Odpovedať 0314 alebo 1430?

Väčšina členov klubu, ktorí hrajú RKC - otázka na esá, pričom tromfový kráľ je 5. eso, používa pri odpovediach schému 0314, Karol Lohay doporučuje používať odpovede 1430.

Čo je lepšie?

 

  • 0314 je 5Cl - 0 alebo tri esá, 5D - 1 alebo 4 esá
  • 1430 je 5Cl - 1 alebo 4 esá, 5D - 0 alebo 3 esá

Odpovede 5H a 5Sp sú v oboch prípadoch rovnaké.

Keďže väčšinou ten kto sa pýta má viac es ako ten kto opovedá (?) a odpovedajúci obvykle aspoň jedno eso má (?), tak ak odhliadneme od prípadu, že má dve esá, väčšinou nám ukáže jedno eso. Pokiaľ je pre nás táto informácia o jednom ese dostačujúca, tak je jedno, ako odpovedáme, pýtajúci sa rovno vyberie konečný záväzok. Pokiaľ sa však po odpovedi chceme na niečo opýtať, odpoveď 5Cl nám ušetrila jeden stupienok licitačného priestoru, keďže sa môžeme opýtať cez 5D na tromfovú dámu, či na kráľov - v závislosti od dohôd partnerov.

Keď sa ideme spýtať na esá, tak by sme mali mať predstavu po akých odpovediach do slemu pôjdeme.

Ak náš plán je takýto:

0 es - zastaneme na hre, 1 eso - spýtam sa na dámu, 2 esá bez dámy - malý slem, 2 esá s dámou - spýtam sa na kráľov a malý slem hráme určite a podľa počtu kráľov možno veľký slem

Ak je uzhodnená farba trefová:

0 es, ak hráme 0314 odpasujeme 5 Cl, ak hráme 1430 - prekročili sme 5Cl, jedine možný záväzok je ešte 5NT

1 eso - ak jedno eso nestačí a hráme 0314 prekročili sme 5Cl, takže buď 5NT sign off alebo sa spýtame na dámu cez 5H a hráme 5NT ak ju nemá alebo 6Cl ak ju má, bez ohľadu na počet kráľov, ak hráme 1430 odpasujeme 5Cl, alebo sa spýtame na dámu cez 5D

Pri uzhodnenej károvej farbe ako aj pri srdciach aj pikoch odpadá problém s prekročením možnosti hrať farebný záväzok na 5. stupni. Pri uzhodnenej károvej farbe je však jedno ktorú schému odpovedí používame, keďže ak sa chceme spýtať na károvú dámu, v oboch prípadoch musíme licitovať 5H, ak by sme licitovali 5D bol by to sign off.

Z vyššie uvedeného mne osobne vychádza, že ak je uzhodnená farba trefová, je lepšie odpovedať podľa schémy 0314, ak je kárová, tak je v podstate jedno, ktorú schému používate, ak je drahá, tak ak má partner jedno eso, jeden stupienok v licitácii ste ušetrili a tak napríklad pri uzhodnených srdciach sa cez 5D opýtate na srdcovú dámu, ak ju nemá, odpovie 5H a môžete odpasovať, ak ju má, povie 5Sp poprípade, ak zároveň ukazujete kráľov, ukáže aj počet kráľov - 5NT 1K, 6Cl 2K, 6D 3K. Pri srdcovom záväzku  sa pri schéme 0314 po odpovedi 1 eso neviete bezpečne opýtať na srdcovú dámu, pretože 5H by bol sign off a 5Sp je už privysoko, jedine, že by ste po odpovedi 5NT odpasovali.

Čiže riešením by bolo, ak je uzhodnená lacná farba odpovedať 0314, ak je uzhodnená drahá odpovedať 1430. Keďže však možno predpokladať, že by si to partneri často plietli, je lepšie vybrať si jednu z týchto dvoch možností a tej sa držať. Pokiaľ nepoužívate otázku na dámu, tak určite používajte 0314, lebo potom po odpovedi 5Cl viete na nich vypnúť, pokiaľ používate otázku na tromfovú dámu, tak pri 1430 a uzhodnenej drahej farbe jeden stupienok v licitácii ušetríte s rizikom prekročenia 5Cl, pri uzhodnených trofoch.

Celé ešte inak: Ak v danom rozdaní je slem, tak obe schémy odpovedí sú ekvivalentné, až na jednu výnimku, pri schéme 0314 sa neviete bezpečne spýtať na tromfovú dámu, ak sú uzhodnené srdcia, takže ak ste opatrní, zastanete na 5H, ak radi riskujete, 6H "nakopnete".

Ak v rozdaní slem nie je, tak pri schéme 1430 a žiadnom ese u partnera musíte hrať 5NT alebo 6Cl bez dvoch es pri uzhodnených trefoch. Ak sú u súperov rozdelené, možno záväzok napchajú.

Najprv som článok napísal a potom som našiel toto: 0314 or 1430: Which set of responses to Roman Key Card Blackwood is better and why?

blog comments powered by Disqus