Články

Na čo slúžia klubové stránky?

Na  funkciu klubových stránok možno mať dvojaký pohľad. Možno sa na ne dívať v prvom rade ako na oficiálnu stránku s primárnou úlohou prezentovať sa pred bridžovou a nebridžovou verejnosťou v čo najlepšom svetle a potom na ne nepatrí žiadna kontroverzná téma, všetky problémy a pseudoproblémy treba držať pod pokličkou a buď ich riešiť iba v osobnom styku a ešte lepšie je sa tváriť, že žiadne problémy nemáme a všetci budeme mať svätý pokoj.

 

Môj pohľad na vec je taký, že klubové stránky majú okrem komunikácie navonok slúžiť aj komunikácii v rámci klubu i v rámci celého zväzu, v rámci tejto komunikácie sa nesmieme nevyhýbať ani kontroverzným témam a v rámci diskusie či dokonca polemiky skúšať hĺadať riešenia problémov. Keďže však väčšina z nás vyrástla v bývalom režime, odvykli sme si diskutovať, každú kritickú pripomienku berieme ako osobný útok a naši funkcionári si zdá sa myslia, že ak dostali dôveru vo voľbách, tak si môžu robiť čo sa im zachce a mlčiaca väčšina členskej základne ich v tomto názore svojim mlčaním podporuje a keď ich niekto na chybu upozorní, tak to berú ako vyhlásenie triedneho boja, na správnosti svojho riešenia trvajú bez ohľadu na argumenty a namiesto diskusie sa všetko skončí zákazmi alebo príkazmi a v našom konkrétnom prípade cenzúrou.

Ak si osvojíme iba prvú funkciu klubových stránok, tak niet čo riešiť, urobíme neživé stránky, kde budú akurát pribúdať pozvánky na turnaje a výsledky odohraných turnajov bez analýz a osobných názorov, aby sa nebodaj niekto neurazil.

Ak chceme stránky využiť aj na diskusiu, ale diskusia, otvorené pomenovanie problémov nás niekedy môže vystaviť pred verejnosťou do negatívneho svetla. Preto možno najlepším riešením by bolo vytvoriť na stránkach klubu neverejnú sekciu, kde by sme si otvorene vymieňali názory, potom však prídeme o vonkajšiu spätnú väzbu. Neraz v komentároch odzneli od nečlenov klubu podnetné názory, ale hlavne, keď som takúto neverejnú časť na našich stránkach vytvoril, tak tam takmer nikto nechodil, lebo väčšina členov klubu sa na stránke nechcela zaregistrovať.

Takže QUO VADIS KBK a naša klubová stránka?

Takže otázky sú nasledujúce:

  1. Patria na klubové stránky osobné názory členov klubu? Podľa mňa áno, ak ostatní na ne môžu reagovať (Inak tu vzniká optický klam. Hoci článok na našej stránke môže napísať každý člen klubu a v princípe aj nečlenovia klubu, ak sa zaregistrujú, články zverejňujem iba ja a tak môže vznikať nesprávny dojem, že zverejňovaním osobných názorov na náš bridžový život zneužívam stránky klubu. V skutočnosti tam však máme priestor všetci, bohužiaľ ho nevyužívame).
  2. Patria na klubové stránky informácie o tom, čo robí predsedníctvo a možno kroky predsedníctva kritizovať?
    Podľa mňa áno, ak budú mať možnosť na kritiku reagovať.
  3. Patria na stránky klubu informácie o zmenách propozícií ligy a možno o propozíciách ligy diskutovať? Bez komentára :)

Všetkých troch vyššie uvedených hriechov som sa dopustil a hrdo sa k nim hlásim. Iba slobodná diskusia, možnosť otvorene kritizovať volených funkcionárov, ako aj možnosť vyvrátiť neopodstatnenú kritiku sú prejavom slobodnej a slobodomyseľnej spoločnosti.

blog comments powered by Disqus