SAYC - licitácia po otvorení 1 v drahej

Otvorenie 1 v drahej farbe sľubuje aspoň 5 list vo farbe otvorenia a 12-21 figúrových bodov.

Licitácia po otvorení 1 srdce

Pas: 0-5 FB, s ľubovoľnou rozlohou

Ak máme aspoň 3 list srdcový

2 srdcia: 6-10 FB, aspoň 3 list srdcový. Ak budete mať iba 5 bodov ale KQ v srdciach, zvážte odpoveď 2 srdcia.
Ak máme zároveň aj 4 list pikový, môžeme povedať 1 pika, keď máme dve 8 listé zhody, obvykle sa na zhode 4:4 urobí aspoň o zdvih viac, než na zhode 5:3.

 • Ak má partner 4 list pikový, sfituje nám piky na stupni zodpovedajúcom sile jeho listu
 • Ak 4 list pikový nemá, po jeho ľubovoľnej hláške mu dodatočne sfitujeme srdcia

Pozor! Ak ste po pase, môže sa vám stať, že partner s 3 listými pikami 1 piku odpasuje, preto rovno sfitujte srdcia. Tiež, ak ste prislabý (6-7 bodov), bude lepšie rovno sfitovať srdcia, aby si súperi nestihli uzhodniť lacnú farbu a fit srdcový by ste museli ukázať až na treťom stupni.

3 srdcia: (10)11-12 FB, trojlist srdcový - pokiaľ budete hrať Bergen rases, 3 srdcia budú mať iný význam
2NT: Konvenčná hláška hovoriaca: partner mám aspoň trojlist srdcový a aspoň 13 figúrových bodov, hra je presadená

Partner s minimom povie 4 srdcia.
Ak má v liste rezervu môže začať Cuebidovať. Ukáže kontrolu prvého alebo druhého kola v najnižšej farbe. Prejaví tak záujem o slem.
S rezervou sa tiež môže rovno spýtať na esá.
Ak po 2NT povie 3 srdcia, ukazuje síce rezervu, ale nemá trefový a kárový cuebid. Čiže má aspoň 15 bodov, ale v lacných farbách nemá eso alebo kráľa a nemá v nich ani singel alebo šiken.
Ak partner cuebidol, ale vynechal nejakú farbu, tak pokračujeme v cuebidovaní, len ak máme cuebid vo vynechanej farbe, inak skočíme na 4 srdcia a vypneme licitáciu.

Druhou možnosťou, je používať hlášku 2NT ako invit do 3NT s 11-12 bodmi. doporučujem však používať 2NT, ako konvenčnú hlášku, invitovať môžeme aj cez 2 v lacnej farbe a po odpovedi otvárajúceho sa prispôsobiť odovzdanej informácii.

Podrobnejšie preberieme licitáciu po odpovedi 2NT neskôr.

1 pika: aspoň 4 list pikový, 6+ FB. Môže mať 3 listé srdcia od 8 FB.

 • Otvárajúci so 4 listom pikovým povie 2 piky, s rezervou môže skočiť na 3 piky s maximom na 4 piky.
 • Bez 4 listu pikového a minimom 12-14(15) FB povie 1BT
 • s minimom 12-14(15) FB a lacným 4 listom a singlom v druhej lacnej farbe, povie 2 v lacnej
 • so 6 listom srdcovým a minimom zopakuje srdcia na druhom stupni
 • so 6 listom srdcovým a s rezervou skočí na 3 srdcia
 • s maximom a peknými srdciami skočí na 4 srdcia
 • s lacným štvolistom a rezervou skočí na 3 v lacnej farbe, poprípade na 2NT alebo na 3NT

1BT: 6-10 FB, bez 4 listu pikového a 3 listu srdcového.

 • Otvárajúci s minimom 1BT odpasuje, pokiaľ však bude mať lacný štvorlist a nejaký singel, môže povedať 2 v lacnej. Táto hláška však je limitovaná zhora, má najviac 15 bodov.
 • Ak by mal 16 a viac bodov, môže skočiť na 3 v lacnej farbe, alebo povedať 2NT alebo s veľmi pekným listom 3NT.
 • Ak povie 2 piky, tak by mal mať 16-21 bodov, 4 list pikový sme 1 NT vylúčili a zároveň sme sa limitovali.
  • So 6 FB a 3 listom pikovým môžeme aj odpasovať, obvykle však bude dobré ukázať svoj lacný 5 list, ak ho nemáme, povedať 2NT poprípade 3NT. S 8 FB môžeme skočiť na 3NT.
 • Ak povie 3 piky, tak by mal mať 6 list srdcový a 5 list pikový, podľa toho, kde máme 8 listú zhodu, povieme 4 srdcia alebo 4 piky. Ak však aj máme 55 v lacných farbách a 8 listú zhodu nemáme, môžeme sa rozhodnúť pre 3NT alebo 4 srdcia na 7 listom fite.

S 11+ FB bez fitu srdcového, môžeme ísť na druhý stupeň.

