KBK 26.4.2011

Hrala sa skupinovka 8+7 párov. Výsledky


 

Problém s BM

Na 1. stole v skupine A sa mi nepodarilo rozchodiť bridžmejt, výsledky na tomto stole preto boli zapisované na zápisový lístok a potom boli ručne zadané do skórovacieho programu. Zároveň nefungovalo priebežné zobrazovanie výsledkov.

Nabitá skupina B

Keďže predchádzajúcu skupinovku hrali v A skupine aj improvizované páry a tentokrát hráčom pôvodní partneri prišli, v B skupine hral aj 7. pár z predchádzajúcej skupinovky. Tak sa stalo, že v B skupine hrali až 3. páry, ktoré na začiatku tejto série skupinoviek hrali v A skupine, takže relatívna sila oboch skupín bola tentokrát vyrovnanejšia. Prvé tri miesta v B skupine tieto papierovo silnejšie páry aj obsadili. Hoci v rámci oboch skupín mal pár Varga-Vysocký náskok až 20 XImp pred druhým v A skupine, pri samostatnom vyhodnotení skupiny A ho pár Munka-Pankovič o 3 XImp predbehol.

Vypadnutie karty hlavnému hráčovi

V jednom rozdaní, keď ľavý obranca vyniesol srdcovú dámu, zo stola aj od pravého obrancu nižšie srdce, hlavnému hráčovi vypadla srdcová dvojka, keď vyťahoval srdcové eso. Obrancovia si nárokovali, že srdcová dvojka bola zahraná. Keďže bolo zrejmé, že hlavný hráč chcel zahrať eso a karta mu len vypadla, tak som rozhodol, že bolo zahrané eso a keďže hlavný hráč nemá trestnú kartu, tak môže ďalej hrať, akoby sa nič nestalo. Ak by sa to stalo obrancovi, tak by som tiež rozhodol, že bolo zahrané eso, ale vypadnutá karta by sa stala trestnou kartou, takže keďže by obranca získal zdvih na eso, musel by túto kartu zahrať do ďalšieho zdvihu.

Doplnok

V knihe návštev ma Robo upozornil, že ak by sa to stalo obrancovi, tak srdcová dvojka by sa stala malou pokutovou kartou, teda obranca by mohol nielen zahrať eso, ale ak by mal ďalší honér, či honéry, mohol by ich zahrať skôr, než srdcovú dvojku. Ak by však už iné honéry v srdciach nemal, a hral by srdce, musel by tú dvojku zahrať. Hranie malej pokutovej karty. Čiže dokonca 2 srdcovú môže nechať vyloženú na stole a zahrať inú farbu, len si treba dať pozor na to, aby nedošlo k využitiu neoprávnenej informácie partnerom (tá srdcová 2 je pre partnera NI). Na základe nej si partner môže napríklad dopočítať rozlohu partnera a teda aj hlavného hráča.

Dal som kontru!

Po dohraní jedného rozdania, jeden z obrancov tvrdil, že záväzok okontroval, súperi aj jeho partner tvrdili, že kontra nebola. Rozhodol som preto, že záväzok sa hral bez kontry. Už som dvakrát pri stolíku zažil, že dvaja hráči kontru videli a dvaja nie, našťastie boli z opačných liniek, tak kontra uznaná bola, v prípade, že by jedna linka tvrdila, že kontra nebola a druhá že bola, tak rozhodca v podstate nemôže objektívne rozhodnúť, ak rozdanie náhodou nesledoval, alebo ak pri stolíku neboli diváci. Pokiaľ však traja hráči niečo tvrdia, tak sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že štvrtý sa mýli. V tomto konkrétnom prípade pravdepodobne obranca naozaj chcel dať kontru, ale omylom vytiahol Pas a razantne ním plieskol o stôl. Pokiaľ by to však naozaj bola kontra a bola by takto buchnutá o stôl, obrancovia by mohli privolať rozhodcu a pravdepodobne by som rozhodol, že jeho spoluhráč musí licitovať, pretože razantné narábanie s kontrou a v podstate so všetkými hláškami je odovzdávanie neoprávnenej informácie.

Jeden bez v zásahu s 10 bodmi

Keď sme po bridži rozoberali jednotlivé rozdania, Alica si všimla, že jedna súperka po Vierkinom otvorení licitovala 1BT, ktoré nebolo alertované a pritom mala iba 10 bodov. Takto Alica s Vierkou vynechali celú hru. Ak by si to boli všimli hneď po odohraní rozdania, asi by som rozhodol o úpravení výsledku, pretože v tomto prípade to už nie je odklonenie sa od systému alebo mylná hláška, ale takto táto hráčka  už licitovala aj v minulosti. Alertovať sa musia všetky explicitné i implicitné dohody, ktoré sa výrazne odlišujú od všeobecne očakávaného významu hlášok, jeden BT v zásahu je obvykle ešte o 1 bod silnejší než na otvorení. Hráč sa síce od systému odchýliť môže, ale pravidelné odchyľovanie sa od systému je už implicitnou dohodou, ktorú partner môže predpokladať, ale súper ju nevie odhaliť.

Zlé vysvetlenie umelej hlášky

V rozdaní 3. Belyus otvoril 1 tref (Precision 16+) a sever licitoval kontra alertované. Hláška bola vysvetlená ako Truscot, dvojfarebný list piky a trefy aspoň 4+4, v skutočnosti však sever mal trefy a srdcia. Hlavný hráč hral 3 piky, ktoré spadol, keďže pri zohrávke vychádzal z tejto mylnej informácie. Výsledok som upravil na 3 piky splnené.

 

blog comments powered by Disqus