Na krásnom modrom Dunaji

Na stránke Národného bridžového centra je vcelku zaujímavý článok o vystúpení slovenských bridžových nádejí v Rakúsku. Proti 98% percentám článku nemožno mať výhrady, bohužiaľ Ivan si na záver neodpustil kopnutie do ... pravdupovediac ani neviem koho. Z článku by stačilo vypustiť zo dve vety a mohol by byť uverejnený na stránke SBZ, KBK či v Českej bridžovej revue.

 

Osobne som rád, že sa naša mládež v Rakúsku nestratila, že sme tam objavili slovenskú bridžistku, ktorá sa naučila hrať bridž vo Viedni, ale Ivan naozaj prečo znova a znova kopeš do kotníkov osobám, s ktorými by si mal spolupracovať ???

Ja osobne sa už v tejto našej bažine naozaj strácam, či skôr potápam. Ak sa Ťa, keď sa Ťa mám zastať zastanem, som bitý hlava-nehlava svojimi blízkymi priateľmi, lebo som sa zastal "odkundesa", ktorý spravil to, to a ono (pravdupovediac spravil si len ono), ale ak popritom v tom istom článku poukážem aj na Tvoje reálne hlavne súčasné chyby, tak Ty a Tvoji priaznivci nevnímajú to, čo som pochválil, ale iba tú kritiku toho, čo ja osobne pokladám z Tvojej strany za zlé a kontraproduktívne.

Znova poprosím všetkých svojich bridžových priateľov z tej i onej strany vychádzať z týchto základných axióm:

  • Na Slovensku neexistuje jediný bridžista, ktorý by nechcel a nedoprial sebamenší úspech našej bridžovej omladine
  • Svätoplukove prúty, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú legendou, platili v minulosti, platia v súčasnosti a, ak sa z tejto legendy nepoučíme, budú platiť aj v našej slovenskej bridžovej budúcnosti

Odkaz na článok, na ktorý reagujem.

blog comments powered by Disqus