Kurz bridžu pre začiatočníkov

0. lekcia: Quick bridge

1. lekcia: Zjednodušené pravidlá bridžu, Licitačná krabica, Intuitívna licitácia

2. lekcia: Zhrnutie 1. lekcie, Hodnotenie listu - figúrové body, Hra hlavného hráča, Hra obrany

3. lekcia: Zhrnutie 2. lekcie, Skutočné hodnotenie záväzkov

4. lekcia: Zhrnutie 3. lekcie, Licitačný systém, SAYC

5. lekcia: Zhrnutie 4. lekcieListy odpovedajúcehoUpresnenie sily otvárajúceho, Rozdania 5. lekcia

6. lekcia: Zhrnutie 5. lekcieKomplexné body, Otvorenie 1 v drahej

7. lekcia: Zhrnutie 6. lekcie, Licitácia po 1BT, Licitačný trenažér

8. lekcia: Blokujúce otvorenia

9. lekcia: Otvorenie 2 trefy

10. lekcia: Obojstranná licitácia

11. lekcia: Obrana - Markovanie, štartovanie, výnosy

12. lekcia: Impas a expas

13. lekcia: Bridžové zásady, Hranie bridžu na počítači

SAYC v angličtine

Kurz je v kompaktnej forme k dispozícii na tejto adrese.

Absolventský turnaj

Všetky absolventky srdečne pozývam do Košického bridžového klubu, hrávame každý utorok a piatok o 17:00.

Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly:

Stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku 4321NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra.

Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie si informácií sú prísne zakázané:

Hodnotenie sily listu - figúrové body

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Dnes si zavedieme nejaké meradlo toho, nakoľko je list silný.

Pokračovanie článku...

Zhrnutie 2. lekcie

Naučili ste sa kvantitatívne hodnotiť listy figúrovými bodmi:

A – 4, K – 3, Q – 2 , J – 1

Spolu je v jednej farbe 10 FB a vo všetkých farbách 40 bodov, na jedného hráča pripadá priemerne 10 FB. Nadpriemerný list je potom list s 11 a viac FB.

Kvôli bezpečnosti záväzku som vám doporučil otvárať od 12 FB.

Empiricky sa zistilo, že na jeden zdvih treba štatisticky približne tri FB.

Pri tromfovej zhode možno predpokladať, že na malé tromfy získate zdvihy. Za štvrtý a každý ďalší tromf si po sfitovaní farby môžeme prirátať tri body.

Keď neviete, akú kartu pridať do zdvihu, riaďte sa zásadami:

  • Druhý dáva malú

  • Tretí dáva veľkú

Zo sledu v obrane vynášame najvyššiu a pridávame najnižšiu, z AKx... ale vynášame K.

Zhrnutie 1. lekcie

Naučili ste sa intuitívne licitovať, intuitívnu dražbu sme zoptimalizovali nasledujúcimi zásadami:

Pokračovanie článku...

Hra obrancov

Hrou obrancov sa budeme zapodievať neskôr, pristavím sa aspoň pri štarte a výnosoch.

Pokračovanie článku...

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom:

Pokračovanie článku...

Hra hlavného hráča

Keď súper štartne a partner vyloží svoje karty, hlavný hráč by si mal pozorne pozrieť karty stola a spočítať si počet rýchlych zdvihov.

Pokračovanie článku...

Ďalšie články...

  1. Bodovanie
  2. Bridžové zásady