokračovala takto:

5Cl - Pas - 5D - Pas

5NT - Pas - 6Sp - Pas

Pas - Pas

5NT by ukázali tromfovú dámu a jedného kráľa, ak by juh tromfovú dámu nemal, odpovedal by 5H a sever by vypol na 5Sp.

S - W - N - E

Pas - 3NT - Pas - 4D

Pas - 4NT - Pas - 5Cl

Pas - 5H - Pas - 6Cl

Pas - 7D - Pas - Pas

Pas

Podobne možno dôjsť do 7 D aj po otvorení 2Cl,

2Cl - 2D

3NT a ďalšia licitácia je rovnaká.

Odpoveď 6Cl ukázala tromfovú dámu a jedného kráľa, tým fiktívnym kráľom je šieste káro. Pokiaľ by ste 6. a ďalšie tromfy nepokladali za kráľov, tak odpoveď by bola 5NT - tromfová dáma bez kráľa. Inak toto rozdanie je z klubového turnaja, zo 6 možností sa iba raz licitoval malý slem a raz sa hralo 1D s rekontrou +6, čo bolo viac než malý slem ale menej než veľký.

V poľskom trefe by išla licitácia takto:

1Cl - 1D (negat)

2D - 3Cl (2D absolútny fors, 3Cl - transfer na kára 4-6 FB)

4NT, ďalšia licitácia rovnaká ako vyššie, do veľkého slemu by sme možno nedošli, hoci my 6. a ďalší tromf ukazujeme ako kráľa, takže neviem, my sme boli tí šťastlivci, ktorým okontrovali jedno káro.

E - S- W - N

Pas - 1Sp - Pas - 2NT (Jacoby)

Pas - 3H - Pas - 4NT

Pas - 5Cl - Pas - 5D (otázka na dámu)

Pas - 5Sp - Pas - 6Sp

Hláška 3H ukázala cuebid srdcový a vylúčenie cuebidu kárového a trefového, pritom chuť na slem, 5Sp ukázalo tromfovú dámu bez kráľov. Hoci podľa minimaxu ide 7NT/Sp/D chýbajú až dvaja králi a veľký slem je postavený na impase károvom, takže správne sa má licitovať iba malý slem. Ak sa však hrá turnaj KO systémom a po prvom polčase vysoko prehrávate, môžete takýto veľký slem nakopnúť, keďže nemáte čo stratiť, môžete iba získať.

 

blog comments powered by Disqus