K článku O lige po lige na stránke NBC

Jarné kolo prvej ligy je už dávno za nami, no až teraz som zaregistroval článok Ivana Tatranského O lige po lige.

Na začiatku článku sa pýta, či je pre rozvoj slovenského bridžu dobré, keď 1. lige dominuje jediné družstvo a ostatní vlastne bojujú len o záchranu. Dobré to asi nie je, ale nemožno hráčom, ktorí k sebe inklinujú a predstavujú slovenskú špičku, aby sa rozdelili do viacerých družstiev. To skôr ostatní hráči by mali na sebe popracovať a zlepšiť svoju hru, aby Légii Košice mohli konkurovať a možno by tiež prospelo, ak by silní hráči z iných družstiev, tiež vytvorili jedno silnejšie družstvo, lenže potom by sme to mali v bledozelenom, namiesto jedného dominantného družstva by sme v 1. lige mali dve dominantné družstvá a zostávajúce by sa ešte väčšmi oslabili. Takže cesta bude skôr v zlepšovaní vlastnej hry a vypestovaní novej silnej generácie bridžistov, osobne vítam tiež pokus Ukrajincov prebojovať sa do našej 1. ligy, konkurencia sa v nej určite zvýši. Légia je poraziteľná, mali sme  možnosť sa o tom presvedčiť, keď napríklad s mojim družstvom (Cassovia) vyhrala tesne 16:14 a nebyť nepochopiteľnej prehry s Napchávačmi, by sme Légii šliapali na päty.

V ďalšej otázke pán Tatranský spochybňuje legitimitu rozhodcu/rozhodcov na 1. lige. Citujem: Šokujúce je i ovládanie pravidiel, ktoré je na veľmi nízkej úrovni. V každej inej krajine by bolo nemysliteľné, aby jej vrcholnú súťaž viedli ľudia, ktorí na to nemajú kvalifikáciu. Pre ilustráciu aj úsmevná situácia, keď dvaja samozvaní rozhodcovia sa vyhrážali kapitánovi Klasiku (komu inému) zákazom bluffovať.

Aj ja som v svojich článkoch viackrát navrhoval, aby 1. ligu rozhodoval kvalifikovaný nehrajúci rozhodca, ale na Slovensku máme dokopy troch rozhodcov s rozhodcovskou kvalifikáciu - menovite Edo Velecký, Adam Kubica a Tibor Menyhért, pričom Edo turnaje nerozhoduje a pokiaľ viem ani nechce rozhodovať, Adam rozhoduje turnaje hlavne na BBO a potom rozhoduje turnaje, kde by som bol osobne radšej, keby ich hral (napr. Malá cena Nitry) a ja som sa dostal k rozhodovaniu tak, že mi to nejako prirodzene prischlo, keďže riadim turnaje v KBK, naučil som sa pracovať s bridžmejtami a z toho logicky vyplynulo, že som začal rozhodovať aj mimoklubové turnaje. Aby som ich riadil kvalifikovane, absolvoval som školenie rozhodcov ČBS. Kvôli môjmu rozhodovaniu však trpí hlavne môj partner, pretože väčšinu mimoklubových slovenských turnajov rozhodujem a buď ich nehrám, alebo ich hrám ako hrajúci rozhodca, čo sa obvykle prejavuje zníženým sústredením na samotnú hru, lebo musím rozmýšľať aj o technických problémoch, riešiť problémy vzniknuté pri iných stoloch, kým iní relaxujú, vytlačiť výsledky predchádzajúceho kola a priraviť ďalšie kolo, ... Ak napriek týmto hendikepom dosiahneme v súťaži dobrý výsledok, tak musím čeliť podozreniam, že to len a len preto, lebo som turnaj riadil. Robiť rozhodcu je nevďačná činnosť a keď človeka za "sebaobetovanie" ešte opľúvajú, tak to naozaj poteší.

Ale k meritu veci. Všetci kvalifikovaní slovenskí rozhodcovia  sú členmi niektorého 1. ligového družstva, keďže prostriedky na zaplatenie rozhodcu zo zahraničia nemáme, tak buď jeden z nich bude hrajúcim rozhodcom a ďalší dvaja budú rozhodovať, ak sa problém týka hrajúceho rozhodcu, alebo sa to dá riešiť tak, ako to bolo na jarnom sústredení, že vedením turnaja je poverený hráč, ktorý 1. ligu nehrá a nemá rozhodcovskú licenciu, má však k dispozícii pravidlá a vo väčšine prípadov vie ihneď kvalifikovane rozhodnúť. Ak je problém zložitejší, tak sa obráti na jedného z troch kvalifikovaných rozhodcov, ktorého sa problém priamo netýka a požiada ho o konzultáciu. Počas tohto sústredenia som bol týmto konzultantom hlavne ja.

Údajné vyhrážanie sa kapitánovi družstva Klasik

Martin Hriňák upozorňuje súperov, keď si proti sebe sadnú, že každé jeho otvorenie môže byť bluf. Samotné blufy zakázané nie sú (organizátor súťaže ich ale zakázať môže). Ja som iba navrhol, aby blufy na prvom a druhom mieste boli na 1. lige zakázané a navrhol som to kvôli Martinovi, ale prirodzene, by sa to týkalo všetkých hráčov a bola to reakcia na Martinove útoky voči rozhodcovi a mal som informáciu zo zápasu Klasik-Blondínky, kde si dievčatá nespomínali na to, že by ich na časté blufovanie upozornil. Martinove blufovanie je pritom dosť neštandardné a obávam sa, že ak by sa dopodrobna preskúmalo, tak v ňom je nejaký systém a partner ktorý s ním dlhodobo hrá, pravdepodobne vie lepšie než súperi odhadnúť, či ide o bluf alebo nie a takéto blufovanie pravidlá vyslovene zakazujú. Pokiaľ však majú dokonca nejaké explicitné dohody (predpokladám, že nemajú), ako dražia po blufe, tak je to na dištanc.

