Lebensohl

Lebensohl je konvencia, ktorá slúži ako obrana proti otvoreniu slabé dva alebo proti zásahom do 1BT.

Konvencia slúži na rozlíšenie slabých a silných listov odpovedajúceho. Podrobne aj s príkladmi je Lebensohl popísaný v článku Eda Veleckého.

Ak partner otvoril 1BT a súper zasiahol na druhom stupni, napríklad 2, tak s listom:

32 AQJ932 K1096
by bolo dobré zalicitovať 3 a partner by pritom mal byť sforsovaný, kým s listom 
32 QJ9432 K1096

by sme chceli, aby partner pasoval. Práve na rozlíšenie podobných prípadov slúži Lebensohl. Ak chceme, aby sme skončili v 3D, povieme 2BT, partner je povinný povedať 3Cl a my opravíme na 3D, ktoré je povinný pasovať. Ak by sme 3D licitovali priamo, tak sa ešte raz musí ozvať.

Základný prehľad konvencie, ak partner otvoril 1BT a RHO licitoval 2 vo farbe:

 • 2 vo farbe – prirodzené, neforsujúce
 • 3 vo farbe okrem farby zásahu – prirodzené, fors do hry
 • cuebid (3 vo farbe zásahu) – podobné konvencii Stayman, otázka na drahý 4 list, popretie zádrže v licitovanej farbe
 • 3BT – popretie zádrže v súperovej farbe, parter, ak máš zádrž, hrajme 3BT
 • 2BT – a relay, partner musí povedať 3♣; potom:
  • Pas - chcel som vypnúť na 3 trefoch
  • 3  vo farbe nižšej než farba zásahu – prirodzené, to chcem hrať
  • 3 vo farbe vyššej než farba zásahu – prirodzené, invit
  • cuebid – Stayman ako vyššie ale so zádržou vo farbe zásahu
  • 3NT – to chcem hrať, mám zádrž
blog comments powered by Disqus