Slovenská bridžová terminológia

Viem, že slovenský bridž sa borí s oveľa závažnejšími problémami, než sú terminologické. Obávam sa však, že mnohé  "závažné" problémy sú umelo živené a pri troche dobrej vôle, by už boli dávno za nami, kým terminologické nezrovnalosti sú úplne prirodzené, vzhľadom na relatívne úzky počet bridžistov v rámci Slovenska.

Tentokrát by som sa pristavil pri napohľad okrajovom probléme, ako nazývame jednotlivé bridžové podujatia.

Napríklad najvýznamnejšie slovenské podujatie v súčasnosti nazývané Medzinárodné majstrovstvá Slovenska malo v minulosti množstvo názvov a tak nezainteresovaný a často i zainteresovaný človek, niekedy ani len netuší, že ide o jedno a to isté podujatie.

Názvy Medzinárodných majstrovstiev Slovenska:

  • Veľká cena Vysoké Tatry
  • Veľká cena Slovenska
  • Otvorené majstrovstvá Slovenska
  • pravdepodobne sa vyskytli ešte rôzne varianty týchto názvov, prinajmenšom s pridaným adjektívom bridžové

Podobne je to i v anglických názvoch. Nakoniec i v samotnej pozvánke na MMS 2011 je aj alternatívny názov - Veľká cena Slovenska a v anglickej verzii pozvánky je:

  • International Championship in Contract Bridge
  • Grand Prix Slovakia 2010

Áno, všetci sme to prehliadli, tohoročná pozvánka má okrem iného chybné vročenie :(

Sám som si to všimol až dnes, deň pred samotnou súťažou. Okrem iného je to spôsobené tým, čo som sa pokúsil v minulosti veľmi jemne skritizovať. Stránka SBZ je v mnohých smeroch neprehľadná, mala by existovať prinajmenšom aj anglická verzia stránky, na ktorej by prirodzene nemuseli byť úplne všetky položky slovenskej verzie, iba také, ktoré by mali zahraničných hráčov skutočne zaujímať. V prípade anglickej verzie pozvánky som to prehliadol preto, lebo ja osobne, ak kliknem na odkaz, ktorý miesto toho, aby sa mi zobrazila stránka, mi ponúka stiahnutie nejakého súboru, obvykle stiahnutie súboru zamietnem, pokiaľ to nie je niečo, čo mermo-mocou vidieť chcem.

Je to však aj moje maslo na hlave, keďže do približne polovice tohto roka som bol pridruženým administrátorom stránky a veľmi som sa na jej skvalitňovaní neangažoval.

Keď som sa konečne angažovať začal, tak som bol administrátorstva pozbavený, :) keďže som k veci pristúpil priveľmi revolučne a asi naozaj svojvoľne som mnoho vecí na stránku SBZ pridal, bez predchádzajúcej konzultácie s hlavným administrátorom.

Myslím si, že napriek tomu, moja iniciatíva nebola márna, pretože následne sa stránka SBZ pohla želateľným smerom, čiastočne bola redizajnovaná a v mnohých ohľadoch je omnoho prehľadnejšia, ako predtým.

Napriek všetkým výhradám k stránke SBZ, skláňam klobúk dole, pred obrovským penzom práce, ktoré na nej Edo Velecký vykonal, v každom smere je výrazným pokrokom oproti stránke, ktoré mal SBZ predtým a moje vlastné pokusy, či už KBK alebo stránka, na ktorej sa práve nachádzate sú len slabým odvarom oficiálnej stránky SBZ, napriek tomu mnohé informácie, ktoré sú tu, by asi mali byť aj na stránke SBZ.

Osobne si myslím, že Medzinárodné majstrovstvá Slovenska by sme mali nazývať všeobecne pochopiteľným názvom Otvorené majstrovstvá Slovenska a anglicky Open Slovakia v prípadnom podnázve spomenúť bridž, respektíve vyššie uvedené používať ako skrátený názov, keď sa jednoznačne pohybujeme v bridžovom kontexte a úplný názov: Otvorené majstrovstvá Slovenska v súťažnom bridži a anglicky Open Slovakia in Contract Bridge, poprípade Veľká cena Slovenska v súťažnom bridži a Grand Prix Slovakia in Contract Bridge.

Ja osobne, keď som sa prvýkrát stretol so skratkou MMS, som ju čítal ako Majstrovstvá mládeže Slovenska a nie ako Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a pomerne dlho trvalo, než som zistil, že sa hlboko mýlim (Keďže som takmer neomylný, :) tak pomýlených muselo byť mnoho).

Z vyššie uvedených názvov by z marketingového hľadiska bola asi najlepšia Veľká cena Slovenka a Grand Prix Slovakia, pretože tak sa k bridžovým stránkam dostanú aj tí, ktorí hľadajú Veľkú cenu, Grand Prix a ich varianty aj v iných športoch. Adjetívum otvorené alebo open podľa mňa medzinárodnosť podujatia plne vystihuje.


Hry malých bridžových federácií

Podobne, ako vyššie spomenutý terminologický problém ohľadne MMS je aj u Európskych hier malých bridžových federácií. Priamo na stránkach SBZ sa toto podujatie vyskytuje vo viacerých tvaroch, takže bežný používateľ veľmi ľahko stratí prehľad.

Takže iba tohoročné podujatie Edo Velecký nazýva: Hry malých federácií

Peter Belčák: Hry malých zväzov

a Tibor Menyhért to na Wikipédii pôvodne nazýval: Hry malých bridžových organizácií

a teraz pravdupovediac  neviem, ako by sme to mali volať, v každom prípade by sme mali zvoliť nejaký skrátený a úplný slovenský názov, V skrátenom názve sa bridž nemusí vôbec nachádzať, v úplnom názve by sa nachádzať mal a mala by sa tam asi nachádzať aj Európa, keďže napríklad Samoa sa tejto súťaže zúčastniť nemôže, aj keby mala iba 4 a pol člena.

Je terminológia dôležitá?

Podľa mňa bezpochyby je, pri zmätenej terminológii často ani tí, ktorí sa v bridžovej problematike akotak orientujú, často nevedia o čom sa hovorí nehovoriac o nezainteresovanej verejnosti, ktorá tomu vo všeobecnosti vôbec nerozumie a pokiaľ miesto všeobecne zrozumiteľných pojmov, ako sú napríklad Veľká cena Slovenska, či Otvorené majstrovstvá Slovenska alebo Malé majstrovstvá Európy na nich vybafneme Medzinárodné majstrovstvá Slovenska alebo Hry malých zväzov (vo všetkých variantoch je zásadnou marketingovou chybou, že tam bridž vlastne vôbec nie je spomenutý), tak titulok článku aj samotný článok preskočí a vôbec si ho neprečíta.

blog comments powered by Disqus