Svojho času som na wikipédii začal spisovať terminologický slovník slovenských bridžových výrazov. Určite je v ňom množstvo chýb a bolo by vhodné keby prešiel faktickou a jazykovou korektúrou.

Terminologický slovník na Wikipedii

Skórovače, skórovačky alebo skórniky?

Zatiaľ všetci nazývame zariadenie na bezdrôtový prenos údajov výsledkov rozdaní bridgemate alebo poslovenčená podoba bridžmejt. Je to však, akoby sme namiesto termínu auto používali termín škodovka.

Pokračovanie článku...

Bridž a slovenčina

Na stránke Ivana Tatranského je slovenskej bridžovej terminológii venovaný článok Slovenčina a bridž. S väčšinou Ivanových tvrdení môžem súhlasiť a hlavne by sme v tejto oblasti mali podniknúť aj nejaké praktické a oficiálne kroky.

Pokračovanie článku...

Slovenská bridžová terminológia

Viem, že slovenský bridž sa borí s oveľa závažnejšími problémami, než sú terminologické. Obávam sa však, že mnohé  "závažné" problémy sú umelo živené a pri troche dobrej vôle, by už boli dávno za nami, kým terminologické nezrovnalosti sú úplne prirodzené, vzhľadom na relatívne úzky počet bridžistov v rámci Slovenska.

Pokračovanie článku...

Angličtina a poľština pre bridžistov

Keď ideme na turnaj do zahraničia, mali by sme poznať aspoň základné anglické bridžové výrazy. Slovníček som prevzal z Poľského bridžu, uvádzam preto aj poľské ekvivalenty, určite sa nám v Poľsku zídu, zatiaľ chýba poľská diakritika.

Pokračovanie článku...