Bridž (z angl. bridge) je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou francúzskych kariet bez žolíkov. Má postavenie športovej hry. Niektorí kartári ho považujú za jednu z najkrajších kartových hier.

Pozri: bridž

Základy štartovania

Straty po štarte sú často veľké a nedajú sa napraviť. Kým  sa veľa hráčov venuje rozpracovaniu licitácie a analyzuje ako zohrávať lepšie, počas obrany hrá stereotypne a často dokonca nezmyselne.

Pokračovanie článku...

Fity 5-3 a 4-4 testované metódou Monte Carlo

Minule som písal o súčasných drahých fitoch 5-3 aj 44, pričom som vychádzal z teoretických doporučení a prakticky overených skúseností pri stolíku. Tvrdenia článku som sa rozhodol otestovať metódou Monte Carlo.

 

Pokračovanie článku...

Stratégia v impovom hodnotení

Na potulkách internetom, som našiel čosi o stratégii v impovom hodnotení. Text je v angličtine.

Pokračovanie článku...

Skórovače, skórovačky alebo skórniky?

Zatiaľ všetci nazývame zariadenie na bezdrôtový prenos údajov výsledkov rozdaní bridgemate alebo poslovenčená podoba bridžmejt. Je to však, akoby sme namiesto termínu auto používali termín škodovka.

Pokračovanie článku...

Pravdepodobnosť listu 54 u partnera

Ak partner otvoril 5 sŕdc a vy máte 4 list pikový a 3 list srdcový, ako som už písal, nemali by ste rovno sfitovať srdcia, ale radšej ukázať 4 list pikový. Ak má partner 4 listé piky, tak vám ich sfituje, ak ich nemá, tak podľa toho aký má list, niečo povie a srdcia sfitujete dodatočne.

Pokračovanie článku...

Slovenská bridžová terminológia

Viem, že slovenský bridž sa borí s oveľa závažnejšími problémami, než sú terminologické. Obávam sa však, že mnohé  "závažné" problémy sú umelo živené a pri troche dobrej vôle, by už boli dávno za nami, kým terminologické nezrovnalosti sú úplne prirodzené, vzhľadom na relatívne úzky počet bridžistov v rámci Slovenska.

Pokračovanie článku...

Štatistická analýza počítačom generovaných rozdaní

Mnohí hráči mávajú dojem, že rozdania miešané počítačom sa štatisticky výrazne líšia od rozdaní miešaných ručne, hlavne majú dojem, že počítačom generované rozdania majú extrémnejšie rozhlohy a extrémnejšie rozloženie figúrových bodov.

Pokračovanie článku...

Bridž a slovenčina

Na stránke Ivana Tatranského je slovenskej bridžovej terminológii venovaný článok Slovenčina a bridž. S väčšinou Ivanových tvrdení môžem súhlasiť a hlavne by sme v tejto oblasti mali podniknúť aj nejaké praktické a oficiálne kroky.

Pokračovanie článku...

Podkategórie