Hlavný hráč nemá trestnú kartu

Počas utorkového turnaja hlavný hráč vytiahol z ruky srdcové eso a chcel ho zahrať, upozornili sme ho, že je na stole. Zahral teda srdce zo stola a s komentárom Keďže som srdcové eso už ukázal, musím ho zahrať, zahral srdcové eso a neurobil impas na srdcového kráľa.

Pokračovanie článku...

Karpatský pohár a minikolá

Ako by to mohlo byť, ak by Karpatský pohár bol organizovaný formou minikôl.

 

Pokračovanie článku...

Klasifikačný poriadok 2011

Od 1.1.2011 platí aktualizovaný klasifikačný poriadok.

Pokračovanie článku...

Majstrovské body za simultánku

Prečo boli pridelené MB iba za lokálne výsledky a nie aj za celkové?

Pokračovanie článku...