Zhrnutie 5. lekcie

V piatej lekcii sme si listy odpovedajúceho a otvárajúceho rozkategorizovali podľa sily.

Odpovedajúci

Veľmi slabý: 0-5 FB

Slabý: 6-8 FB

Stredný: 9-11 FB

Silný: Silný 12-14 FB

Veľmi silný: 15+ FB

Otvárajúci

Slabý: 12-14(15) FB

Sillný: (15) 16-18 FB

Veľmi silný: 19-21 FB

Kedy asi ide alebo nejde hra?

Odpovedajúci↓Otvárajúci → Slabý 12-14(15) Silný (15)16-18 Veľmi silný 19-21
Veľmi slabý 0-5 Nejde Nejde Obvykle nejde
Slabý 6-8 Nejde Obvykle nejde Obvykle ide
Stredný 9-11 Obvykle nejde Obvykle ide Takmer vždy ide, niekedy ide aj slem
Silný 12-14 Obvykle ide Takmer vždy ide Ide, obvykle ide aj slem
Veľmi silný 15+ Takmer vždy ide Ide, môže ísť aj malý slem Ide, takmer vždy ide malý slem, obvykle ide veľký slem
blog comments powered by Disqus