Moje bridžové projekty

Ako programátor alebo správca stránok som rozpracoval niekoľko bridžových projektov. Ako z niektorých komentárov vyplýva, niektorí mi vyčitajú, že väčšinu či dokonca všetky dobré nápady iba načnem a potom ich nedokončím. Napríklad tu.

Pokúsim sa zrekapitulovať, na čom všetkom som už pracoval a v akom je to stave.

 • Bridžové stránky - viacmenej nechtiac som sa stal správcom našej klubovej stránky, dlhšie som hľadal platformu, na ktorej by som naše stránky prevádzkoval a vyskúšal som niekoľko rôznych publikačných systémov. Mnohé sa odvíjalo aj od možností, ktoré ten ktorý hosting poskytoval.
  • Aktuálne stránky klubu sú na adrese www.bridgekosice.sk, použitý je český publikačný systém SunLight. Má však isté obmedzenia a uvažujem o prípadnom prechode na Word Press. Ukážka, ako by to mohlo vyzerať pod Word Pressom vyzerať je tu. Samotný prechod som zatiaľ nerealizoval, lebo na jednej strane bola nulová odozva, či to mám alebo nemám spraviť, na druhej strane bolo by s tým pomerne dosť veľa roboty a za tretie musím celý prechod premyslieť tak, aby zostali zachované doteraz zverejnené články súčasného systému.
  • Do 30.11.2010 boli stránky klubu prevádzkované tu. Bolo to pod MediaWiki - publikačný systém ktorý používa aj Wikipédia. Pomerne často však boli stránky neprístupné a keď som našiel lepší hosting, tak som stránky premiestnil.
  • Ešte predtým boli stránky klubu tu.
  • Okrem toho sa nezachovali stránky, ktoré som pretým prevádzkoval pod geocities, keďže služba zanikla a preto nastalo putovanie do svätej zeme :)
  • Popri klubových stránkach máme na Facebooku založenú komunitu Košický bridžový klub ale v podstate tam takmer žiadne nové príspevky nepribúdajú, možno by sme ju mali oživiť
  • Popri vyššie uvedenom prevádzkujem svoju osobnú stránku na ktorej sa práve nachádzate a je pod publikačným systémom Joomla
 • Propagácia bridžu - na Wikipédii som napísal celú sériu článkov o bridži, mnohé by bolo potrebné aktualizovať a niekto by ich mal prečítať kritickým okom, je veľmi pravdepodobné, že som sa v nich často dopustil rôznych nepresností. Vytvoril som tam tiež bridžový terminologický slovník, ktorý by tiež bolo potrebné podrobiť redakcii. Mojou predstavou je, že by takýto slovník mohol vyjsť aj v tlačenej podobe, pričom by mohla byť doplnená aj terminológia z mariášu, pokru a iných kartových hier, na začiatku slovníka by mohli byť uvedené základné pravidlá jednotlivých hier a nejaký silne zjednodušený licitačný systém. Tiež som publikoval nejaké materiály na wikibooks.
 • Školenia - dva roky po sebe som robil kurz bridžu pre začiatočníkov, vypracoval som nejaké učebné materiály, určite by ich trebalo nejako lepšie prepracovať. Popri kurze pre začiatočníkov by sa žiadalo usporiadať kurz pre mierne pokročilých, ale tam už je ten problém, že treba nájsť nejaký spoločný prienik, v čom sú slabiny jednotlivých hráčov a odstraňovať v prvom rade najvypuklejšie slabé miesta. Pravdupovediac, necítim sa byť dostatočne kvalifikovaný, takéto doškoľovacie kurzy viesť, ale ak sa v klube nik nenájde, kto by sa toho chopil, asi sa tomu budem musieť začať venovať ja. Zatiaľ sa na niektoré veci snažím upozorňovať prostredníctvom komentárov ku klubovým turnajom, ale neraz narážam na nepochopenie, keď si mnohí dotknutí berú rozbor problému, ako osobný útok a nie ako snahu im pomôcť.
 • Rôzne programy súvisiace z bridžom
