Majstrovské body za simultánku

Prečo boli pridelené MB iba za lokálne výsledky a nie aj za celkové?

Pred konaním simultánky v Košiciach som v propozíciách zverejnil, ako budú za simultánku pridelené majstrovské body. Bolo tam uvedené, že MB sa pridelia iba podľa lokálnych výsledkov. Keďže propozície viseli aj na nástenke v klube, každý dopredu vedel, ako to s MB bude, takže v princípe by som tým mohol s témou MB za simultánku skončiť.

Keďže filozofia prideľovania MB za simultánku bola v minulosti iná, predsa sa pri tom ešte na chvíľu pristavím. V minulosti bol princíp prideľovania MB taký, že ak pre nejakú súťaž existovalo viacero poradí, tak hráč dostal MB podľa toho poradia, kde by tých bodov získal najviac: teda ak sa hral Mitchell s dvomi poradiami napríklad pri 8 stoloch a na prvých dvoch miestach boli pary z NS a na treťom pár z EW, prvé dva páry dostali 1,95 a 1,46 MB v rámci celkového poradia a tretí by v celkovom mal dostať 1,1 MB v rámci EW však 1,52, takže dostal 1,52. Podobne keď sa hrali družstvá Patton a bol zároveň zverejnený Butler jednotlivých párov, tak pár dostal MB podľa toho hodnotenia, ktoré preň bolo výhodnejšie a prísne vzaté by takto mohli byť prideľované MB aj za Butler z ligy, či iných klasických družstevných súťaží..

Keď si pozorne prečítate staré pravidlá prideľovania MB, tak zistíte, že v nich vlastne na túto tému nič napísané nebolo, iba sa to postupom času takto zaužívalo.

Po prijatí nového KP bol sekundárny Butler za družstvá explicitne vylúčený z odmeňovania MB, explicitne boli tiež vylúčené sekundárne klubové, či republikové rebríčky, tie boli vylúčené už skôr.

Do KP sa dostala explicitná zmienka o odmeňovaní za Mitchell, ak sa hrá bez prehodenia liniek, pár dostáva odmenu iba za poradie v rámci linky.

V klasifikačnom poriadku sme sa zabudli zmieniť o simultánkach, keďže však už nemáme iné prípady, kedy hráč získava MB podľa toho poradia, ktoré je preň výhodnejšie, tak aj pri simultánke by sme sa mali riadiť rovnakou filozofiou prideľovania MB. Na simultánku sa nemožno pozerať ako na bežný turnaj s 200 hráčmi. Ak by to bol bežný turnaj, hralo by sa na viac rozdaní a súperi by boli losovaní z celého poľa kým v simultánke je výber súperov dopredu obmedzený. Keďže ani pri Mitchelli neprideľujeme MB za celé pole, je logické, že sa MB nepridelia v rámci celého poľa. Takže z troch poradí:

 

  1. celkové poradie na základe celkových výsledkov
  2. celkové poradie na základe lokálnych výsledkov - je to nezmysel, ale i tak še da :)
  3. lokálne poradie na základe celkových výsledkov
  4. lokálne poradie na základe lokálnych výsledkov

 

prichádzajú do úvahy len posledné dve. Keďže aj penažné ceny sme rozdelili na základe lokálnych výsledkov, z logiky veci vyplýva, že aj MB by mali byť pridelené na základe rovnakého kritéria.

Neviem, či sa mi v klasifikačnej komisii podarí presadiť, aby sa Klasifikačný poriadok explicitne o simultánke zmieňoval. Hrávame ju len raz do roka, osobne som svojho času chcel pravidelne organizovať celoslovenskú simultánku napríklad raz za 3 mesiace, ale prvotná eufória z miešačky, ... ma už dávno prešla a keď som to svojho času predostrel Bratislave a Michalovciam, stretlo sa to s vlažným ohlasom.

Minulý rok sa slovenskú simultánku podarilo zorganizovať Adamovi Kubicovi v Žiline a Topolčanoch, toho roku to chce zorganizovať tiež, aj ma na facebooku oslovil, či sa nechceme tiež zapojiť.

Pokiaľ by sa simultánky konali pravidelne v rámci Slovenska, chcelo by to  nejakú explicitnú úpravu v Klasifikačnom poriadku.

Pokiaľ by sa však robila slovenská simultánka, tak prichadza do úvahy aj odmeňovanie podľa celkového poradia, potom sa do nej môžu zapojiť aj kluby s malým počtom hráčov, v princípe už od 4 párov a mohli by teoreticky získať MB.

Napríklad ACBL keď sa klub zapojil do celosvetovej simultánky prideľovala MB takto: World-Wide Simultaneous Pairs: In this event, the same hands are played at sites across the world. Local scoring is match-pointed as usual against the pairs in the room. ACBL masterpoints are based on this local score and the game will be stratified. The masterpoint awards are ½ red and ½ black. World-wide scoring is match-pointed across all the sites around the globe. In June 2008, in the Saturday game, there were 5,481 pairs playing at 268 clubs in 37 countries! There is a nice booklet with hand records and analyses and a web site where you can see how you did when matchpointed across all the sites. Imagine getting a score of 5,480 on a hand! Cost is $8 per person.

Čiže MB sa tiež pridelili podľa lokálneho poradia a lokálnych výsledkov.

blog comments powered by Disqus