Nový klasifikačný poriadok ČBS

Na stránke ČBS začali vychádzať články o novom súťažnom poriadku ČBS. Hoci sa snažím čítať s pochopením čítaného textu, tak stále neviem, či sú to už definitívne stanovené pravidlá, alebo je to ešte námet na diskusiu.

Som dlhoročným členom klasifikačnej komisie SBZ, a už od svojich cca. 10 rokov som sa zaujímal o to, ako budem ako hráč, v tom čase šachu, hodnotený. Už vtedy som objavil isté paradoxy šachovej klasifikácie, a ako sa ukazuje, sú to všeobecné a večné paradoxy, akejkoľvek klasifikácie.


Ako absolvent prírodných vied, mám veľmi hrubé povedomie, čo je to štatistika, matematika, fyzika, ako pedagóg viem (?) čo je to motivácia, ako žiak, študent, pracovník, manžel, milenec :) veľmi dobre viem (?), čo je to demotivácia.

V prvom rade škoda, že podobný návrh neodznel pred niekoľkými rokmi, možno by som bol obhájil v rámci klasifikačnej komisie SBZ "nešportovú" terminológiu, keď sme v rámci slovenského klasifikačného poriadku v podstate úplných začiatočníkov nazývali klubovými majstrami a po novom sme im prisúdili IV. VT.

My v súčasnosti máme 10 výkonostných/majstrovských tried, ČBS zavádza novým KP 20 tried. Obávam sa, že 10 je tried je absolútne hraničným prijateľmým prípadom, 20 je neopakovateľným extrémom a 7 tried je dolnou hranicou.

Okrem bridžu a šachu som sa v mladosti venoval i džudu a trénovali s nami i karatisti. V oboch športoch sú takzvané žiacke triedy (kyu) a majstrovské triedy (dan). Popritom sme v tom čase mali zavedené aj výkonnostné triedy. Teoreticky som mohol byť Majstrom Slovenska a byť držiteľom 4. kyu (elementárnym žiakom) a mať 1. výkonnostnú triedu, či naopak byť držiteľom 1. danu (primitívnym majstrom  :), čítaj jednoduchým) a pritom nezískať jediný športový úspech.

Voči doterajšiemu systému klasifikácie v rámci ČBS, som mal viacero výhrad. Relativistický prístup k majstrovskej, kandidátskej a tuším i k 1. výkonostnej triede, bol silne nevyvážený. Ak by sa nejaký hráč stal  Majstrom sveta, ak by sa nezúčastnil predpísaných súťaží ČBS, tak by nesplnil ani len podmienku na získanie 1. VT.

Naďalej v klasifikačnom poriadku ČBS zostáva problém neuznávania zahraničných súťaží, pre zisk ak nie priamo súťažných bodov, tak aspoň klasifikačaných bodov, poprípade to zostáva na ľubovôli reprezentačného trénera, ktorý stanoví, ktoré súťaže budú/nebudú klasifikované.

Osobne som presvedčený, že Majstrovstvá Slovenska a Veľká cena Košíc, majú určite vyššiu športovú úroveň, než najslabšia súťaž seriálu Veľých/malých/obojakých českých cien. Pokiaľ viem, tak nikdy za tieto naše súťaže, žiadnemu českému hráčovi nebol priznaný jeden jediný klasifikačný bod, nehovoriac o súťažných bodoch. Podobne je to s cenami GP Poľska a s inými národnými zväzmi.

Inak absolútne chápem Sofiinu voľbu, či priznávať klasifikačné/súťažné body, za zahraničné súťaže. Keďže sme oveĺa menším zväzom, než ČBS, tak sme sa pragmaticky rozhodli, že budeme uznávať akúkoľvek zahraničnú súťaž, oficiálne zverejnenú príslušným národným zväzom, inak ju uznáme ako prinajmenšom klubovú súťaž, ale aj sebastredný prístup národného zväzu má svoju logiku.

Doteraz som nepochopil, prečo ČBS od istého času neakceptuje body, získané v rámci oficiálnych súťaží EBL a WBF. Pôvodná úprava bola naozaj zlá, zdesaťnásobenie takto získaných bodov a relativistický prístup, všetko úplne deformovali, ale ak nejakého hráča/hráčku EBL či WBF pokladajú za medzinárodných majstrov či veľmajstrov, tak ich národný zväz nemôže vykazovať ako nováčikov. Toto je ale  problémom aj u nás.

Seriál článkov pokračoval, Slovenska sa týka jedna úprava, budú sa prideľovať body do klasifikácie za Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, podobne vybrali po jednom turnaji z Rakúska a Maďarska.

Nový súťažný poriadok asi kladie až príliš veľký dôraz na motivačný prvok klasifikácie. Mne sa niektorí u nás vysmievali, keď som zdôrazňoval aj motivačný efekt, ale v novom KP zašli kolegovia oveľa ďalej než som si ja kedy trúfol navrhnúť a je to možno už naozaj za hranicou. Po novom budú prideľovať po jednom súťažnom bode už len za púhu účasť na vybraných turnajoch a kto bude mať 100% dochádzku bude v "športovej" výkonnosti stúpať, aj keby vždy skončil na poslednom mieste.

Držím priateľom z ČBS, aby im nový Klasifikačný poriadok priniesol tie efekty, ktoré od neho očakávajú. Pravdepodobne aj tým, že hráči ktorí už dosiahli úroveň doterajšieho majstra nemali žiadnu ďalšiu métu, tak sa v menšej miere zúčastňovali súťaží seriálu veľkých cien, že sa ich teraz začnú húfne zúčastňovať, silne pochybujem, ale ak to tak bude, budem veľmi rád. Napriek výhradám spomenutým v tomto článku sú pre mňa niektoré novinky českého KP inšpiratívne a niečo sa pokúsim presadiť aj u nás.

blog comments powered by Disqus