Otvorenie 2 trefy

 

Otvorenie 2

 

Otvorenie 2♣ je jediné otovrenie v systéme SAYC, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB.

Keď máme 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríme 2♣.

 

Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení?

 

Odpoveď 2♦

V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi priestor, aby lepšie popísal svoj list alebo je to „negat“, negatívna odpoveď mám veľmi slabý list. Waiting teda v sebe obsahuje aj tento slabý list.

 

Po odpovedi 2♦ otvárajúci, ak má nejaký 5 list, tak ho ukáže hláškou v poradí, poprípade rovno skočí na celú hru.

 

Ak žiaden 5 list nemá, povie 2NT, poprípade s veľmi silným listom 3NT.

Po odpovedi 2NT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2NT – stayman, transfery.

Prísne vzaté 2NT môžu byť odpasované, ak máte 0 FB.

Doporučujem, aby ste hrali waiting, inak vám partner ťažko ukáže, že má drahý 5 list a vyhnete sa aj iným ťažkostiam.

 

Odpoveď 2♥/♠ a 3♣/♦

 

V licitovanej farbe mám aspoň 5 list, mám aspoň 7 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je buď AK alebo aspoň KQ. Ak je ich viac je vhodné, ak v nej máme aspoň A alebo K. Poznámka: pokiaľ hráte waiting, tak miesto 3môžete povedať 2♦, ušetríte tak licitačný priestor v prípade, že partner má iný 5 list, na druhej strane sa dostanete do ťažkostí, ak povie 2NT. Ak však má trefy, tie by vám po hláške 3♦ vedel ukázať až na štvrtom stupni a mohol by tak prekročiť optimálny záväzok 3NT.

 

Odpoveď 2NT

Pokiaľ 2♦ nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu povieme 2NT.

 

Čo licituje otvárajúci na kladnú odpoveď?

Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a nie je vylúčené, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže však napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

 

Slemová licitácia

Keď sme s bodovej bilancie zistili, že máme dostatok bodov na licitovanie slemu, mali by sme mať k dispozícii nejaké prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či tento slem má reálnu šancu.

 

Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať a hlavne ako na ne odpovedať. Aby som vás nepoplietol uvedieme si v súčasnosti najpoužívanejšiu metódu.

 

RKC

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, za kľučové karty pokadáme esá, tromfového kráľa a tromfovú dámu. Na tromfové eso sa pozeráme, ako na piate eso.

 

Keď sme farbu sfitovali, hláška 4NT je otázka na esá.

Odpovede sú dvojznačné

5♣ -03, 5♦ -14, 5♥ - 2 esá bez tromfovej dámy 5♠ - 2 esá s tromfovou dámou.

Z počtu es ktoré máte v ruke a z minima bodov, ktoré partner musí mať väčšinou možno odvodiť koľko es naozaj má.

 

 

Otázka na tromfovú dámu

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov.

 

  1. najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu
  2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa

  3. nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa

    každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše.

 

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1♠-3♠.

Implicitne sfitujeme farbu priamou otázkou na esá. 1♠-4NT. Existujú aj iné implicitné sfitovania farby, ale teraz sa nimi nebudeme zaoberať.

 

Príklad

1♠-3♠ fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera

4NT – 5D Otázka na esá, pritom nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso

5♥ - 6 Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a mám jedného kráľa

7♠ Konečný záväzok

 

Cuebidy

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cubidovania, po sfitovaní farby parneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách.

 

Príklad

1♠ - 2NT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená

3♦ - mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch

Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4♠. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia môže povedať 3♥, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3♠ - implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4♠.

 

Odpovedajúci na základe vlastného listu sa tiež po 3♦ mohol rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa však dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval ale toho, o kom už mali informácie, ktoré uvidia na stole.

 

blog comments powered by Disqus