Blokujúce otvorenia

 

Doteraz preberané otvorenia otvárali od 12 FB, pričom 1H a 1Sp boli aspoň 5 listé a otvorenie 1 v lacnej farbe mohlo byť aj na trojliste. Často však dostanete list, v ktorom je pomerne málo figúrových bodov, ale jedna z farieb je výrazne dominantná, aspoň 6 listá niekedy aj viaclistá. Ak máte napríklad 7 list v srdciach iba so 7 bodmi AK a partner bude mať aspoň 2 list, veľmi často na týchto 7 tromfov urobíte 7 zdvihov, ak QJ boli v dubli. Ak partner prinesie zo dva zdvihy, tak hoci máte na linke iba 15 bodov, dokážete spraviť 9 niekedy aj 10 zdvihov. Mali by ste mať preto nejakú možnosť ukázať, že máte takýto výrazne rozlohový list. V systéme SAYC na to slúžia blokujúce otvorenia: 2D, 2H, 2Sp, 3Cl, 3D, 3H, 3Sp.

 

 

Poznámka: Cl - trefy, D - kára, H - srdcia, Sp - piky

 

Tieto otvorenia nazývame blokujúce, keďže ich účelom je hlavne zabrániť súperom nájsť optimálny záväzok, najmä znemožniť im vylicitovať celú hru. Napriek tomu sú to zároveň konštruktívne otvorenia, kedže partner ihneď zistí, že máte fit a pokiaľ je silný, môže presadiť celú hru. Obvykle však takto licitujeme nie preto, aby sme záväzok splnili, ale aby sme zabránili súperom zohrávať a plniť ich vlastný záväzok.

 

Otvorenia slabé dva

Keď máte 5-11 bodov a máte nejakú 6 listú farbu, môžete otvoriť 2D, 2Sp, 2H. So 6 listom trefovým otvoriť 2Cl nemôžete, keďže toto otvorenie je rezervované na veľmi silné listy s 22+ FB.

Keď otvárate blokujúco, nemali by ste mať popri 6 liste bočný drahý 4 list, keďže potom by ste mohli vyblokovať sami seba a nenájdete fit v tejto drahej farbe. Partnerovi takú rozlohu v druhom kole dražby viete ukázať a to tak, že ak súper otvoril a po prvotnom pase teraz dražíte skokom, tak jediný logický dôvod je, že popri šesťliste máte aj drahý štvorlist, inak by ste rovno blokujúco otvorili.

S 11 FB môžete zvážiť otvorenie na prvom stupni. Pokiaľ ste v druhej hre, mali by ste mať aspoň 8 FB a mali by byť väčšinou sústredené v dlhej farbe. V žiadnom prípade neotvárajte so 6 listom vedeným iba jackom.

 

Otvorenia na treťom stupni

Na treťom stupni otvárame s aspoň 7 listom, čím dlhší tento dlhý list máme, o to menej na to môžeme mať figúrových bodov. Ak budeme mať 9 list vedený jackom, tak nám väčšinou stačí 2 krát tromfnúť a súperov sme zbavili všetkých tromfov a s jediným figúrovým bodom spravíme 7 zdvihov, ak partner prinese dva zdvihy, tak dokonca záväzok môžeme aj splniť. Aj v tomto prípade by sme nemali mať popri 7 listej farbe bočný drahý 4 list.

 

Pravidlo 3-2-1

Keď otvárame blokujúco, mali by sme sa riadiť zásadou bezpečnej úrovne, bezpečná úroveň zodpovedá takému počtu pádov, aby ak budeme hrať s kontrou, sme padli za menej bodov, než je celá hra u súperov.

  • Ak sme v prvej hre a súperi v druhej, celá hra je za 600, tri pády s kontrou sú za 500, takže si môžeme dovoliť padnúť tri krát a ešte na tom zarobíme.
  • Ak sú obe linky v rovnakej hre, oplatí sa padať s kontrou 2 krát, v prvej hre je to za 300, v druhej za 500, kým celá hra je 400 a 600.
  • Najopatrnejšie musíme dražiť, ak my sme v druhej hre a súperi v prvej. Oplatí sa s kontrou padnúť iba raz, keďže už dva pády sú za 500 a celá hra je len za 400.

Pravidlo uplatníme tak, že si spočítame, koľko zdvihov by sme mali spraviť, ak nám partner neprinesie ani jeden zdvih. Keď vidíme, že z tretieho stupňa by sme spadli s kontrou nehospodárne, aj so sedemlistom otvoríme iba na druhom stupni, poprípade neotvoríme vôbec, ak list nespĺňa kritérium 3-2-1.

Toto pravidlo uplatní a využije aj partner. Zo stavu hier by mal vedieť usúdiť, koľko zdvihov vám musí priniesť, aby sa dala splniť celá hra. Teda ak ste otvorili 3 srdcia alebo piky, ste v prvej hre a súperi v druhej a on má dva isté zdvihy, mal by vaše otvorenie odpasovať, pokiaľ však ste v rovnakých hrách, tieto 2 zdvihy by mali stačiť na získanie 10 zdvihov a preto by mal doraziť do celej hry. (isté dva zdvihy vlastne zaistia práve splnenie záväzku na treťom stupni, doraziť do štyroch by preto mal, ak okrem dvoch istých zdvihov je šanca získať tretí neistý zdvih).

Podobne môže partner uvažovať, ak ste otvorili 3 piky a súperi povedali 4 srdcia, už keď vám pokrýva jeden zdvih, môže súperov prelicitovať, lebo by ste zo 4 pík mali spadnúť za menej, než je celá hra u súperov. Ak však predpokladá, že súperi spadnú, tak im môže dať kontru, pokiaľ vám nepokrýva toľko zdvihov, aby ste celú hru mohli uhrať vy.

Pravidlo môžeme uplatniť aj tak, že rovno otvoríme na 4 stupni, súperom tak znemožníme vylicitovať hru a neraz sa nedostaví ani kontra.

Pozor! Ak ste otvorili blokujúco, o tom, či pôjdete po vylicitovaní celej hry súpermi do obrany rozhoduje partner. On o vás vie v podstate všetko, ale vy o ňom neviete nič.

 

Blokujúci zásah

Ak súper otvoril, so 6+ listom znova môžete blokovať hláškou skokom na takú úroveň, ktorá zodpovedá pravidlu 3-2-1.

Kedy so 6 listom a 11 bodmi otvoriť na 1 stupni?

Odpoveď je jednoduchá: keď máte pekný list :)

Napríklad AKxxxx x Axxx xx možno pokladať za pekný list a bolo by "hriechom" otvoriť dva piky. List AKxxxx QJ xxx QJ už pekným listom nie je a doporučujem otvoriť 2 piky. Vo všeobecnosti, ak máte body v dlhých farbách, sila listu rastie, ak ich máte v krátkych, sila listu klesá. S listom xxxxxx QJ KQx QJ hoci máte 11 figúrových bodov radšej neotvorte vôbec.

 

blog comments powered by Disqus