Návrhy zmien propozícií ligy od roku 2012

Propozície ligových súťaží sa postupne vyvíjajú.

Od roku 2011 navrhujem:

Vypustiť vetu: S nomináciou náhradníka musí súhlasiť Kapitán druholigového družstva, na súpiske ktorého je náhradník nahlásený. Keďže touto nomináciou nijako nie sú dotknuté práva náhradníka naďalej hrať za druholigové družstvo. Kapitán II. ligového družstva by len mal byť o tom informovaný, aby nedohodol v tom istom čase zápas II. ligy. Ak by však pribudol bod, že v termíne I. ligy sa II. liga nehrá, tak nemusí byť o tom ani informovaný.

Jarnú časť 1. ligy hrať na 16 rozdaní, potom sa dá časovo stíhať v sobotu a v nedeľu a nemusia si hráči brať v piatok dovolenku. Ja sám vo všeobecnosti presadzujem, aby sme v družstevných súťažiach hrali čo najviac rozdaní, ale 7 zápasov po 16 rozdaní by malo štartovné pole rozdeliť na silnejšiu a slabšiu štvoricu a v jesennej časti ligy sa v A skupine už hrá semifinále na 40 a finále na 60 rozdaní. V B skupine by sa na jeseň mohlo hrať na 20 poprípade na 24 rozdaní. Neviem či pre poradie B skupiny by sa nemali brať do úvahy len zápasy voči družstvám B skupiny, ale asi nie.

Ešte viac by sa mi páčilo hrať základnú časť dvojkolovo po 16 poprípade po 14 rozdaní a potom hrať semifinále a finále. Čiže v základnej časti by nik nebol zvýhodnený/znevýhodnený cestovaním na opačný koniec republiky. V takom prípade by sa už nehralo o udržanie sa v I. lige.

Keďže hracie miesto jesennej časti nemusí byť totožné pre skupinu A a skupinu B, mal by byť v propozíciách aj bod, že ak nie sú totožné miestom, tak nie sú totožné ani časom, inak na jednej alebo druhej skupine sa nemôže zúčastniť koordinátor a tiež materiálno technické vybavenie nám neumožňuje zaistiť rovnaké podmienky pre obe skupiny, ak by sa konali súčasne, ale na rôznych miestach.

Pre druhú ligu v propozíciách je:

Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (jarné kolo a jesenné kolo) na 20 - 32 rozdaní. O počte rozdaní rozhodnú kapitáni družstiev pred začiatkom jarnej časti súťaže.

V pôvodných propozíciách bola možnosť hrať druhú ligu jednokolovo, keďže sa nikdy neuplatnila, tak bola z propozícií vypustená. Keď sa však niekedy prihlási do niektorej konferencie 10 družstiev tak 18 večerov hrať druhú ligu by bolo asi priveľa (na Východe sa hráva na 32 rozdaní, obvykle v klubový večer, zápasy Košice-Michalovce sa hrajú buď v sobotu dva zápasy alebo jeden zápas v klubový večer). Takže túto možnosť navrhujem do propozícií vrátiť, poprípade stanoviť nasledovné: do 7 družstiev v konferencii sa II. liga hrá dvojkolovo, od 8 vyššie sa jarná časť hrá systémom každý s každým a jesennú časť odohrajú prvé štyri družstvá systémom každý s každým, pričom sa im započítajú z jarnej časti iba výsledky medzi sebou. Druhá možnosť nechať to na dohode kapitánov.

Prechodné ustanovenia by mali byť z propozícií vypustené, je to s nimi ako s dočasným pobytom sovietskych vojsk. Nahrádzajú stále neexistujúci Súťažný poriadok SBZ a mnohé z nich sú na ligu neuplatniteľné.

