Bridž a slovenčina

Na stránke Ivana Tatranského je slovenskej bridžovej terminológii venovaný článok Slovenčina a bridž. S väčšinou Ivanových tvrdení môžem súhlasiť a hlavne by sme v tejto oblasti mali podniknúť aj nejaké praktické a oficiálne kroky.

S nasledujúcimi tvrdeniami celkom nesúhlasím, ale po diskusii sa možno dám presvedčiť.

Miesto výrazu rozloha používajte výraz distribúcia. Keď nahliadneme do jazykového kurpusu tak síce pod rozlohou nájdeme iba: plošná veľkosť, plošný rozsah, veľká plocha, priestor, priestrannosť a synonymumrozmer. Keď však to isté spravíme pre distribúcia dostaneme:  distribuovanie, hosp. útvar zaisťujúci rozdeľovanie, rozdeľovanie, rozdelenie, rozmiestňovanie, rozširovanie, systém rozširovania al. rozdeľovania tovaru prostredníctvom veľkoobchodu a maloobchodu, d. pozornosti jej rozdeľovanie medzi dominantné podnety vnemového poľa, rozloženie pravdepodobností náhodnej veličiny, súhrn všetkých kontextov, v ktorých sa jazykový prvok (hláska, slovo a pod.) môže objavovať.

Podľa môjho názoru tiež ani jeden z týchto pojmov nevyjadruje to, čo pod rozlohou/distribúciou rozumejú bridžisti. Výrazom rozloha chceme vyjadriť ako sú rozložené farby v liste hráča, takže snáď by sa malo používať rozloženie:  usporiadanie, umiestenie, rozmiestnenie v priestore. Ak máme byť jazykoví puristi, tak hoci je slovo distribúcia v slovenčine zdomácnené, je to cudzie slovo. Hlavne neviem ako pomocou slova distribúcia poviem rozlohový list. Najkratšie čo ma napadá je list s extrémnou distribúciou. Ale napríklad na rozlohe 5521 nie je nič extrémne, mohlo by sa použiť nepravidelný či nerovnovážny list, ale chýba mi v tom poézia spojenia rozlohový list. Veď predsa "Moja extrémna rozloha rozložila súperov" :)


Miesto výrazu list používajte ruka. Prirodzene, že aj ruka je správne, ale neviem čo je z jazykového hľadiska nevhodné na termíne list. Ako povieme "Dostal som do ruky nasledujúci list"? Dostal som do ruky nasledujúcu ruku? Prirodzene môžeme povedať "Dostal som nasledujúcu ruku", ale aj tak by ma zaujímalo čo držím v ruke, list nemôžem použiť tak zas len "v ruke držím ruku". A keď budem písať o nejakom incidente pri stolíku a napíšem: "Obranca sa dotkol ruky hlavného hráča", tak som mal na mysli karty hlavného hráča alebo jeho hornú končatinu? Ešte si treba uvedomiť, že pod pojmom ruka sa často myslí list hlavného hráča a naozaj ťažkopádne bude zniesť "Z ruky ruky som vyniesol do ruky stola". Prirodzene, že v odborných textoch je snaha vyhýbať sa synonymám a používať pokiaľ možno iba jeden termín, ale keďže, ako som už ukázal, rúk máme v bridži neúrekom, termínom list text skôr sprehľadníme, než by sme ho znejasnili.


S ostatnými názormi súhlasím, naozaj by sme mali používať:

  • pika v ženskom rode a nie v mužskom pik, zatiaľ to sám v článkoch striedam a v hovorenom prejave väčšinou používam mužský rod, zvyk je železná košeľa
  • otvorenie, otvoriť namiesto zahájeniezahájiť a pred otvárateľ dávam prednosť otvárajúci, z hľadiska jazykovej ekonómie by sme mohli používať otvárač. Slovenské slovníky na internete slovo otvárateľ ani nepoznajú, kým ako vidno otvárač je zatiaľ ten kto pracuje na otváraní baní, ale myslím, že ho môžeme používať aj na toho, kto otvoril licitáciu.
  • prebíjať namiesto rafovať a šnapovať

V inak výbornom kurze bridžu sa Gejza pozastavuje nad úbohým výrazivom slovenčiny v kartárskej terminológii a niekto si to môže vysvetliť tak, že je úbohá i samotná slovenčina. Bohužiaľ je to skôr tak, že úbohé sú naše znalosti slovenčiny a neznalosť jej ducha. Na jednej strane u mnohých zbytočné preberanie termínov na ktoré máme v slovenčine vlastné výrazy, na druhej strane niekedy až puristické zbavovanie sa výrazov, ktoré prirodzeným spôsobom prenikli do nášho jazyka.


Napríklad neviem, aký máte názor na výraz blotka. Poliaci ňou označujú malú kartu a zvyknem ho používať vo svojich článkoch. Takto jedným slovom vyjadrím to, čo inak musím povedať dvoma slovami.

P.S. Mimochodom zahájiť je opakom otvoriť, znamená zahradiť, zatarasiť.

{icomments}

 

blog comments powered by Disqus
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat