Negatívny free bid

Free bid je, keď nie ste na sforsovanej pozícii a je na vašom rozhodnutí, či dáte Pas alebo licitujete ďalej.

Negatívny free bid (NFB) je, keď vami licitovaná nová farba partnera neforsuje.

 

V bežnej komunikácii, keď hovoríme o freebidoch, máme obvykle na mysli negatívny free bid.

Typickou freebidovou pozíciou je, keď po otvorení vášho partnera, súper zasiahne. Napríklad nech partner otvoril 1 srdce a súper zasiahol 1 pika. Ak by súper nezasiahol a mali by ste list AQJxxx v trefoch a žiadne iné body, licitovali by ste 1BT, čím sa limituje v SAYC na 5-10 FB, v poľskom trefe a Precisione na 7-10 FB a nemôžete dražiť 2 trefy, lebo by ste ukázali aspoň 11 či veľmi dobrých 10 FB a partner by musel ešte aspoň raz dražiť. Po zásahu súpera, ak hráte NFB, hláškou 2 trefy partnera neforsujete a môže vám ju spasovať.

Hoci hláška 2 trefy nie je umelou hláškou, zatiaľ stále spadá medzi menej obvyklé postupy a preto by sa mala alertovať. Obvyklým postupom je, že nová farba forsuje a preto súper môže očakávať, že dražba nevyhasne a preto dá pas.

Negatívny free bid na wikipedii

Príklady použitia NFB Karena Walkera

Alertovanie negatívnych free bidov

blog comments powered by Disqus