Bod V klubových súťažiach je doporučené používanie konvenčných kariet SBZ, vyplnených slovensky. V regionálnych a celoštátnych súťažiach sa vyžaduje použitie konvenčných kariet SBZ vyplnených slovensky sa napríklad v II. lige nedodržiava, takže buď to treba pre II. ligu vypustiť, alebo začať požadovať jeho dodržiavanie. Zase sa tu prejavuje to, že ide o všeobecný materiál a prvá veta vôbec nepatrí do propozícií ligy a druhú možno napísať jednoduchšie. Slovensky by som nahradil slovensky, česky alebo anglicky (u zahraničných hráčov).

Prvá liga je súťažou najvyššej kategórie, takže neviem prečo sa na ňu vzťahuje bod: VUS nie je povolené používať v ligových a regionálnych súťažiach.

Celé body 9. až 11 sú súčasťou Medzinárodných pravidiel, takže v propozíciách sú nadbytočné.

Z bodu 12 by som vypustil možnosť kresliť kartové symboly, miesto druhu záväzku, skórer ich často nevie identifikovať.

Už som to písal inde, u juniorov by som neobmedzoval možnosť hrať súbežne prvú aj druhú ligu, prirodzene, že by to ale nemalo byť tak, že čisto juniorské družstvo v tom istom zložení bude hrať aj druhú ligu. Takže Najviac jeden juniorský pár z prvej ligy môže nastúpiť za družstvo v II. lige.

Inak možno dúfať, že sa do I. ligy prebojuje čisto juniorské družstvo a potom by bolo trochu schizofrenické, ak by sa tento môj návrh uplatnil. Takže k celej problematike náhradníkov ešte raz:

 

  1. Na Slovensku okrem ligy takmer nehrávame družstevné súťaže a keď sa na nejakom podujatí hrajú, tak obvykle len na 6 rozdaní
  2. I. liga je zorganizovaná tak, že vlastne nie je dlhodobou súťažou, v čase spisovania súpisok však nikto nemôže tušiť, či všetci 4 hráči základnej zostavy budú môcť v dvoch dopredu stanovených termínoch naozaj nastúpiť, napísaním hráčov na súpisku do rezervy im v súčasnej úprave znemožňujeme hrať II. ligu a tak má kapitán morálnu povinnosť nasadiť slabších hráčov, ktorým znemožnil II. ligu hrať, pokiaľ ich nenasadí, tak si celý rok museli sedieť na rukách a nemohli hrať v II. lige, zároveň to v rámci družstva nerobí dobrú krv.
Vo svetle týchto dvoch bodov a aby to nebolo len o junioroch navrhujem, aby prví štyria hráči uvedení na súpiske I. ligy nemohli hrať druhú ligu a aby hráči na 5. až 8. mieste súpisky II. ligu hrať mohli s doporučením, že hráči s najvyššou výkonnostnou triedou na začiatku sezóny by mali byť uvedení v prvej štvorke s výnimkou kapitána, ktorý je vždy uvádzaný ako prvý aj keby mal najnižšiu výkonnostnú triedu.

Vedúci súťaže
Súčasné propozície I. ligy hovoria, že ak na I. lige nie je prítomný kvalifikovaný vedúci a je prítomný koordinátor, tak vedúcim je on. Tento bod by sme mali zmeniť a v prvom rade na I. ligu zaistiť nehrajúceho rozhodcu a o výdavky spojené s ním znížiť ceny. Ak nebude k dispozícii nehrajúci kvalifikovaný rozhodca, koordinátor poverí za hlavného rozhodcu niektorého z hráčov a pomocného rozhodcu, pre prípady, ktoré hlavný rozhodca nemôže rozhodovať, pretože rozdanie ešte nehral alebo je zainteresovanou stranou.

Carry over v semifinále a finále
V Českej lige hrajú po fáze round robin už dlhé roky semifinále a finále. Do tejto fázy si však družstvá prenášajú zo základnej časti nejaké carry over. Možno stojí za zváženie, či by to tak nemalo byť aj u nás.

 

blog comments powered by Disqus