Otázky na esá

Väčšina z nás pozná ako otázku na esá iba klasický Blackwood a RKC. Na esá však možno odpovedať aj mnohými inými spôsobmi.

Konvenciu Blackwood vymyslel Easley Blackwood. Postupom času vzniklo viacero variantov Blackwoodu. Autorom variantu, ktorý mnohí z nás používajú, v ktorom piatym esom je tromfový kráľ bol v roku 1957 Oswald Jacoby.


Rímsky Blackwood

Pri licitovaní slemu je často dôležité vedieť, ktoré konkrétne esá partner má, na základe tejto znalosti možno napríklad licitovať veľký slem s tromi esami alebo zastať v čiastočnom záväzku. 
4BT otázka na esá

Odpovede:

 • 5♣ - 0 alebo 3 esá
 • 5 - 1 alebo 4 esá
 • 5 - 2 esá rovnakej farby (♠♣ alebo ♥♦)
 • 5♠ - 2 esá rovnakého rangu (obe esá drahé alebo obe lacné)
 • 5NT - 2 esá nespadajúce do predchádzajúcich dvoch možností

Takto, ak ten kto sa pýta má jedno eso, si vie presne odvodiť, ktoré dve esá ma partner.

Iným variantom je spýtať sa na esá cez 4♣.

Odpovede:

 • 4 - 0 alebo 3 esá
 • 4 - 1 alebo 4 esá (ak má jedno eso, tak nemá renons)
 • 4♠ - 2 esá rovnakej farby (♠♣ alebo ♥♦)
 • 4NT - 2 esá rovnakého rangu (obe esá drahé alebo obe lacné)
 • 5♣ - 2 esá nespadajúce do predchádzajúcich dvoch možností
Francúzsky Blackwood
Francúzsky Blackwood menovite ukazuje tromfového kráľa alebo renons.
4NT otázka
Odpovede:
 • 5♣ - 0 alebo 3 esá
 • 5 - 1 alebo 4 esá
 • 5 - 2 esá bez tromfového kráľa
 • 5♠ - 2 esá a tromfový kráľ
 • 5BT - 2 esá a renons
  • otázka na farbu renonsu je 6♣, ak trefy nie sú uzhodnenou farbou, návrat na uzhodnenú farbu - renons je trefový, inak licituje farbu renonsu. Takto možno vylicitovať veľký slem bez jedného esa.
 • 6 v nižšej farbe než je uzhodnená - 1 eso a renons v tejto farbe
 • 6 v uzhodnenej farbe - 1 eso a renons vo vyššej farbe než je uzhodnená.

Pri používaní francúzskeho Blackwoodu treba viesť licitáciu tak, aby ten kto sa pýta bol ten z partnerov, ktorý nemá renons.

Blackwood - Norman

Táto konvencia je užitočná, ak pýtajúci je partnerom otvárajúceho bez tromfa alebo ak je isté, že odpovedajúci nemá singla.

V tomto variante Blackwoodu sa ukazuje počet kontrol, eso - 2 kontroly, kráľ - 1 kontrola.

 • 5♣ - menej než 3 kontroly
 • 5 - 3 alebo 7 kontrol
 • 5 - 4 alebo 8 kontrol
 • 5♠ - 5 alebo 9 kontrol
 • 5NT - 6 alebo 10 kontrol

List môže mať 10 kontrol len po otvorení 2♣ v systéme SAYC. Ukazovanie počtu kontrol je vo všeobecnosti užitočné, keď jeden z partnerov ukázal silu od 19 bodov a pýta sa druhý partner.

Byzantský Blackwood

Byzantský Blackwood vymysleli Angličania (bratia Sharplesovci a J.C. Marx). Nasleduje americká verzia BB.

Pri odpovedi sa ukazujú okrem es (tromfový kráľ je piate eso). Ak máme dve také esá, dodatočne sa ukazuje počet kľučových kariet, medzi ne patrí tromfová dáma a krále v licitovaných farbách.

 • 5♣ - 0 alebo 3 esá
 • 5 - 1 alebo 4 esá
 • 5 - 2 esá a maximálne jedna kľučová hodnota
 • 5♠ - 2 esá a dve kľučové hodnoty
 • 5NT - 2 esá a tri kľúčové hodnoty

Exkluzívny Blackwood
Ak partneri majú uzhodnenú farbu, hlášky skokom 4♠, 5♣; 5, 5 a licitovaná farba nie je uzhodnená, je to Exkluzívny Blackwood. Je to otázka na esá s vylúčením esa v licitovanej farbe. Odpovede:

1. stupienok - nemám eso
2. stupienok - jedno eso
3. stupienok - dve esá
4. stupienok - tri esá
5. stupienok - štyri esá
Piatym esom je tromfový kráľ.

Použije sa, keď pýtajúci sa má vo farbe EB renons. Odpoveď po klasickom Blackwoode by mu nič nedala, eso vo farbe renonsu je v podstate zbytočné.

Gerber

Po otvorení 1NT alebo 2NT niektoré páry hrajú skok na 4♣ ako otázku na esá. Odpovede sú jednoduché

 • 4♦ - 0 es
 • 4♥ - 1 eso
 • 4♠ - 2 esá
 • 4NT  - 3 esá

Literatúra:

1. Brydž, 1977 č. 3 (244) s. 17-19

 

blog comments powered by Disqus