Jacoby 2BT

Konvencia Jacoby 2BT sa používa po otvorení 1 v drahej farbe a ukazuje fit vo farbe otvorenia a 13+ bodov.

 

Pôvodné Jacoby 2BT bolo so 4 listou podporou, mnohé páry v súčasnosti ju však hrajú už s trojlitým fitom. Po hláške 2BT by linka nemala zastať pod celou hrou a môže sa pokúsiť o licitovanie slemu.

V klube hrá Jacoby 2BT viacero párov, mnohé však nemajú prepracovanú ďalšiu licitáciu a v podstate poznajú len dve hlášky a to skok na 4 vo farbe otovrenia alebo skok na 4BT - otázka na esá.

V tomto článku nájdete niekoľko príkladov, ako možno ďalej licitovať.

My s Mirkom po 2BT licitujeme takto:

 • licitovanie novej farby na treťom stupni cuebid a rezerva, záujem o slem, cuebidujeme zdola
 • zvýšenie farby na treťom stupni, mám rezervu, ale nemám žiaden cuebid
 • skok na celú hru, sign off, nemám rezervu
 • 4BT Blackwood

V pôvodnej konvencii platia nasledujúce partnerské dohody:

 

 1. The responder is required to have an excellent 12 points or 13 plus support points for the Major suit of the opener.
 2. The responder needs a minimum 4-card support in the bid suit of the opener.
 3. The Jacoby 2 No Trump response is game forcing.
 4. With only a 3-card suit support, the responder must bid another suit.
 5. If the responder is a passed hand, then a 2 No Trump response is a natural bid.
 6. A Jacoby 2 No Trump response is used normally only as a response to a Major suit opening.
 7. A Jacoby 2 No Trump response after a Minor suit opening is only used with partnership agreement.

Čiže:

 1. Odpovedajúci má veľmi dobrých 12 alebo 13 bodov (nemusia to byť výhradne figúrové body)
 2. Odpovedajúci má aspoň 4 listú podporu vo farbe otvárajúceho
 3. Jacoby 2BT je fors do hry
 4. S trojlistou podporou odpovedajúci musí licitovať inú farbu (a dodatočne uzhodní farbu)
 5. Ak je odpovedajúci po pase 2BT sú prirodzená hláška.
 6. Jacoby 2BT sa normálne používa iba po otvorení 1 v drahej farbe.
 7. Partneri sa môžu dohodnúť, že budú používať Jacoby 2BT aj po otvorení 1 v lacnej farbe.

 

blog comments powered by Disqus