Zhrnutie 4. lekcie

Začali sme sa oboznamovať s licitačným systémom SAYC. Na otvorenie 1 vo farbe máme mať 12-21 FB. 1 v drahej farbe otvárame s 5 listom, 1 v lacnej farbe otvárame s 3 listom, ak máme obe lacné farby rovnako dlhé, s dvoma trojlistami otvoríme 1 tref a s dvoma štvorlistmi otvoríme 1 káro.

1NT otvárame s 15-17 FB a s pravidelnou rozhlohou: 4333 a 4432. S rozlohou 5332 1NT otvoríme, ak máme lacný 5 list, s drahým otvoríme 1 v drahej.

Najsilnejšie otvorenie je 2 trefy, ukazujeme ním 22+ FB, pričom môžeme nemať ani jeden tref. Otvorenie 2 trefy je preto umelou hláškou, keďže o počte trefov nič nehovorí.

Okrem vyššie uvedených otvorení sú v systéme SAYC ešte ďalšie otvorenia, ale tie sme zatiaľ nepreberali.

Odpovede

Odpovede na otvorenie sú také, aby bolo vyvážené riziko vynechania hry, ak podlicitujeme a riziko spadnutia záväzku, ak listy prelicitujeme.

Ako odpovedajúci s 0-5 FB dáme Pas. Ak máme aspoň 6 FB niečo povieme, čo to bude závisí od toho, či sme našli alebo nenašli fit. Ak sme fit nenašli a môžeme svoju najdlhšiu farbu ukázať na 1. stupni, tak ju ukážeme, ak by sme ju mali ukázať na druhom stupni a popri 5 liste máme 4 list, ktorý môžeme ukázať na 1. stupni a máme do 10 FB, ukážeme tento 4 list na prvom stupni. Inak s 6-10 FB povieme 1NT. Ak máme 11+ FB povieme 2 vo farbe.

Ak sme po otvorení rovno našli fit (teda 8 listú zhodu), ak je to drahý fit, rovno sfitujeme farbu a to na takom stupni, aby i pri partnerovom minime sa mal dať záväzok splniť, pričom 2 vo farbe povieme aj s rizikom, že sa záväzok spadne, ak by sme tým riskovali, že pri partnerovom maxime vynecháme celú hru.

Ak sme fit našli v lacnej farbe, mali by sme sa pokúsiť ešte hľadať fit v drahej farbe, kedže drahé farby sú lepšie hodnotené než lacné.

V ďalšej licitácii by sa mal otvárajúci lepšie limitovať, aby patner vedel, či máme 12-14,15-17 alebo 18-21 FB.

 

 

blog comments powered by Disqus