Pravdepodobnosť listu 54 u partnera

Ak partner otvoril 5 sŕdc a vy máte 4 list pikový a 3 list srdcový, ako som už písal, nemali by ste rovno sfitovať srdcia, ale radšej ukázať 4 list pikový. Ak má partner 4 listé piky, tak vám ich sfituje, ak ich nemá, tak podľa toho aký má list, niečo povie a srdcia sfitujete dodatočne.

Ak máte obidve tieto zhody, tak:

  1. častejšie je viac zdvihov na fite 4-4
  2. ak aj je počet zdvihov v oboch fitoch rovnaký, máte indíciu pokúsiť sa licitovať aj so slabším listom hru, pretože pomerne často pri dvoch zhodách je celá hra realizovateľná aj na menej FB

Hoci je vyššie uvedené pravda, ak by sa tieto súbežné zhody vyskytovali zriedka, vaše výsledky by veľmi neovplyvnilo, či budete alebo nebudete postupovať uvedeným spôsobom. Dalo by sa síce vypočítať, aká je pravdepodobnosť týchto zhôd, použil som však znovu metódu Monte Carlo a dal som vygenerovať 10000 rozdaní, v ktorých má sever aspoň 5 list srdcový a 12-17 FB a juh má 4 list pikový a 3 list srdcový od 7 FB. Pre sever som stanovil ešte jedno obmedzenie a to, že má najviac 4 list pikový. Ak by mal 5 list pikový, tak by predsa otvoril 1 pik s výnimkou prípadu rozlôh 5-6, 5-7 a viac. Tie sú však v tejto chvíli v našich úvahách zanedbateľné.

V týchto 10000 rozdaniach mal sever:

 

  • 462 krát 0 pikov
  • 1939 krát 1 pik
  • 3399 krát 2 piky
  • 2974 krát 3 piky
  • 1226 krát 4 piky
Takže pravdepodobnosť toho, že ak máte fit 5-3 a vy máte popri trojliste v partnerovej farbe nejaký štvorlist je viac než 12%. Takže to už asi stojí za to zistiť, či tú druhú zhodu máte. Zo symetrie vyplýva, že uvedené platí pre ľubovoľné farby, lenže ak je jednou z farieb lacná, tak aj keď bude v lacnej farbe viac zdvihov, ak nechcete licitovať slem, budete hrať 4 v drahej.
blog comments powered by Disqus