10 najčastejšie porušovaných pravidiel súťažného bridžu

Prevzané zo stránky Petra Jelínka, zostavil Nelson Ford.

 

Pozor, stránka je z roku 2001, takže niektoré citácie pravidiel môžu byť neaktuálne, všetky príklady nezrovnalostí však naďalej nezrovnalosťami sú, ale mohli sa medzičasom zmeniť spôsoby ich nápravy.

1 -- Neprivolanie rozhodcu
2 -- Zmeny hlášok
3 -- Použitie neoprávnenej informácie
4 -- Sporné nároky
5 -- Odkryté karty
6 -- Nedostatočná ponuka
7 -- Výnos mimo poradia
8 -- Chybné vysvetlenie/alertovanie
9 -- Pridávanie zo stola
10 -- Dotýkanie sa kariet

Na väčšinu z tu uvedených chýb som už vo svojich komentároch k turnajom upozornil, na niektoré opakovane. V klube hlavne veľmi často hráči po nezrovnalosti neprivolávajú rozhodcu a nezrovnalosť sa pokúšajú napraviť sami. Pravidlá to však vyslovene zakazujú, situácia sa u nás komplikuje tým, že rozhodca zároveň hraje, takže ak rozdanie ešte nehral, ťažko o ňom môže rozhodnúť, ale viem zistiť, či som ho už hral alebo nie a poprípade poveriť skúseného hráča, aby rozhodol miesto mňa. Na turnajoch mimo klub ste potom prekvapení, prečo súperi tak často volajú rozhodcu, keď v klube kvôli takému istému previneniu nikto rozhodcu nevolal.

Aj keď sú vaši súperí skúsení hráči, ich interpretácia pravidiel často nemusí byť správna, okrem iného sa mnohé pravidlá medzičasom zmenili alebo je viacero možností, ako sa môže nezrovnalosť napraviť. Takže, ak nastala nezrovnalosť, vždy privolajte rozhodcu, aj keď ma v klube takto budete vytrhávať zo sústredenia na vlastnú hru.

 

blog comments powered by Disqus