Zhrnutie 2. lekcie

Naučili ste sa kvantitatívne hodnotiť listy figúrovými bodmi:

A – 4, K – 3, Q – 2 , J – 1

Spolu je v jednej farbe 10 FB a vo všetkých farbách 40 bodov, na jedného hráča pripadá priemerne 10 FB. Nadpriemerný list je potom list s 11 a viac FB.

Kvôli bezpečnosti záväzku som vám doporučil otvárať od 12 FB.

Empiricky sa zistilo, že na jeden zdvih treba štatisticky približne tri FB.

Pri tromfovej zhode možno predpokladať, že na malé tromfy získate zdvihy. Za štvrtý a každý ďalší tromf si po sfitovaní farby môžeme prirátať tri body.

Keď neviete, akú kartu pridať do zdvihu, riaďte sa zásadami:

  • Druhý dáva malú

  • Tretí dáva veľkú

Zo sledu v obrane vynášame najvyššiu a pridávame najnižšiu, z AKx... ale vynášame K.

blog comments powered by Disqus