Obojstranná licitácia

Obojstranná licitácia sa tiež nazýva súťažná licitácia alebo súťažná dražba. Obvykle je pri nej počet bodov medzi linkami vyrovnaný. Zatiaľ sme väčšinu času venovali iba jednostrannej licitácii, keď naša linka otvorila a súperi do dražby nezasahovali. Dnes si povieme niečo o obojstrannej licitácii. Na jednej strane, kedy a ako môžeme do dražby zasiahnuť, ak súper otvoril a na druhej strane, ako reagovať na prípadný zásah súpera do dražby.

 

Na otvorenia sme stanovili pomerne presné požiadavky čo sa týka počtu kariet v jednotlivých farbách a počtu bodov. Otvorenia na 1. stupni vo farbe: 12-21 FB, otvorenie jedna v drahej aspoň 5 list, otvorenie jedna v lacnej aspoň trojlist. Ešte presnejšie sme sa limitovali v prípade otvorení 1BT a 2BT: 1BT 15-17 FB, bez drahého 5-listu, môže byť lacný 5 list. 2BT 20-21FB s tými istými podmienkami na farby.

 

Otvorenie slabé dva bolo obmedzené na 5-11 FB so 6 listom v licitovanej farbe a otvorenie 2Cl – 22+ FB alebo aspoň 9 hracích zdvihov.

 

Aké by mal spĺňať list podmienky, ak otvoril súper. V prvom rade musíme rozlišovať medzi normálnym a blokujúcim otvorením. Ak súper otvoril s nadpriemerným listom 12+ FB, tak väčšinou majú viac bodov súperi (ale nemusia mať). Ak otvoril blokujúco, tak je šanca, ak mám na ruke nadpriemerný list, že je prevaha bodov na našej linke. Preto musí byť štýl zásahov iný proti blokujúcim a iný proti normálnym otvoreniam.

 

Kým na otvorenie je hlavnou požiadavkou počet FB a dĺžka farby otvorenia, pričom nezáleží na kvalite farby otvorenia, v zásahu by sme sa mali riadiť zásadou, že zasahujeme s kvalitnou farbou.

 

V závislosti od stavu hier, môžeme na 1. stupni zasiahnuť už so siedmimi bodmi a 5 listou farbou, na druhom stupni by sme už mali zasahovať opatrnejšie, keďže súperi nám môžu dať kontru. Ak síce máme 5 list, ale veľmi slabý, tak by sme si zásah mali dobre rozmyslieť. Ak máme veľa bodov a menej kvalitnú farbu, predsa by sme len zasiahnuť mali.

 

Čo robiť, ak máme body a nemáme vlastný 5 list?

Pokiaľ máme aspoň trojlist v súperovej farbe, obvykle bude najlepšie pasovať, ak máme v súperovej farbe najviac dvojlist a v ostatných farbách máme aspoň 3 listy, môžeme dať kontru. V takom prípade však kontra nemá prirodzený význam, ale partnerovi hovorí: partner, mám body na otvorenie 12+ FB (skôr 13+), ale nemám vlastný 5 list, ukáž svoju najdlhšiu farbu. Pokiaľ otvorenie bolo na lacnej farbe, obvykle by sme mali mať na kontru v drahých farbách aspoň 43, ideálne 44, takže partner by mal prednostne ukazovať drahý štvorlist – okrem iného sa tak udrží dražba na prvom stupni.

Ak bolo otvorenie v drahej farbe, kontra v prvom priblížení ukazuje 4 list v druhej drahej farbe, tedaб ak otvorenie bolo 1 srdce, kontrou ukazujeme 4 list pikový a naopak, ak otvorenie bolo 1 pika, ukazujeme 4 list srdcový. Partner by mal preto po kontre so 4 listom v takto ukázanej farbe licitovať tento štvorlist, napriek tomu, že bude mať v lacnej farbe 5 list. Pokiaľ partner má štvorlist vo farbe otvorenia a nemá druhý štvorlist, môže licitovať 1BT a pokiaľ má dostatok bodov, môže kontru zmeniť na trestnú. Výnimočne môžete po kontre napr. na 1 srdce povedať 1 pika aj s 3-listom, len sa môže stať, že partner uverí, že máte 4 list a bude piky opakovať tak dlho, až budete padať s kontrou.

 

Ako licitovať, keď nám súperi zasiahli do dražby?

Zásah do dražby môžeme využiť vo svoj prospech a to tak, že ak po zásahu povieme novú farbu, ukážeme tak 5 list v tejto farbe (bez zásahu sme sľubovali 4 list). Štvorlist ukážeme zase cez kontru. Narozdiel od kontry zasahujúceho, ktorý ukazuje aspoň 12 FB, túto kontru môžeme dať už od 7 FB. Zase takto v prvom rade ukazujeme, druhú drahú farbu a náznak napojenia vo farbe otvorenia. Pokiaľ máme do 10 bodov a zádrž v súperovej farbe, bez drahého 4 listu, môžeme povedať 1BT.

 

V prípade jednej i druhej kontry si však treba uvedomiť, že partnera kontrou nútime sa ozvať, takže ak je to v zásahu, tak môže mať aj 0 bodov, ak otvoril, tak jeho hláška, ktorá by inak znamenala silný list je skôr minimom. Silu by ukázal skokom.

 

Ako v zásahu ukázať dva 5 listy?

Ak bolo otvorenie 1 srdce a povieme 2 srdcia, je to konvenčná hláška Michaels ukazujúca 5 list pikový a 5 list lacný.

 

Ak bolo otvorenie 1 pik, hláška 2 piky ukazuje 5 list srdcový a 5 list lacný. Treba si však uvedomiť, že takto ženieme dražbu až na tretí stupeň.

 

Ak bolo otvorenie 1 v lacnej farbe, hláškou 2 v tejto farbe ukazujeme oba drahé 5 listy.

 

Tie isté hlášky, pokiaľ otvoril partner však ukazujú niečo úplne iné. Ukazujú silu na hru a sú otázkou, či partner má zádrž v súperovej farbe. Zádržou je eso aj singel, druhý kráľ, tretia dáma alebo 4 jack. Kým eso je istou zádržou, tie ostatné zádrže sú pravdepodobnými zádržami. Partner sa takto pýta, ak chce hrať BT, zádrž ukážete tak, že poviete BT na najbližšom možnom stupni. Prirodzene môžete so silným listom skočiť aj rovno na 3BT.

 

Ako licitovať, ak prišlo blokujúce otvorenie?

Po blokujúcom otvorení by sme mali do dražby zasiahnuť, len ak máme silný list, teda list, s ktorým by sme inak otvorili a nie blokujúco. S listom, s ktorým sme sa sami chystali otvoriť blokom, dáme pas, pokiaľ však partner ukáže body, v druhom kole dražby môžeme skočiť na celú hru. S vlastným 5 listom s 13+ FB dražíme svoju farbu na najbližšom stupni. Ak vlastný 5 list nemáme, dáme kontru – zas obvykle s krátkosťou v súperovej farbe. Pokiaľ máme list, s ktorým by sme otvorili 1BT a máme zádrž v súperovej farbe, môžeme povedať 2BT, najlepšie je mať na to aspoň 16 FB.

blog comments powered by Disqus