Tak nám prijali propozície SBL 2012

Nasledujúci článok je už pasé, keďže P-SBZ propozície SBL upravilo. Ponechávam ho tu, kvôli historickej pamäti. Ak som sa v polemike okolo sporného bodu sám dopustil nejakých pešľapov, hlboko sa ospravedlňujem.


Ako som prednedávnom avizoval, Predsedníctvo SBZ vypracovalo nové propozície Slovenskej bridžovej ligy. Najpodstatnejšou zmenou je, že sme sa na základe ankety prebiehajúcej na stránke SBZ vrátili k modelu hrania každý s každým na jar aj na jeseň a KO fáza bola zrušená.

Zmien je v propozíciách viacero, ale ťažko ich zosumarizovať, keďže znova boli zverejnené propozície iba an block bez uvedenia sumára zmien. Akurát som si všimol, že v nich pribudol kopec nepreložených českých slov a sú v nich desiatky preklepov.

Nenápadnou, okrajovou a pritom zásadnou a rozporuplnou zmenou je, že sa zmenil bod:

Ligové súťaže môžu hrať len členovia SBZ s uhradeným členským poplatkom v danom súťažnom roku. Výnimkou sú členovia ČBS, ktorí nie sú občanmi SR.

Pôvodné znenie bolo

Členovia SBZ a ČBS môžu do Ligy nastúpiť bez obmedzení, nemôžu však byť členmi iného prvoligového alebo druholigového družstva na Slovensku

Hoci rozumiem motivácii, ktorá P-SBZ k zmene ustanovenia viedla, uvedená zmena je podľa môjho a nielen môjho názoru zmätočná, je v rozpore so Zmluvou medzi ČBS a SBZ, pravdepodobne je v rozpore s Antidiskriminačným zákonom a tak je nové znenie ustanovenia od počiatku nulitné (neplatné). Keďže je to však len môj osobný názor, poslal som podnet Kontrolnej komisii, aby toto ustanovenie aj oficiálne zrušila.

V diskusii, ktorá sa k tomuto bodu rozpútala, Edo Velecký otvorene priznal, že ustanovenie bolo prijaté účelovo a hrdo sa k tejto účelovosti hlási.

Inak neviem, ako chceme skúmať, či ten ktorý člen ČBS je alebo nie je občanom SR, neviem prečo by prípadní občania oboch republík nesmeli hrať SBL, ...

Proste celý bod je ušitý horúcou ihlou, P-SBZ si vôbec neuvedomilo, že do rovnakého postavenia dostane aj členov SBZ s českou štátnou príslušnosťou vo vzťahu k Českej bridžovej lige a že z Ivana Tatranského takto spraví martýra, ktorého sa budú musieť zastať aj tí, ktorí s ním takmer vo všetkých zásadných otázkach nesúhlasia. Doteraz sám seba za martýra pokladal hlavne on, ale až na výnimky si snáď väčšina uvedomovala, že sa k mučeníckemu kolu priväzoval sám, ale konečne sme ho naozaj aj začali "mučiť".

V uvedenej diskusii som to deklaroval a znovu to podčiarknem. Ak toto ustanovenie zostane v uvedenom znení, tak ligu v roku 2012 hrať nebudem.

P-SBZ má hľadať spôsoby a formy pomocou ktorých by sa schizmu v slovenskom bridžovom hnutí podarilo odstrániť. "Tento způsob se mi zdá být poněkud nešťastný", schizme iba prilieva olej do ohňa.

Nezostáva mi iné, než parafrázovať výrok zo Švejka Tak nám zabili Ferdinanda na Tak nám prijali propozície a čakať čo nám, radovým smrteľníkom, táto dejinná udalosť prinesie.

 


Danou problematikou sa zaoberajú napr. nasledujúce stránky:

Pána Čolláka som oslovil, aby nám nezáväzne spravil právny rozbor.

  • Antidiskriminačný zákon
  • Články ústavy, z ktorých vyplýva zákaz diskriminácie - na oblasti, ktoré Antidiskriminačný zákon nepokrýva sa použijú tieto články. Ako som však poukázal ja aj Adam Kubica a paradoxne v jednom svojom komentári aj Edo Velecký - organizovanie športovej súťaže je službou, za ktorú sa platí vo forme štartovného.

 

 

blog comments powered by Disqus