Šmátranie

Šmátranie

Šmátranie po licitačnej krabici
Častým zlozvykom našich bridžistov je šmátranie po licitačnej krabici, chytenie konkrétnej hlášky a následné zalicitovanie hlášky pas. 

Vo väčšine prípadov sa pravdepodobne jedná o neuvedomelý mimovoľný zlozvyk, ktorým nechcete vedome odovzdať partnerovi žiadnu informáciu, súper to však môže pokladať za odovzdávanie neoprávnenej informácie partnerovi. Kým si hlášku nerozmyslíte, nemali by ste ruku ktorou licitujete odtiahnuť od tela, na licitačnú krabicu máte siahnuť, až keď ste si hlášku riadne rozmysleli a mali by ste ju použiť bez zjavného váhania. 

Šmátranie po kartách stola
Mnohí tichí hráči majú vo zvyku, hlavne ak hrajú podľa nich so slabším hráčom šmátrať po kartách stola a tak naznačovať, čo má hlavný hráč zahrať. Kým vám hlavný hráč nedá pokyn, nesmiete sa žiadnej karty stola po vyložení kariet zbytočne dotýkať. Opačné jednanie môže byť pokladané za porušenie športovej etiky a môže byť penalizované. Absolútne neprípustné je takéto šmátranie, ak ste si predtým pozreli list jedného či dokonca oboch obrancov. Pokiaľ po takomto nahliadnutí do karát súperov neviete zachovať kamennú tvár, radšej sa ospravedlňte a od stolíka odíďte. Ako tichý hráč nesmiete hlavného hráča upozorňovať, že súper zabil tromfom, alebo že karta stola je vysoká, či mu odovzdávať informácie podobného druhu. Tichý hráč je preto tichým hráčom, že má byť počas zohrávky takmer absolútne ticho, okrem prípadov, kedy príkaz hlavného hráča je v rozpore s pravidlami - napríklad zahrať inú farbu než je prvá farba zdvihu a pritom na stole karta tejto farby ešte je.

Vynes niečo vášnivé

Na turnaji v Poprade som bol hlavným hráčom a moja dobrá priateľka a zároveň moja bývalá profesorka z gymnázia bola na výnose a povzdychla si: "Neviem čo mám vyniesť" . Jej partner Danko Vagač nato hovorí "Vynes niečo vášnivé!". Našťastie nevyniesla srdce, pretože som bol, i keď s "ťažkým srdcom", pripravený zavolať rozhodcu.

Bridž je síce aj spoločenská udalosť, ale počas licitácie a zohrávky by sa všetci hráči mali zdržať akýchkoľvek poznámok, ktoré by mohli byť chápané ako odovzdávanie neoprávnenej informácie. Veta "vynes niečo vášnivé" by mohla byť interpretovaná ako "vynes srdce" alebo vynes "ľubovoľnú červenú farbu". V tomto konkrétnom prípade som presvedčený, že súperi nemali a nemajú žiadnu podobnú dohodu komentovania, ale ak by proti mne sedel neznámy súper, tak by som ich silno podozrieval. 

Vyvarujte sa preto akýchkoľvek zbytočných komentárov počas licitácie a zohrávky. Po dohraní rozdania sa môžete ľubovoľne spoločensky vyrozprávať, prirodzene nie o predchádzajúcich rozdaniach (súperi ich možno ešte len budú hrať) a nie priveľmi nahlas o práve dohranom rozdaní - ostatní hráči i keď nechtiac môžu započuť kľúčovú informáciu o rozdaní.

Komentár hlavného hráča

Niekoľkokrát sa mi stalo, že po mojom výnose hlavný hráč začal nariekať, aký pre neho hrozivý výnos som vymyslel.

V dobrej viere, že jeho komentár je pravdivý, keď som sa znova dostal do zdvihu, som v načatej farbe pokračoval a nakoniec sa ukázalo, že môj štart bol v skutočnosti pre hlavného hráča viac než "prítulný". Nebyť komentára, by som pokračovanie pravdepodobne zmenil. 

Tak ako nemajú počas zohrávky rozdanie komentovať obrancovia, nemal by ho komentovať ani hlavný hráč, tobôž nie stolík. Zavádzajúci komentár hlavného hráča, môže byť posúdený ako porušenie etického správania sa.

Dosiahnutý výsledok pravdepodobne zostane zachovaný, ale ako hlavný hráč si podobným neetickým chovaním iba zbytočne kazíte povesť.

Váhanie so singlom

Častým zlozvykom našich hráčov je tiež, že hoci majú singel, tvária sa, že majú o čom premýšľať, nakoniec tú svoju jedinú kartu priložia. Hlavný hráč po takomto klamaní telom sa môže zle rozhodnúť v pokračovaní zohrávky. So singlom by ste nemali neprimerane váhať, neznamená to, že máte kartu priložiť okamžite, ale približne v rovnakom tempe, ako zvyknete prikladať karty inokedy.  Veľmi rýchlym pridaním karty by ste mohli odovzdať partnerovi neoprávnenú informáciu - Partner, je to mojá posledná karta v tejto farbe, ak môžeš daj mi prebitok.

Niektorí hráči keď už nemajú v hranej farbe žiadnu kartu, sa tiež veľmi dlho rozhodujú, akú kartu pridať. V súperovi to môže vyvolať dojem, že chce spoluhráča upozorniť "partner všimni si čo som zahodil, chcem ti tým niečo dôležité namarkovať".

 

blog comments powered by Disqus