Pokrová tvár

Počas licitácie a zohrávky by sa mali hráči tváriť neutrálne. Mnohí hráči to často nedodržujú, z ich tváre možno prečítať často viac, než zo samotnej licitácie alebo zohrávky.

Na poslednom klubovom turnaji som takto v jednom rozdaní takmer s istotou vedel, že partnerka nemá to, čo licitáciou sľubila. Po mojom otvorení 1 pik, partnerka dlho váhala, niekoľkokrát sa načiahla po licitačnej krabici, potom ruku stiahla a snáď až po 30 sekundách, ak nie po dlhšom čase, vytiahla hlášku 2 srdcia. Ja som mal 15 bodov, trojlist srdcový, z jej problémov, akú hlášku zvoliť som usúdil, že napriek tomu, že sľubuje 5 list srdcový má asi len 4 list. Podľa pravidiel však hráč nesmie využiť nekorektne získané informácie, tak som skokom zalicitoval 4 srdcia. Ako sa ukázalo, moje tušenie bolo správne, skutočne mala iba štvorlist, navyše súperka mala päťlist a záväzok partnerka spadla. Inak podľa minimaxu tam 4 srdcia z juhu sú. Keď zahrala impas srdcový a súperka váhala a tiež nezachovala pokrovú tvár a nakoniec srdcovú dámu prepustila, skúsený hráč by hneď vedel, že impas nesedí ba dokonca aj to, že srdcia sú delené zle. Hoci sám seba nezaraďujem medzi nadmieru skúsených hráčov, ako stolík som po tomto váhaní vedel, že impas nesedí a aj to, že sú srdcia zle delené, osobne som očakával rozlohu 42 a nie 51. Po takto mimovoľne odovzdanej informácii obrancom, mal hlavný hráč zmeniť líniu zohrávky a záväzok splniť.

Čo mala partnerka zalicitovať s 12 bodmi a rozlohou 1444 (singel pik)? Dva trefy. Keďže som sforsovaný do 2 pikov, ak mám 4 list srdce, poviem 2 srdcia, ak mám štvorlist káro, poviem 2 kára, ak som minimálny poviem 2 piky (pozor nesľubujem 6 list, ale nemám inú hlášku). S viac než 14 bodmi poviem 2NT alebo rovno 3NT. Ak by mala tých istých 12 bodov ale rozlohu 2433? Ak 2NT pár nehrá ako umelú hlášku, tak 2NT, ak 2NT je umelá hláška (my to hráme ako fit a 13+ HCP), znova 2 trefy, s rizikom, že partner s dlhými trefmi povie 3 trefy, ale vtedy sa nič nedeje, vylúčil 4 list srdce a ďalšia hláška juhu by bola 3NT.

 

blog comments powered by Disqus