Kurz bridžu pre začiatočníkov

0. lekcia: Quick bridge

1. lekcia: Zjednodušené pravidlá bridžu, Licitačná krabica, Intuitívna licitácia

2. lekcia: Zhrnutie 1. lekcie, Hodnotenie listu - figúrové body, Hra hlavného hráča, Hra obrany

3. lekcia: Zhrnutie 2. lekcie, Skutočné hodnotenie záväzkov

4. lekcia: Zhrnutie 3. lekcie, Licitačný systém, SAYC

5. lekcia: Zhrnutie 4. lekcieListy odpovedajúcehoUpresnenie sily otvárajúceho, Rozdania 5. lekcia

6. lekcia: Zhrnutie 5. lekcieKomplexné body, Otvorenie 1 v drahej

7. lekcia: Zhrnutie 6. lekcie, Licitácia po 1BT, Licitačný trenažér

8. lekcia: Blokujúce otvorenia

9. lekcia: Otvorenie 2 trefy

10. lekcia: Obojstranná licitácia

11. lekcia: Obrana - Markovanie, štartovanie, výnosy

12. lekcia: Impas a expas

13. lekcia: Bridžové zásady, Hranie bridžu na počítači

SAYC v angličtine

Kurz je v kompaktnej forme k dispozícii na tejto adrese.

Absolventský turnaj

Všetky absolventky srdečne pozývam do Košického bridžového klubu, hrávame každý utorok a piatok o 17:00.

Bodovanie

Ak sa záväzok splnil:

 • prémia za splnenie záväzku 50 bodov, ak nebola prémia za celú hru
 • ak bol záväzok kontrovaný, prémia za zlú kontru 50 bodov a každý nadzvih je v prvej hre za 100 a v druhej za 200 bodov
 • ak bol záväzok rekontrovaný, prémia za rekontru 100 bodov a každý nadzdvih je v 1. hre za 200 a v druhej za 400 bodov
 • lacná farba 34 : 7. a každý ďalší zdvih 20 bodov
 • drahá farba 12: 7. a každý ďalší zdvih 30 bodov
 • bez tromfa: 7. zdvih 40 bodov, každý ďalší 30 bodov
 • Ak je súčet týchto bodov za vylicitované zdvihy aspoň 100, osobitná prémia v 1. hre 300 bodov, v 2. hre 500 bodov - ráta sa len za licitované stupne.
 • Ak je záväzok na 6. stupni, osobitná prémia v 1. hre 800 bodov, v 2. hre 1250 už v nej je započítaná prémia 300 a 500 bodov za hru (čiže za vylicitovaný malý slem je prémia 500 a veľký 750).
 • Ak je záväzok na 7. stupni, osobitná prémia v 1. hre 1300 bodov, v 2. hre 2000 bodov aj s prémiou za hru (čiže za malý slem je prémia 1000 a veľký 1500).

  Ak sa záväzok spadol:
 • Bez kontry: 1. hra: každý pád 50 bodov 2. hra: každý pád 100 bodov
 • S kontrou:
  • 1. hra: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
  • 2. hra: 1. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti pádom s kontrou

  Ak sa záväzok splnil a hralo sa s kontrou, body za licitované zdvihy sa násobia dvomi, ak sa hralo s rekontrou, násobia sa 4. Osobitné prémie sa nenásobia, ale ak sa hralo s kontrou alebo rekontrou a súčet bodov je aspoň 100, získava sa prémia za splnenie celej hry bodov . Za nadzdvihy v kontrovanom záväzku je:
  v 1. hre: 100 bodov, v rekontrovanom 200, v druhej hre dvojnásobok. Okrem toho za splnený záväzok s kontrou je navyše prémia 50 bodov a rekontrovaný 100 bodov.
Príklady pre výpočet bodov:
Všetko v prvej hre
 • licitovali 31 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120, prémia za hru im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3x30 je 90, zapíšu teda 170 bodov
 • licitovali 41 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120 + 300 prémia za hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 41 a spravili 9 zdvihov - súper získa 50 bodov
 • licitovali 21X - a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia za hru, prémia za kontru 50 bodov a za nadzdvih 100, spolu 570 bodov. X predstavuje kontru.

 

Bridžové zásady

Nasledujúce bridžové zásady sa obvykle oplatí dodržiavať. Čas od času ich treba porušiť, ale musíte na to mať racionálny dôvod. Ak takýto dôvod neviete nájsť, tak radšej zásadu dodržte. Už aj mechanickým použitím týchto zásad budete štatisticky dosahovať lepšie výsledky než ich porušovaním, zároveň tak nebudete rozmýšľať nad triviálnosťami a ušetríte si čas a energiu na skutočne problematické momenty.

Pokračovanie článku...