Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom:

 

 • ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste
 • ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu
 • ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva 4 listy v pikách AQJx a v srdciach Qxxx, ponúkli ste piky (x predstavuje karty menšie ako 10)

Partner otvárajúceho pravdepodobne licitoval takto

 • Ak mal aspoň 3 listú podporu vo farbe otvorenia, dal pas, keďže vedel, že jeho linka má viac tromfov než linka súperov
 • Ak mal menej ako 3 listú podporu, ponúkol svoju najdlhšiu farbu na najnižšej možnej úrovni, poprípade licitoval 1BT

Ak mal súper pekný list, do dražby zasiahol

 • jeho zásah sa riadil rovnakými princípmi, ako dražba otvárajúceho
 • pokiaľ jeho najdlhšia farba bola rovnaká, ako farba otvorenia, buď dal pas alebo licitoval 1BT, poprípade, ak mal veľmi silný list dal kontru hovoriac tým: Partner, súperi tento záväzok nesplnia

Vyššie uvedená intuitívna licitácia bola v podstate správna, nebola optimálna, ale určite nebola principiálne zlá.

Ak by ste v hre nemali partnera, tak by sa nedala nejako podstatne vylepšiť, keďže však partnera máte a pre nájdenie optimálneho záväzku si potrebujete odovzdať informácie o svojich listoch, môžeme intuitívnu licitáciu vylepšiť nasledujúcim spôsobom.

 • spolu 7 kariet v tromfovej farbe v oboch listoch je síce viac než majú súperi, ale tromfová prevaha je malá, vy máte 7 tromfov a súperi 6, pokiaľ v jednom liste máte 4 a v druhom 3 tromfy, ľahko sa môže stať, že jeden zo súperov bude mať tiež 4 tromfy, dokonca je to pravdepodobnejšie, než rozloha 3-3 a síce menej často, ale predsa len pomerne dosť často dokonca bude mať niekto z nich 5 či nedajbože 6 tromfov. Preto je obvykle lepšie nájsť 8 listú zhodu a ak 8 listú zhodu nenájdete, radšej hrať beztromfový záväzok.
 • ak máte pravidelný list 4333 poprípade 4432 a veľmi dobrý list, otvorte 1BT, súperom tak zabránite nájsť fit na prvej úrovni a partner bude vedieť, že v každej farbe máte aspoň dvojlist
 • ak máte dve štvorlisté farby, prvú ponúknite nižšiu farbu. Teda ak máte srdcia a piky, otvorte 1 srdce, aj keď budú piky krajšie.
  Prečo?
  • Pokiaľ má partner 4 listé srdcia, môže odpasovať, s trojlistými srdciami v princípe tiež, ale s rizikom diskutovaným vyššie.
  • Ak má srdcia krátke a aspoň 4 listé piky, ponúkne ich a pritom ich ponúkne na 1. stupni. S istotou ste našli 8 listý fit a optimálny záväzok.
  • Ak má krátke srdcia a iba trojlisté piky, buď povie 1BT alebo ponúkne trefy alebo kára na druhom stupni. Keďže však na splnenie záväzku na druhom stupni potrebujete získať aspoň 8 zdvihov, bolo by dobré mať trefy alebo kára aspoň 5 listé, inak radšej ponúknuť 1BT
 • ak máte dve 5 listé farby, otvorte vyššou z nich, zase i v prípade, že nižší 5 list je krajší.
  Prečo?
  • Keďže partner u vás počíta s aspoň 4 listom, ak bude mať 3 list vo farbe otvorenia, pravdepodobne bude licitovať svoju farbu alebo 1BT. Keď teraz zalicitujete svoj druhý 5 list na 2 stupni, bude s istotou vedieť, že prvá farba bola 5 listá a o druhej bude vedieť, že je aspoň 4 listá. Podľa toho čo bude mať v liste povie: 
   • s trojlistom v pôvodnej farbe opraví na pôvodnú farbu, ale stále zostávate na 2 stupni.
   • So 4 listom v novej farbe dá pas.
   • S trojlistom v novej farbe a 2 listom v pôvodnej farbe vie o dvoch 7 listých fitoch a môže sa rozhodnúť odpasovať novú farbu alebo sa vráti na pôvodnú farbu (doporučujem vrátiť sa na pôvodnú farbu, ale niekedy je lepšie odpasovať) Ak má dobré zvyšné dve farby, môže tiež povedať 2BT alebo zalicituje svoju farbu, keďže však partner ukázal, že má v ním licitovaných farbách aspoň 9 kariet, často sa môže stať, že u neho naďabíte na singel alebo šiken vo svojej farbe, takže opatrne.
  • Ak by ste najprv ponúkli nižší 5 list a v druhom kole vyšší, tak hoci sa dozvedel, že máte určite v prvej licitovanej farbe 5 list, tak pokiaľ v pôvodnej farbe má trojlist a v novej dvojlist, pôvodnú farbu vám bude musieť uzhodniť až na 3. stupni, čiže budete musieť na splnenie záväzku získať aspoň 9 zdvihov.
blog comments powered by Disqus