Fity 5-3 a 4-4 testované metódou Monte Carlo

Minule som písal o súčasných drahých fitoch 5-3 aj 44, pričom som vychádzal z teoretických doporučení a prakticky overených skúseností pri stolíku. Tvrdenia článku som sa rozhodol otestovať metódou Monte Carlo.

 

 

Metóda Monte Carlo spočíva v tom, že pomocou generátora náhodných čísel sa testuje náhodný proces, pričom sa vytvorí nejaký matematický model tohoto procesu.

V našom prípade vygenerujeme N rozdaní s distribúciou 5♥4♠ na severe a 3♥4♠ na juhu, dáme vypočítať minimaxy a porovnáme v koľkých prípadoch možno spraviť viac zdvihov v srdciach, koľkokrát v pikoch a koľkokrát to bude jedno. Výsledky potom prepočítame na Imp, v topovom hodnotení je vyhodnotenie zložitejšie, keďže nevedno ako sa to ktoré pole zachová, ak sa obmedzíme iba na dva stoly a pri druhom stole predpokladáme, že stále licitujú srdcia alebo stále licitujú piky, tak môžeme simulovať náš percentuálny výsledok.


Pôvodne som chcel vygenerovať a otestovať naraz 1000 takýchto rozdaní, ale program ktorý mám k dispozícii ich síce 1000 aj viac naraz vygeneruje, ale počíta minimaxy nanajvýš pre 99 rozdaní v jednom súbore. 
Keďže výpočet týchto minimaxov je relatívne zdĺhavý tak som pôvodný zámer zredukoval na otestovanie 3x99 rozdaní, v ktorých som stanovil nasledujúce hranice pre figúrovú silu oboch hráčov, pre N 12-17 a pre S:

  • A: N 12-17 FB a S 7-10FB
  • B: N 12-17FB a S 11+ FB
  • C: N 12-17 FB a s 0-6FB


Na záver ešte urobíme test, ako často, keď partner ukázal 5 list srdcový a my máme 3 list srdcový a 4 list pikový bude mať aj štvorlist pikový. Vygenerujeme 10000 rozdaní, kde pre N bude stanovené minimum 5+ H a FB 12-17.


Test A

N 12-17FB a S 7-10FB, 4list pikový a 3list srdcový


Hoci hypotéza bola, že v pikoch bude priemerne viac zdvihov než v srdciach, v týchto 99 rozdaniach bolo viac zdvihov v pikoch v 17 prípadoch a viac v srdciach v 21 prípadoch. Hoci vzorka 99 rozdaní je malá, išlo o zjavný rozpor s hypotézou. Keď som rozdania v ktorých bolo viac zdvihov v srdciach podrobil podrobnejšiemu skúmaniu, zistil som, že až v 9 prípadoch z 21 mal sever 6 list srdcový a 4 list pikový. 
Priemerný počet zdvihov bol 9,49 v pikoch a 9,56 v srdciach. V optimálnom záväzku bolo zdvihov priemerne až 9,74.


Zisky a straty v totálnych bodoch: ak bol optimálny záväzok pikový, získavalo sa v prvej hre priemerne o 168 TP na rozdanie viac oproti srdciam, ak bol optimálny záväzok srdcový, bolo to priemerne o 162 TP na rozdanie viac oproti pikom. Celkovo by sa v srdciach získalo o 540 TP viac než v pikoch, je to síce len 5,45 TP na rozdanie, prerátané na impy by to ale bolo 65:83 v prospech srdcí, čo je rozdiel 18 impov, teda 0,18 Imp na rozdanie. Ak by sme však vždy licitovali optimálny záväzok, tak oproti páru čo hrá s takými rozlohami stále piky, získavame 83 Imp a ktorý hrá stále srdcia 65 Imp.
V rozdaniach, kde mal N 6 list srdcový bolo až 52 Impov k dobru pre srdcia, takže v skutočných rozlohách 5-3 v srdciach a 4-4 v pikoch bolo k dobru 65:31 Imp, čo je 0,34 Imp na rozdanie.
Na druhej strane zo 17 prípadov, keď piky boli lepšie, iba raz mal sever 6 listé srdcia a raz mal 7 listé srdcia.

Z 99 rozdaní až v 53 bola celá hra, z nich v 8 malý slem, z toho raz veľký slem.


Z uvedeného vyplýva, že so 7-10 FB treba hľadať zhodu 4:4 a keď sme ju našli a je to bezpečné, ukázať partnerovi, že máme aj fit 5:3 a ten ak má 6 list by mal štatisticky vybrať tento záväzok.

Takže snáď možno doporučiť:

Ak máte 7-10FB, 4 list pikový a 3 list srdcový a partner otvoril 1 srdce, licitovať 1 pik.

 

  • Ak partner potvrdí piky na druhom stupni, so 7FB pasovať, s 8-9 licitovať 3H, čím partnerovi poviete, že máte aj zhodu srdcovú. On ak nemá 6 list srdcový opraví na 3 piky alebo s rezervou povie 4 piky. So 6 listom srdcovým a minimom bez singla dá pas, so singlom alebo rezervou povie 4 srdcia. S 10 FB alebo inou rezervou skočiť na 4H, čím dáte partnerovi na výber: ak máš 6 listé srdcia pasuj, ak sú 5 listé oprav na 4 piky.
  • Ak partner po 1 piku skočí na 3 piky, licitujte 4H, čím mu poviete, že máte oba drahé fity, on ak má 6 list srdcový, buď dá pas alebo sa pokúsi o slem, ak nemá 6 list srdcový, opraví na 4 piky, poprípade sa pokúsi o pikový slem.
Uvedené licitačné sledy si však s partnerom musíte dohodnúť, inak vaše dodatočné licitovanie srdcí môže pochopiť ako pokus o slem s krátkosťou srdcovou, cuebidom srdcovým, či ktoviečím?

Vyššie uvedené licitačné sledy sa pokúsim tiež otestovať metódou Monte Carlo. Teda vygenerujem po 99 rozdaní s rozlohou 54 na severe a 43 na juhu, pričom juh bude mať v jednom súbore 7, v druhom 8, v treťom 9 a vo štvrtom 10 FB.

Takže pokračovanie nabudúce.

 

blog comments powered by Disqus