Slovenská bridžová liga je dlhodobou súťažou družstiev.

História SBL

Juniori a ligové súťaže

Obmedzenie prečo prvoligoví hráči nemôžu hrať za druholigové družstvá je snáď každému jasné?

Pokračovanie článku...

Pred ligou v roku 2011

Na stránke SBZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SBZ. Download

Okrem iného ma zaujala časť o úprave propozícií prvej ligy:

- v nových propozíciách ligy na rok 2011 budú niektoré zmeny, lebo sa mení počet družstiev a vypúšťa sa baráž. P-SBZ má záujem zvýšiť vážnosť prvej ligy, čo chceme popri práve na predkladanie reprezentačných nominácií podporiť aj väčším počtom rozdaní a udržaním napätia súťaže až do záverečných rozdaní.

Pokračovanie článku...

Propozície ligy 2011

Základnou zmenou v I. lige je, že na jarnom sústredení sa hrá systémom každý s každým, ako to bolo doteraz, jesenné sústredenie sa bude hrať nasledovne:

  • družstvá na 1. - 4. mieste budú hrať KO systémom 1.-4. a 2.-3. semifinále na 40 rozdaní, finále na 64 rozdaní
    zápas o 3. a 4. miesto na 40 rozdaní
  • družstvá na 5.-8. mieste budú hrať systémom každý s každým zápasy po 20 rozdaní, 7. a 8. družstvo zostúpia do II. ligy

    Pokračovanie článku...