Ak sme povedali 2 trefy:

 • otvárajúci so 4 listom károvým povie 2 kára
 • s minimom zopakuje srdcia
 • s rezervou povie 2 piky, 2NT alebo 3 NT
 • s rezervou nám môže lacnú farbu sfitovať na treťom stupni. Musí mať na to 4 list a aspoň dobrých 14 bodov
 • s maximom sa pokúsi o slem

Keďže odpovede 2 trefy/kára sú forsujúce, zhora ohraničené, skoky na 3 trefy a 3 kára by mali mať nejaký špecifický význam. V závislosti od dohody partnerov to môže byť konvenčné sfitovanie sŕdc alebo slabý list s dobrým 6 listom v licitovanej farbe.

Licitácia po otvorení 1 pika

Pas: 0-5 FB, s 5 FB, fitom pikovým a KQ v pikách zvážte odpoveď 2 piky.

1NT: 6-10 FB, bez trojlistu pikového

2 trefy/kára: 11+ FB aspoň 4 list

2 srdcia: 11+ FB aspoň 5 list srdcový, ak bude mať 2443 ukáže najprv lacný štvorlist a otvárajúci môže ukázať v rebide 4 list srdcový.

2 piky: 5-10 FB, aspoň trojlist pikový

2NT: 13+ FB, aspoň trojlist pikový, pozri licitáciu po otvorení 1 srdce

3 trefy: keďže hláška 2 trefy forsuje, partneri si môžu dohodnúť špeciálny význam skoku na 3 trefy

3 kára: keďže hláška 2 kára forsuje, partneri si môžu dohodnúť špeciálny význam skoku na 3 kára

3 srdcia: mohol by to byť fit pikový a krátkosť srdcová, hra je presadená, invit do slemu.

3 piky: bilančná licitácia, fit pikový, s minimom pasuj, aj s malou rezervou povedz 4 piky

3BT: sign off. Odpovedajúci vybral konečný záväzok, obvykle je krátky v pikách. Otvárajúci s veľmi dlhými a dobrými pikami môže opraviť na 4 piky. S maximom sa môže pokúsiť o slem.

4 trefy: krátkosť trefová, fit pikový, hra je presadená, invit do slemu. Ak sa otvárajúcemu krátkosť páči, môže cuebidovať alebo sa spýtať na esá.

4 kára: krátkosť kárová, fit pikový, hra je presadená, invit do slemu. Detto.

4 srdcia: šiken srdcový, fit pikový, otázka na esá, pričom eso srdcové nechce počuť. Preberieme neskôr.

4 piky: sign off, môže to povedať aj s málo bodmi, obvykle s 5 listom pikovým. Účelom je vyblokovať súperov, pričom splnenie záväzku je často možné.

4NT: Otázka na esá. Preberieme neskôr.

5 trefov: šiken trefový, fit pikový, otázka na esá. Preberieme neskôr.

5 kár: šiken kárový, fit pikový, otázka na esá. Preberieme neskôr.

5 sŕdc: taká hláška v systéme nie je.

5 pík: Vec dohody partnerov, môže to byť invit do slemu, môže to byť fors do malého slemu a invit do veľkého slemu. Zatiaľ nebudeme používať.

Skok na ešte vyššie úrovne nie je súčasťou systému, z bilancie však takéto skoky urobiť môžete.

Čo môžu byť skoky na 3 trefy/kára po otvorení 1 v drahej farbe?

Môže to byť konvenčné sfitovanie drahej farby s aspoň 4 listou podporou, celá sada odpovedí sa nazýva Bergen raises

3 trefy: 7-9 FB, 4 listá podpora

 • 3 vo farbe otvorenia, nemám rezervu, sign off
 • 4 vo farbe otvorenia, mám rezervu, sign off
 • s maximom sa môže pokúsiť o slem, ale má malú pravdepodobnosť

3 kára: 10-12 FB, 4 listá podpora v drahej farbe, hra je takmer presadená

 • otvárajúci skokom na 4 v drahej uzavrie licitáciu
 • 3 srdcia: ak úplné minimum otvorenia
 • 3 piky: ak bolo otvorenie 1 srdce, cuebid pikový záujem o slem,
  ak bolo otvorenie 1 pika, minimum otvorenia

3 vo farbe otvorenia: pokiaľ budete hrať s partnerom Bergen raises skok na tretí stupeň vo farbe otvorenia môže byť aspoň 4 listá podpora, ale veľmi slabý list do 6 FB.

Niektoré páry majú významy skokov na 3 trefy/kára obrátené. Výhodou silnejšej hlášky 3 trefy je, že sa šetrí licitačný priestor, rebid 3 kára možno použiť na cuebid.

Pokiaľ nechcete hrať tieto hlášky ako Bergen raises, druhou možnosťou týchto skokov je, že je to slabosť na 6 liste, ale ide o veľmi dobré 6 listy, s aspoň KQ vo farbe skoku. V takom prípade možno vylicitovať podlimitné 3NT, ak partner má jednu top figúru. Potom by aj skok na 3 srdcia po otvorení 1 pika mohol byť 6 list slabý, otvárajúci však môže doraziť do 4 sŕdc, poprípade do 3NT.

blog comments powered by Disqus