Privolanie rozhodcu nie je osobným útokom

Na bridžovom týždni BK Herold Ostrava bola, ako obvykle, výborná atmosféra. Mne a najmä môjmu dobrému priateľovi ju však pokazil nasledujúci vzájomný konflikt pri stolíku.

 

S Alicou sme sa vybrali na obed do dediny, cestou sme stretli dvoch slovenských bridžistov a vydali sme sa na obed spolu. Rybárska bašta však bola zatvorená a v krčme U splavu mali len také jedlá, ktoré Alica nejedáva, preto sme sa s Alicou rozhodli dať si iba po pive a potom pokračovať do hospody v ktorej sme už jedli predtým. Pivo nám zaplatil jeden z našich priateľov, rozprávali sme sa o rôznych aspektoch bridžu a tento bridžový priateľ vyjadril svoju bridžovú filozofiu vetou: Ja zásadne nevolám rozhodcu.

Na to som mu povedal, že to nie je dobrá zásada a takto z neho nebude dobrý bridžista.

Poobede v prvom zápase družstiev sme hrali práve proti družstvu našich priateľov a asi  po štyroch rozdaniach nastala takáto situácia:

Mirko bol na severe, priateľ ktorý nám kúpil pivo na východe, ja na juhu a druhý priateľ na západe.

Východ otvoril 2H (alertované), Juh Pas, Západ 2NT, Sever sa spýtal, čo boli 2H, prišlo vysvetlenie, že sú to dva päťlisty z toho jeden srdcový, keďže hráme tú istú konvenciu, tak sa už na význam hlášky 2NT nespýtal a licitoval Pas, Východ skočil na 4H (to sme už všetci pri stolíku s vysokou pravdepodobnosťou vedeli, že 2H bola mylná hláška na 6 liste srdcovom, keďže 2NT je otázka na druhý 5 list), Juh Pas, Západ sa teraz oboril na Východ s vetou Čo ak nemám ani jedno srdce? a licitoval Pas, Sever Pas.

Keďže som s vysokou pravdepodobnosťou predpokladal, že v licitácii súperov došlo k nezrovnalosti (pominúc dohadovanie sa počas licitácie), pred výnosom z Juhu som privolal rozhodcu, popísal som mu, čo sa počas licitácie stalo, po pokyne "Sehrejte rozdáni!" som vyniesol, keď sa na stole objavil trojlist srdcový a 16 figúrových bodov, bol som rozhodnutý nenárokovať si žiadne odškodnenie, Východ získal 10 zdvihov a rozhodcovi som povedal, že si nič nenárokujem. Rozhodca sa však Východu opýtal, kedy a na základe čoho prišiel na to, že mylne otvoril (s drahým 6 listom mal otvoriť 2D - multi). Východ mu nedal uspokojivú odpoveď, preto rozhodca usúdil, že skok na 4H bolo využitie neoprávnenej informácie a hoci ponechal výsledok v platnosti, súperom pridelil procedurálnu pokutu -1 VP.

Východ bol privolaním rozhodcu a asi najmä tým, že som ho privolal ja, taký rozrušený, že v nasledujúcich zápasoch vŕšil chybu za chybou a do konca pobytu mal a asi ešte stále má na mňa kvôli tomu ťažké srdce.

Pravidlá však hráčom vyslovene nariaďujú, aby keď zistia, že došlo k nezrovnalosti, privolali rozhodcu čo najskôr. V tomto prípade išlo o ukážkový prípad, kedy má byť rozhodca privolaný a privolal by som ho, bez ohľadu na to, proti komu by sme hrali (keby som sedel na východe ja, po dolicitovaní by som sám na seba privolal rozhodcu a pred výnosom by som súperom povedal čo sa stalo).

Čo mal východ licitovať, aby jeho hláška nebola pokladaná za využitie neoprávnenej informácie?

V tomto prípade je každá rada drahá. Závisí to od toho, čo by mala znamenať hláška 2NT, ak by 2H boli 6 list, niekto to hrá ako otázku na singla (u iných je otázkou na singla 2Sp), niekto to hrá ako fors na jedno kolo, ale možností čo by mohli 2NT znamenať je neúrekom, takže pravdepodobne mal zopakovať srdcia na treťom stupni, tie by boli alertované ako transfer na piky a ukázanie 5 listu pikového. Už si nespomínam, koľko list pikový bol na stole, ak by tam bol 4 list, tak by sme si mohli nárokovať, že súperi hrali 4Sp, respektíve 5H a rozhodca by rozhodol, s akou pravdepodobnosťou by sa Západ rozhodol pre 4Sp (9 listá zhoda, ak by 2H boli licitované v súlade so systémom) a s akou pravdepodobnosťou by sa rozhodol pre 4H. Štvorlist pikový tam však určite nebol a nie som si istý, či tam bol 3 list alebo 2 list.

V čom spočívala neoprávnená informácia?

Rozhodca hráčom do hlavy nevidí, takže teoreticky mohol Východ prísť na to, že dal mylnú hlášku hneď po tom, ako ju položil na stôl, keďže však na priamu otázku rozhodcu Kedy si prišiel na to, že si sa v licitácii pomýlil?, Východ neodpovedal, rozhodca musel predpokladať, že si Východ svoju chybu uvedomil až po tom, ako jeho partner poskytol vysvetlenie otvorenia 2H, pritom si uvedomil, že každá jeho odpoveď bude partnerom zle pochopená a preto sa rozhodol skočiť na 4H, vedomý si toho, že takto partner pochopí, že má 6 list srdcový. Pravidlá však zakazujú využiť neoprávnenú informáciu a preto mal zvoliť takú hlášku, akú by zvolil, ak by nevedel, že partner nevie, že má 6 list. Hlášky sa alertujú a vysvetľujú kvôli súperom a mylné vysvetlenie, či naopak správne vysvetlenie a na základe neho uvedomenie si, čo si partner myslí o mojom liste sú neoprávnené informácie.

Doplnok

Keďže v diskusii Jožko odkryl identitu priateľa z hore uvedenej story, pripájam fotografie z nášho výletu. Skutočne som netušil, že to moje privolanie rozhodcu si tak vezme k srdcu, ak by som to tušil, tak by som ho pravdepodobne neprivolal, poprípade privolal až po dohraní rozdania, ak by na stole bol napríklad dvojlist srdcový alebo síce 3 list srdcový a popri ňom 4 list pikový.

Traja bruškatieri

Podľa nás bolo vytesané súsošie v pozadí

Zaslúžená odmena

Ešte raz doporučenie pre všetkých bridžistov:

Ak súper privolá rozhodcu, neberte to osobne, nepokladajte to za útok voči sebe, podpásové jednanie atp. Súper má na privolanie rozhodcu plné právo a v niektorých prípadoch je to dokonca jeho povinnosť. Riešenie nezrovnalosti dohodou hráčov pri stolíku je často nesprávne a rozhodca by v súlade s pravidlami rozhodol úplne inak.

Súvisiace články:

 

 

blog comments powered by Disqus