  • Licitačný trenážer - široko koncipovaný projekt, ktorý je v súčasnosti na vedľajšej koľaji, ale plánujem na ňom ďalej pracovať. Pôvodná predstava bola, že tu bude možné trénovať rôzne licitačné systémy s voľbou rôznych konvencií a s možnosťou zvoliť, aký systém dražia súperi. Myslím, že otvorenia a prvé odpovede sú zvládnuté jak v systéme SAYC, tak v Poľskom trefe. Ďalšiu licitáciu som rozpracoval len v systéme SAYC, ale pokiaľ dražba prebieha vo viacerých kolách a hlavne, ak nie je iba jednostranná, tak sa trenažér veľmi často stráca. Neskôr som chcel zakomponovať aj možnosť nácviku dražby s reálnym partnerom a trenažér by plnil funkciu sparing partnera a v záverečnej fáze by pribudla i možnosť zohrávky a obrany.
  • Bridžové ELO - pokúsil som sa rozpracovať ratingový systém, ktorý by meral výkonnostnú úroveň hráčov podobne, ako je to v šachu alebo v go. V bridži však vyskakuje, že síce chceme merať výkonnostnú úroveň hráča, ale vstupuje tu ten problém, že sa hrá v pároch a hráči často mávajú rôznych partnerov a treba nejako negatívny či pozitívny vplyv partnera na dosiahnutý výsledok eliminovať. V súčasnosti na ELO systéme nepracujem, ale v náväznosti na OTMScorer budú k dispozícii dáta umožňujúce sa k ELO systému vrátiť.
  • Simulátor vplyvu systému hrania - keďže niektorí hráči namietali proti hraniu párových turnajov švajčiarskym systémom, napísal som simulátor, aký vplyv na konečné poradie majú jednotlivé spôsoby organizácie turnaja a prvotné nasadenie do turnaja, keď je definitoricky daná výkonnosť jednotlivých párov. Testované boli Howell, Mitchell a Švajčiar. Nedostatkom simulácie bolo, že som to robil iba pre 12 párov. V rámci simulácie som zaviedol niekoľko mier bridžovej "spravodlivosti". Projekt v súčasností stojí a neviem aký impulz by musel prísť, aby som ho oprášil.
  • Simulácie, ako sa správajú rozdania z hľadiska minimaxu a aké licitačné sledy by boli zo štatistického hľadiska optimálne. Skúmal som napríklad, či platí a kedy platí doporučenie dražiť po partnerovom otvorení 1H so srdcovým fitom 1Sp, ak máme štvorlist pikový.
  • Klubový rebríček a evidencia klubových MB, pomocné utility, ktoré mi pomáhajú poloautomaticky evidovať údaje do klubového rebríčka. Keď bude rozvinutý OTMScorer, tieto údaje budú k dispozícii automaticky.
  • OTMScorer - projekt, ktorý by mal umožňovať prezentovať výsledky všetkých turnajov odohraných na Slovensku, spolupracujem pri jeho tvorbe aj s Edom Veleckým a Dušanom Šlachtom, takže pravdepodobne budú pomocou tohto nástroja prezentované aj výsledky všetkých turnajov, ktoré bude Dušan riadiť a projekt bude otvorený aj iným rozhodcom z Českej republiky, poprípade z iných krajín. Zatiaľ je podmienkou zverejnenia výsledkov v systéme, že mi rozhodca alebo skórer pošľu dátové súbory z bridžmejtov, ale pracujem na tom, aby bol podporovaný ECAT formát, potom bude možné prezentovať výsledky zo všetkých skórovacích programov, ktoré tento formát podporujú.
   • na OTMscorer nadväzuje celá škála sprievodných podprojektov, jedným z nich je editor pohybov
   • analytické nástroje, ktorýmy bude možné preskúmať slabé a silné stránky jednotlivých párov
   • klubový rebríček poprípade klubové rebríčky
   • automatická tvorba súborov pre evidenciu majstrovských bodov
   • samotný OTMScorer plánujem neskôr dopracovať na plnohodnotný skórovací program, spolupracujúci priamo s bridžmejtami

Neviem, ktorý z vyššie uvedených mojich "dobrých" ale do konca nedotiahnutých nápadov mal Jano na mysli. Na jednej strane pracujem na veciach, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia u nás v klube a vo zväze. Snažím sa tiež zautomatizovať práce súvisiace z pravidelnou údržbou klubových stránok. V tejto chvíli je prioritou prezentácia výsledkov zo slovenských turnajov. Keď ma nejaká téma zaujme, tak sa ju pokúšam analyzovať, pokiaľ však na moju prácu nie je žiadna odozva, tak sa s dosiahnutým výsledkom uspokojím a ďalej na veci nepracujem. Takže ak som naozaj na nejakom dobrom nápade mal ďalej pracovať, prosím o konkrétne námety aj kritické pripomienky a možno sa k nim vrátim.

blog comments powered by Disqus