Karpatský pohár a minikolá

Ako by to mohlo byť, ak by Karpatský pohár bol organizovaný formou minikôl.

 

 

Ak by sa hral Karpatský pohár formou minikôl a minikôl by bolo plánovaných 5, tak pri účasti do 24 párov by bol problém, ako týchto 5 kôl zorganizovať. Keď sa hralo prvýkrát na Vínnom jazere, tak sa KP takto hral, keďže turnaj riadil poľský rozhodca a hrali sa len 3 kolá po 15 rozdaní.

Vezmime si vzorový príklad: nech štartuje 26 párov. Tieto rozdelíme na 5x5 skupín: A, B, C, D, E a pár navyše označme P1

         A     B     C
1. kolo: AB, CD, E+P1 
2. kolo: AC, DE, B+P1 
3. kolo: AD, EB, C+P1 
4. kolo: AE, BC, D+P1 
5. kolo: EC, DB, A+P1 

Čiže nie je problém, hrá každý s každým. Pri 25 pároch tiež nie je problém, keďže tiež hrá každý s každým a každý raz pauzuje. Problém nastáva pri 24 pároch a menej, lebo chceme odohrať 25 setov rozdaní ale  k dispozícii je len 23 možných súperov. Preto by sa pri nižšom počte párov buď hrali iba 3 kolá ale po 15 rozdaní alebo po 3 kolách po 10 rozdaní by sme pole rozdelili na finále A a finále B. Vo finále A by bolo prvých 10 párov a boli by nasadené takto: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 hrali by Mitchell. Finále B dve skupiny v B by hrali 12-11, 14-13, 16-15, 18-17, 20-19 Mitchell a páry 21 až 26 by hrali v C skupine Howell. Po odohraní kola by bolo nové nasadenie poďľa aktuálneho poradia.

Treba zvážiť, akú váhu by mali finálové kolá, mohla by byť napríklad dvojnásobná oproti počiatočným kolám alebo by bola taká istá. Tiež by stálo za zváženie, či finále A a B by boli hodnotené samostatne, alebo v rámci celého poľa. Ak by boli hodnotené spoločne, prikláňam sa k váhe 1, ak by boli samostatne, pre finále A váha 2, pre finále B váha 1 alebo finále B by bolo turnajom útechy, takže do B finále by sa rátali len tieto dve finálové kolá.

Ak by sa hralo finále B, organizátor by  mal vypísať cenu aj pre víťaza B finále.

Paľo Mokráň mal predstavu po každom minikole nasadzovať páry podľa schémy, ako som napísal pre finále. Pre vedúceho turnaja by to však bolo organizačne náročné. Pri dopredu naplánovaných striedaniach všetko môže byť na začiatku turnaja dopredu pripravené, takto by však nasadenie do každého kola musel na základe výsledkov pracne pripraviť, takže pauzy medzi kolami by sa predlžovali.

 

blog comments powered by Disqus