Bodovanie

Ak sa záväzok splnil:

 • prémia za splnenie záväzku 50 bodov, ak nebola prémia za celú hru
 • ak bol záväzok kontrovaný, prémia za zlú kontru 50 bodov a každý nadzvih je v prvej hre za 100 a v druhej za 200 bodov
 • ak bol záväzok rekontrovaný, prémia za rekontru 100 bodov a každý nadzdvih je v 1. hre za 200 a v druhej za 400 bodov
 • lacná farba 34 : 7. a každý ďalší zdvih 20 bodov
 • drahá farba 12: 7. a každý ďalší zdvih 30 bodov
 • bez tromfa: 7. zdvih 40 bodov, každý ďalší 30 bodov
 • Ak je súčet týchto bodov za vylicitované zdvihy aspoň 100, osobitná prémia v 1. hre 300 bodov, v 2. hre 500 bodov - ráta sa len za licitované stupne.
 • Ak je záväzok na 6. stupni, osobitná prémia v 1. hre 800 bodov, v 2. hre 1250 už v nej je započítaná prémia 300 a 500 bodov za hru (čiže za vylicitovaný malý slem je prémia 500 a veľký 750).
 • Ak je záväzok na 7. stupni, osobitná prémia v 1. hre 1300 bodov, v 2. hre 2000 bodov aj s prémiou za hru (čiže za malý slem je prémia 1000 a veľký 1500).

  Ak sa záväzok spadol:
 • Bez kontry: 1. hra: každý pád 50 bodov 2. hra: každý pád 100 bodov
 • S kontrou:
  • 1. hra: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
  • 2. hra: 1. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti pádom s kontrou

  Ak sa záväzok splnil a hralo sa s kontrou, body za licitované zdvihy sa násobia dvomi, ak sa hralo s rekontrou, násobia sa 4. Osobitné prémie sa nenásobia, ale ak sa hralo s kontrou alebo rekontrou a súčet bodov je aspoň 100, získava sa prémia za splnenie celej hry bodov . Za nadzdvihy v kontrovanom záväzku je:
  v 1. hre: 100 bodov, v rekontrovanom 200, v druhej hre dvojnásobok. Okrem toho za splnený záväzok s kontrou je navyše prémia 50 bodov a rekontrovaný 100 bodov.
Príklady pre výpočet bodov:
Všetko v prvej hre
 • licitovali 31 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120, prémia za hru im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3x30 je 90, zapíšu teda 170 bodov
 • licitovali 41 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120 + 300 prémia za hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 41 a spravili 9 zdvihov - súper získa 50 bodov
 • licitovali 21X - a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia za hru, prémia za kontru 50 bodov a za nadzdvih 100, spolu 570 bodov. X predstavuje kontru.

 

blog comments powered by Disqus