Licitácia po 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný.

Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT je vo väčšine prípadov konvenčná.

Odpoveď 2♣

Umelá hláška nazývaná Stayman, ktorá o trefoch nič nehovorí, ale ktorá sa partnera pýta, či nemá drahý 4 list. Obvykle ju použijeme ak drahý 4 list máme.

 • 2♦ - nemám drahý 4 list
  • PAS - so slabým listom a 5 listom károvým
  • 2♥ - partner, ak máš trojlist srdcový pasuj, inak oprav na 2♠, mám 44 na drahých farbách
  • 2♠ - 5list pikový, 4 list srdcový, môžeš pasovať, s trojlistom pikovým a maximom môžeš povedať 3♠
  • 2BT - 8-9 bodov, invit do 3BT
  • 3♣ - 5 list trefový, hra je presadená, záujem o slem.
   • 3♦ - 5 list kárový, stále možno skončiť v 3BT alebo vo farebnom celohernom záväzku, či v sleme
   • 3BT - sign off
   • 4♣ - záujem o slem
   • 5♣ - sign off, odpovedajúci však s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
  • 3♦ - 5 list kárový, hra je presadená, záujem o slem
   • 3BT - sign off
   • 4♦ - záujem o slem
   • 4BT - otázka na esá na károvej báze
   • 5♦ - sign off, odpovedajúci však s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
  • 3♥ - 5 list srdcový, 4 list pikový, hra je presadená
   • 3BT - sign off
   • 4♥ - trojlist srdcový
   • 4BT - otázka na esá
  • 3♠ - 5 list pikový, 4 list srdcový
   • 3BT - sign off
   • 4♠ -trojlist pikový
 • 2♥ - mám 4 list srdcový, môžem mať aj 4 list pikový
  • PAS - slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2♠ - slabý list, partner môžeš odpasovať alebo opraviť na 2BT
  • 2BT - 8-9 FB, 4 list pikový, invit do 3BT
   • PAS - 15-16 FB
   • 3♣/♦ - 5 list
   • 3♠ - 4 list pikový, odpovedajúci môže odpasovať alebo doraziť do 4
   • 3BT - 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
   • 4♠ - 4 list pikový, maximum
 • 2♠ - mám 4 list pikový, nemám 4 list srdcový
  • PAS - slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2BT - 8-9 FB, 4 list srdcový
   • PAS - 15-16 FB
   • 3♣/♦ - 5 list
   • 3BT - 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
 • iné odpovede na stayman nie sú prípustné, možno ho totiž použiť aj so slabým listom napr s rozlohou 4450,
  so šikenom trefovým

Odpovede 2♦/♥ sú transfery na najbližšiu farbu

Ak dávame transfer na drahú farbu, musíme mať aspoň 5 list. Transfer však môžete urobiť aj s nula bodmi. Do BT záväzku neprinesiete ani zdvih, kým vo farebnom záväzku máte istotu 7 listej zhody a vysokú nádej na 8 listú zhodu a na malé tromfy obvykle urobíte 2 až tri zdvihy.

 • 2♦ - transfer na srdcia
  • 2♥ - povinná odpoveď. 
   • PAS - 0-7 FB
   • 2BT - 8(9) FB
   • 3♥ - 7-8 FB, 6 list
   • 3BT - partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4♥
  • 3♥ - maximum a 4 list srdcový
   • spočítame si komplexné body a buď dáme PAS alebo 4♥, s veľmi silným listom sa pokúsime o slem
  • iné odpovede po transfere sú neprípustné
 • 2♥ - transfer na piky, povinná odpoveď je 2♠
  • 2 ♠ - povinná odpoveď
   • PAS - 0-7 FB
   • 2BT - 8(9) FB
   • 3♠ - 7-8 FB, 6 list
   • 3BT - partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4♥
  • 3♠ - maximum a 4 list pikový

Odpoveď 2♠ transfer do trefov

Keďže piky ukazujeme trasferom pomocou sŕdc, 2 piky by mali mať umelý význam, je to príkaz partnerovi: povedz 3 trefy. Ke´d partner 3 trefy povie, ak naozaj máme trefy, odpasujeme, ak máme kára, povieme 3 kára a partner je povinný pasovať. Tento transfer robíme vždy so slabým listom a so 6 listom.

Odpoveď 2BT

Invit do 3BT, bez drahého štvorlistu. Otvárajúci s 15 bodmi by mal pasovať, so 16 pouvažovať nad pasom alebo 3BT, so 17 bodmi licitovať 3BT. S lacným 5 listom môže povedať 3 v lacnej farbe.

Odpoveď 3♣

Šesťlist trefový, invit do 3BT, s možnosťou hrať 5 trefov.

Odpoveď 3♦

Šesťlist kárový, invit do 3BT s možnosťou hrať 5 kár.

Odpoveď 3BT

Konečný záväzok

Odpoveď 4♣ (Gerber)

Otázka na esá

Odpoveď 4BT

Invit do 6BT s aspoň 15 bodmi

S 15 bodmi PAS, so 16 bodmi zvážiť, so 17 bodmi 6BT.

Otvorenie 2BT

Po otvorení 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 1BT, pričom odpovedajúcemu stačí mať o tri body menej, keďže otvárajúci má aspoň o tri body viac než je maximum otvorenia v 1BT.blog comments powered by Disqus