Fit 5-3 aj 4-4

Veľa hráčov, ak partner otvoril 1♥ keď má 4 list pikový i 3 list srdcový, rovno sfituje srdcia a nelicituje 1♠. Teória i prax však ukazuje, že obvykle pri zhode v dvoch farbách 5-3 a 4-4 sa v záväzku na zhode 4-4 urobí o jeden i viac zdvihov viac, než na zhode 5-3.

Preto napriek jednej zo zásad - ak sme našli fit ukážme ho, je strategicky lepšie najprv ukázať štvorlist pikový a pokiaľ partner nepotvrdí fit v pikoch, v ďalšom kole potvrdíme srdcia. Okrem iného takto šetríte licitačný priestor. Partner sa najbližšou hláškou bodovo upresní, poprípade ukáže, akú má rozlohu.

Prečo je obvykle na fite 4:4 viac zdvihov?

Hlavný hráč si môže vybrať, na ktorej strane bude prebíjať, pri zhode 5-3 väčšinou nepotrebuje zabíjať z dlhých tromfov, blotky v tromfoch by tak či tak získali zdvihy. S trojlistými tromfami na stole obvykle zabijeme iba raz, nanajvýš dvakrát, so štvorlistými v ideálnom prípade až 4 krát, obvykle aspoň 2x. V bočnom 5 liste pritom urobíme ešte zdvihy na vypracované blotky.

Ako nájdeme srdcový fit, ak partner otvoril 1♠?

Ak máte do 10 FB a nehráte forsujúci 1BT, druhý fit asi nenájdete a musíte rovno licitovať 2♠, keďže 1BT by vám s minimom zapasoval a licitovaním 2♥ by ste ukázali 5 list srdcový a 11+ FB. Ak máte 11+ FB môžete licitovať 2Cl aj s trojlistom a pokiaľ partner má 4 list srdcový povie 2♥, prípadne so silným listom skočí na 3♥. Aj keby vám náhodou sfitoval trefy, nič sa nedeje, pretože piky sfitujete dodatočne na treťom stupni, alebo skokom na 4♠, partner by vám však 3♠ nemal spasovať.

Forsujúci 1BT

Väčšina pokročilých párov v klube hrá forsujúci 1BT. Samotnú konvenciu popíšem v nejakom inom článku, teraz len k dnešnej téme. Po otvorení 1♠  je pri forsujúcom 1BT hláška 1BT otázkou na silu a rozlohu otvárajúceho. Pokiaľ popri 5 liste pikovom má aj štvorlist srdcový, povie 2♥, so silným listom skočí na 3♥, takže ste pohodlne našli druhý fit. Ak ho nemá povie 2♣/2♦, so 6 listom pikovým a minimom 2♠, s maximom a 6 listom 3♠, s maximom a pravidelnou rozlohou 2BT.

Ak však budeme mať fit 5:3 v drahej farbe a 4:4 v lacnej, obvykle bude výhodnejšie hrať záväzok v drahej farbe, keďže 8 zdvihov v drahej je za 110 a 9 v lacnej tiež, 9 zdvihov v drahej je dokonca 140 a 10 v lacnej iba 130. Ak sa však budeme pokúšať o slem, môže byť lacný slem na fite 4:4 bezpečnejší, než drahý na zhode 5:3.

Aké sú nevýhody nesfitovania drahej farby priamo?

Ak po 1♥ nepoviete rovno 2♥, ale poviete 1♠, dávate súperovi možnosť ukázať 2♣/2♦ a druhý súper môže jeho farbu sfitovať na 3 stupni, pričom po 2♥ by fit v lacnej  pravdepodobne nenašli. Pokiaľ ste slabí, tak už môže byť nebezpečné teraz ukázať na 3 stupni, že ste od začiatku mali fit srdcový. Takže so slabým listom by ste možno radšej mali rovno sfitovať farbu otvorenia, so silnejším ani po uvedenej akcii súperov nebudete vyblokovaní.

blog comments powered by Disqus