Údajne sporné rozhodnutie jury

Ivan sa pozastavuje nad rozhodnutím Jury, ktorá zrušila výsledok dosiahnutý pri stolíku. Jury na tomto sústredení rozhodovala dvakrát. V oboch prípadoch bolo aktérom rozhodovania družstvo Klasik, v oboch prípadoch, tí zlí nekvalifikovaní samozvaní rozhodcovia rozhodli v prospech družstva Klasik a jury v jednom prípade rozhodnutie rozhodcu ponechala v platnosti a v druhom toto rozhodnutie zmenila. Z tohto pohľadu je obviňovanie rozhodcov zo zaujatosti voči Klasiku a Martinovi zvlášť mimo logické chápanie a ak by jury bola voči Klasiku zaujatá, aj v prvom prípade by rozhodla v jeho neprospech - tiež išlo o dlhšie váhanie a podozrenie z využitia neoprávnenej informácie. Kým v prvom prípade hráč mal nad čím rozmýšľať - po kontre partnera mal na výber z viacerých hlášok a partner nemohol tušiť, nad čím rozmýšľa, v druhom váhajúci mal prijať konečné rozhodnutie a partner mal toto rozhodnutie rešpektovať.

V tom spornom sleme, po odpovedi na esá, musela hráčka, ktorá sa na esá pýtala, evidentne dlho rozmýšľať, keďže potom, ako zalicitovala 5Sp a jej partner, ktorý mal minimum toho čo mohol mať, dorazil do 6Sp - súperi privolali rozhodcu pred vyložením stola, keďže usúdili, že Martin dorazil 6Sp na základe jej tempa dražby. Je to úplne štandardný prípad, toho, keď sa rozhodca má prikloniť k názoru, že dražba odpovedajúceho vyplynula z využitia neoprávnenej informácie.

Prečo som pôvodne navrhol ponechať výsledok v platnosti? Vyslovene som sa PB spýtal, či partnerka po odpovedi na esá dlhšie rozmýšľala, bolo mi povedané, že  nie, tiež som nemal informáciu, že pár otvára blokujúco s 8-10 figúrovými bodmi, keďže ja tak otvorím už s 5 bodmi, po otázke na esá, by som svoj list pokladal za list s rezervou a tých 6Sp by som asi dorazil tiež. Ak by mi však partner po mojej odpovedi dlho rozmýšľal, mal by som morálnu dilemu a rozhodcu by som možno privolal sám a tých 6Sp zadražil po tom, ako som rozhodcu na zjavné váhanie partnera sám upozornil, inak dosť často som zvykol partnerov za zjavné váhanie trestať tým, že s rezervou som po váhaní pasoval.

Ivan ešte v článku píše, že sme nemali záujem o názor Adama Kubicu, ktorý má rozhodcovskú kvalifikáciu - členmi jury boli kapitáni nezúčastnených družstiev, takže kapitán jeho družstva sa mohol s Adamom poradiť alebo miesto seba delegovať Adama, nepredpokladám, že by mal iný názor, než k akému dospela jury. Dokonca, ak sa dobre pamätám, Adam pomáhal formulovať písomné rozhodnutie jury, takže sme jeho kvalifikáciu využili. Ja som pred sústredením navrhoval, aby som bol hlavným rozhodcom ja a rozhodcami v prípadoch, že som zainteresovaný Edo a Adam, nakoniec však bolo prijaté rozhodnutie, že HR bude Peter Belčák a bude konzultovať s nami tromi, obvykle so mnou.

Inak okrem upravenia výsledku mal Martin dostať aj pokutu vo výške 1VP za vedomé využitie neoprávnenej informácie, ale to som jury už radšej ani nenavrhol.

Sú hráči voči Martinovi Hriňákovi zaujatí?

Väčšina je naň pravdepodobne naozaj alergická, prečo to tak je, nech najprv preskúma na svojom správaní sa Martin. Neraz som to písal, aj v prípadoch, že má Martin pravdu, podáva ju takým spôsobom, že ju aj rozumní ľudia odmietnu prijať a ak ju nemá, tak si takmer každý na ňom rád zgustne. V mojom vlastnom svedomí ja proti Martinovi zaujatý nie som, nakoniec som dva krát odporučil rozhodnúť v  prospech jeho družstva, v tom druhom prípade to bol z mojej strany omyl, keďže som nemal k dispozícii najpodstatnejšiu informáciu o zjavnom váhaní partnerky, pričom vo vyjadrení sa k jury toto váhanie Martin nespochybnil, dokonca povedal, že ona takto váha vždy. Ak takto váha vždy, treba ju to odnaučiť aspoň v kľúčových momentoch, inak partner z jej váhania síce nemá žiadnu informáciu, ale súperi aj rozhodca budú predpokladať, že ju má. Napríklad pred položením otázky na esá, by si mala dopredu rozmyslieť, čo bude dražiť po tej ktorej odpovedi a potom sa nemôže stať to, čo sa stalo tentokrát. Takto možno toto váhanie interpretovať a jury ho aj tak interpretovala: Partner, viem že máš len jedno eso, aj tak uvažujem nad slemom, rozhodni za mňa, ak máš náznak rezervy.

blog comments powered by Disqus