Konferencia SBZ 2012

Od Konferencie SBZ uplynulo už viac než 7 dní, ale, ako sa už stalo v našom zväze zvykom, stále na stránke SBZ nie je zverejnená zápisnica z konferencie a z materiálov ktoré na konferencii boli delegátom predložené je zverejnená iba správa o činnosti P-SBZ. (Zápisnica bola zverejnená 15.10.)

 

Chcel som s komentárom ku konferencii vyčkať, kým nebude zverejnená aj zápisnica, správa o hospodárení, ... , ale keďže stále zverejnené nie sú, tak delegátom pomaly úplne vyšumí z hlavy o čom sme na konferencii diskutovali a čoskoro to bude aj neaktuálne.

Spolu s Mirkom Horňákom som úvod konferencie zmeškal, hneď po dohratí 2. kola páraku sme sa šli navečerať do reštaurácie oproti hotelu, ale keďže mali naozaj plno, pomerne dlho trvalo, než sme sa dostali k jedlu. Našťastie na úvod boli obvyklé administratívne procedúry, takže sme prišli v čase, keď prezident SBZ začal čítať správu o činnosti predsedníctva. Predsedníctvo toho za rok vykonalo bezosporu dosť a možno sa mohlo vykonať aj viac, ale to by sa do činnosti zväzu musela aktívnejšie zapájať aj členská základňa.

Ja som v diskusii reagoval iba na pasáž venovanú zmluve s ČBS: Druhým momentom je, že nové vedenie ÚČBS pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka otvorilo otázku platnej dohody o spolupráci v súvislosti so zamýšľaným odstupňovaným členským príspevkom do ČBS, kde sa obáva, aby českí hráči nevyužívali nepomer členských poplatkov na menej či viac hromadné registrácie v SBZ namiesto v ČBS. Túto otázku sa do začiatku českej ligy uzavrieť nepodarilo. Otvorené sú alternatívy vyrovnávacieho poplatku pre účasť členov SBZ v českej lige alebo dodatkovanie dohody obmedzujúcej účasť práve na ligové súťaže (buď sa dotkne iba celoštátnych alebo všetkých) alebo môže dôjsť k obojstrannému vypovedaniu dohody, keďže pre účasť na všetkých ostatných súťažiach budú mať hráči z oboch strán rieky Moravy rovnaké podmienky.

Tejto téme som tu ešte pred konferenciou venoval dva články, z predsedníctva pod nimi diskutoval iba Edo Velecký, kým v správe je jasne pomenovaný dôvod, prečo Ústředí ČBS otvorilo otázku zmluvy, v diskusných príspevkoch sa namiesto konkrétneho problému argumentovalo dosť od veci. Ak bol toto hlavný dôvod, stačilo zmluvu doplniť o klauzulu nejakého dorovnávacieho poplatku na české súťažné členské, alebo doplniť podmienku o prechodnom alebo trvalom pobyte v štáte partnerského zväzu. Súťažné členské je možno aj zlým termínom. V podstate sa skladá z členského poplatku a z licencie súťažného hráča, len je asi z účtovných dôvodov jednoduchšie dívať sa naň iba ako na členské, ak by však boli oddelené, tak by sa vlastne zmluva vôbec nemusela otvárať, súťažnú licenciu by si hráč jednoducho musel kúpiť, ak by chcel hrať príslušné súťaže ČBS.

Keď sa otvorila diskusia prihlásil som sa do nej ako prvý, apeloval som v nej na P-SBZ, aby sa snažilo zmluvu zachovať a vyšlo ČBS v ústrety a v prípade, že zmluva bude vypovedaná, aby bola vypovedaná po vzájomne dohode a tak, aby, až na ligové súťaže, mohli slovenskí hráči naďalej hrať české prebory bez toho, aby sa museli stať členmi ČBS. V diskusii členovia predsedníctva delegátov ubezpečili, že aj po vypovedaní zmluvy budú okrem Českej bridžovej ligy slovenskí hráči naďalej môcť hrať všetky ostatné súťaže za rovnakých podmienok, ako doteraz, pokiaľ to tak aj naozaj bude, naďalej si myslím, že zmluva mohla byť zachovaná, ale jej vypovedanie takmer nikomu a ničomu neublíži a keď, tak v minimálnej miere.

Okrem tejto témy sa diskusia točila aj okolo propagácie bridžu, pritiahnutí mladých, zakladaní klubov... Stále sa nám to veľmi nedarí, na západnom Slovensku sa podarilo získať pre bridž pomerne veľa hráčov v mládežníckych kategóriách, keď však dokončia školu, často nemajú bridž kde hrať. U nás na východe je situácia stále priam zúfalá, máme dokopy troch hráčov medzi mládežou: súrodencov Šikrovcov a Martina Vodičku a inak nič. Hoci sa mi do tohoročného kurzu bridžu prihlásilo 10 frekventantov, stredoškoláci a vysokoškoláci medzi nimi nie sú.

Ako som už neraz písal, Predsedníctvo SBZ sa bezosporu snaží robiť svoju prácu čo najlepšie, skvalitniť ju možno zapájaním širšej členskej základne do činnosti zväzu, včasným informovaním o všetkých aktivitách, ak sa pripravuje nejaký dôležitý akt, mal by byť predostrený na diskusiu a nie veci riešiť systémom Dostali sme dôveru, tak rozhodneme sami.

Okrem Klasifikačnej komisie nemá zväz žiadne iné odborné komisie. Mali by sme mať komisiu rozhodcov, komisu mládeže, disciplinárnu komisiu a možno ešte nejaké ďalšie, poprípade ak nevieme pri našej malej členskej základni zostaviť takéto množstvo aspoň 3 členných orgánov, mohol by byť aspoň jeden náš člen  pridruženým členom napríklad prislušnej komisie ČBS. Česi napríklad vydali nový súťažný poriadok a pravidlá alertovania. Zdá sa, že nemáme kapacitu si to urobiť sami, tak by sme ich možno mohli prevziať a preložiť a upraviť len v tých bodoch, ktoré sú u nás neaplikovateľné.

Napríklad Správa o činnosti predsedníctva by možno mala vysieť na stránke SBZ aspoň týždeň pred konferenciou, potom sa k nej môžu delegáti kompetentnejšie vyjadriť, podobne je to so správou o hospodárení a zápisnica z konferencie podľa mňa mala byť na stránke zväzu najneskôr v pondelok možno v utorok po konferencii. Podobne je to  aj so zápisnicami P-SBZ, predsedníctvo zasadne ale zápisnica je zverejnená neraz až po 14 dňoch alebo vôbec nie. Pýtal som sa na to osobne členov predsedníctva prečo to tak je a vraj sú vždy k zápisnici nejaké pripomienky. Možno to riešiť tak, že zapisovateľ zápisnicu napíše a po odsúhlasení prezidentom sa zápisnica zverejní (ak zapisovateľom bol prezident, odsúhlasí ju sekretár), pričom člen predsedníctva, ktorý k nej má pripomienky zverejní svoju pripomienku či pripomienky. Ak je pripomienka bezosporne oprávnená, tak sa prípadne pôvodná zápisnica opraví.

Kedysi som bol členom predsedníctva, aj vtedy sme mali podobné a ešte väčšie problémy, pravudpovediac, štábna kultúra sa už o niečo zlepšila, ale stále to nie je dokonalé.

Poprosím všetkých, aby niektoré moje kritické slová nebrali ako útok, ale hľadanie čo najlepších riešení.

blog comments powered by Disqus