Pred ligou v roku 2011

Na stránke SBZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SBZ. Download

Okrem iného ma zaujala časť o úprave propozícií prvej ligy:

- v nových propozíciách ligy na rok 2011 budú niektoré zmeny, lebo sa mení počet družstiev a vypúšťa sa baráž. P-SBZ má záujem zvýšiť vážnosť prvej ligy, čo chceme popri práve na predkladanie reprezentačných nominácií podporiť aj väčším počtom rozdaní a udržaním napätia súťaže až do záverečných rozdaní.

- v sprievodnej diskusii prítomní predložili viacero hracích plánov pre 1. ligu, z ktorých predbežne najväčšiu podporu získal hrací plán: na jarnom sústredení bude hrať každý s každým, na jesennom sústredení bude KO systém medzi prvými 4 družstvami z jarného sústredenia (1-4, 2-3), aby sa tí najlepší museli snažiť udržať plnú koncentráciu na svoj výkon až do konca a získať titul v priamom boji proti sebe. Predbežne navrhované termíny prvoligových sústredení sú 25. až 27. marec v BA a 21. až 23. október v KE, O počte rozdaní v jednotlivých zápasoch rozhodneme pred definitívnym schválením propozícií na rok 2011,

Môj názor:

Zavedenie KO systému zatraktívni záverečné sústredenie, zároveň bude tréningom psychickej záťaže reprezentantov, keďže mnohé medzinárodné súťaže sa po základnej časti organizujú podobným spôsobom. Semifinále by však malo byť aspoň na 32 rozdaní a finále na 48 rozdaní, poprípade viac. Keďže však jarné sústredenie určí, kto bude hrať na jeseň KO, tak je čiastočne diskutabilné, kde sa má jarné sústredenie konať, keďže posledné dva roky jednoznačne preukázali významný vplyv miesta konania sústredenia. Pokiaľ to bude dlhodobý formát súťaže, tak by sa miesto jarného a jesenného sústredenia mali každý rok striedať, prvý rok by mohol rozhodnúť los alebo miesto hrania v roku 2011 ponechať ako už predsedníctvo schválilo a v ďalších rokoch by sa to striedalo. Možno by stálo za zváženie, či jarné aj jesenné sustredenie nehrať na neutrálnej pôde napríklad v Žiline, potom by sa to možno dalo zvládnuť aj bez dovoleniek. Zo zápisu mi nie je jasné, či družstvá na 5. až 8. mieste by už na jeseň nehrali, alebo by tiež hrali KO systémom alebo systémom každý s každým, teda 3 zápasy napríklad po 32 rozdaní. Viem si predstaviť všetky tri možnosti, pričom prvú by som nerád.

Nie som si však istý, či popri zvýšení počtu družstiev zároveň zvýšiť aj počet rozdaní v jednotlivých zápasoch je krok tým správnym smerom. Takto sa musí začať hrať už v piatok, teda niektorí si budú musieť kvôli I. lige zobrať dovolenku, osobne by som pri 8 družstvách naopak preferoval zníženie počtu rozdaní v zápasoch na 16, celkový počet odohraných rozdaní by sa aj tak zvýšil zo 100 na 112 na sústredení, ale prispôsobím sa.

Baráž

Zaujímavá situácia nastala v II. lige Západ, družstvo Okojedla sa vzdalo účasti v baráži a tak koordinátor rozhodol, že právo na účasť v baráži prechádza na tretie družstvo z II. ligy Západ. Prísne vzaté v pravidlách baráže na túto tému nie je nič napísané, postupoval per analogiam podľa bodu o postupe do I. ligy, keby sa družstvo s právom priameho postupu svojho práva vzdalo. Možno by bolo zo športového hľadiska správnejšie, keby si tretie družstvo Západ a tretie družstvo Východ zahrali o právo zučasniť sa baráže, ale zvolené riešenie tiež možno akceptovať.

 

blog comments powered by Disqus