Štandardné či neštandardné riešenia

V diskusii s Edom niekoľkokrát z Edovej i mojej strany odzneli sentencie o tom, že ten či onen postup je vo svetovom bridži štandardný.

Celé postavenie slovenského bridžu je však neštandardné, takže niekedy aj osvedčený štandardný postup prevzatý zo zahraničia nemusí fungovať.

Tento článok som objavil na mojej stránke ako neuverejnený, tuším som vtedy ešte toho chcel dosť veľa napísať a preto som ho odložil na doplnenie, nejako som však naň zabudol auž neviem čo som chcel navyše napísať, keďže mnohé zostáva v platnosti, zverejňujem ho, i keď asi z neho vidno, že nie je dokončený. Napísaný bol 10.6.2011

 

V čom je neštandardná situácia u nás?

  • máme veľmi malý počet hráčov
  • vysoký vekový priemer hráčov, snáď väčšina v dôchodkovom veku, takmer chýbajúca stredná generácia, momentálne snáď len traja juniori, relatívne slušný počet hráčov v žiackej kategórii, geograficky však nerovnomerne rozložení - na východe iba jeden, v kategórii open je pritom počet hráčov z hľadiska východ-západ obrátený
  • nefungujúce kluby, dlhodobo a pravidelne organizujú klubové turnaje iba dva: Košice a Michalovce
  • napäté vzťahy medzi SBZ a NBC - toho roku snáď trochu zmiernené, ale pod pokličkou to stále vrie

Malý počet hráčov

Malý počet hráčov sám o sebe nie je neštandardný, sú zväzy, ktoré ich majú ešte menej. Možno by bolo vhodné osloviť bývalých bridžistov, či by sa k bridžu nevrátili, ja sám som po '89 bridž prestal hrať a začal som podnikať. Nebohý Pepo Krist ma vždy, keď sme sa stretli, volal do klubu, jedného dňa som neodolal, do klubu som po 12 rokoch prišiel a odvtedy znova hrám.

Vekové zloženie

Prevaha bridžistov v dôchodkovom veku sama osebe tiež nie je neobvyklá v zahraničných kluboch, keď do takéhoto klubu dovedieme mladých, mnohých to rýchlo prestane baviť, keďže neraz sa nepodarí prekonať medzigeneračnú bariéru. Na západnom Slovensku sa systematickou prácou s mládežou spočiatku zaoberali hlavne v Topoľčanoch - Trepáč, Závodský a neskôr aj v ďalších mestách - Tatranský, podarilo mladých podchytiť a počet mladých už teraz snáď narastá aj samospádom. Na východe sa nám v tomto smere nie a nie podariť v tomto smere mládež podchytiť, mladý Vodička sa v podstate našiel sám. Keby sa nám podarilo prekonať kritické množstvo, získať aspoň 4-8 mladých, títo na seba postupne možno sami nabalia ďalších. Je to permanentná výzva pre Košičanov aj Michalovčanov.

Nefungujúce kluby

Základom štandardného bridžového života sú vo svete bridžové kluby. V súčasnosti ich čiastočne môže suplovať hra na Internete, ale nikdy nemôže plnohodnotne nahradiť reálnu hru a interakciu na živo pri stolíku v klube. Z neexistencie riadne fungujúcich klubov vyplývajú aj isté anomálie v hraní I. a II. ligy.

V štandardných podmienkach sú hráči jednotlivých družstiev väčšinou viazaní na svoj materský klub, prirodzene, že niekto môže aj hosťovať, ale licencia družstva je viazaná na klub. Z uvedenej viazanosti na klub vyplýva aj dôvod, prečo sa obvykle víťazné družstvo ligy nestáva automaticky reprezentačným družstvom krajiny.

Áno, v mnohých krajinách sa koná kvalifikácia do reprezentácie formou kvalifikácie družstiev a nie kvalifikácie párov. Majú tam však takú širokú a kvalitnú základňu, že aj keď náhodou najlepšie družstvo cestou v KO pavúku zakopne, nahradí ho porovnateľné družstvo.

blog comments powered by Disqus