Triplety v súťaži družstiev

Možnosť ako hrať pri nepárnom počte družstiev bez pauzovania.

Zatiaľ na všetkých družstevných turnajoch hraných švajčiarskym systémom ktorých som sa zúčastnil, ak bol nepárny počet družstiev, v každom kole niekto pauzoval a za pauzu získal 18 VP.

Angličania v takomto prípade hrajú triplety. Vždy tri družstvá hrajú súčasne tri zápasy a tak nikto nepauzuje a nikto nič nezískava zadarmo. Triplet sa môže hrať buď ako skrátený zápas (short) alebo ako zápas na plný počet rozdaní (long).

Long triplet sa hrá dve kolá, short triplet sa hrá iba jedno kolo a proti každému družstvu sa odohrá polovičný počet rozdaní.

Ak by sa hral long triplet a zápasy sú na 8 rozdaní tak sa bude hrať:

Kolo 1. stôl 2. stôl 3. stôl
1. 1-3 1-8 2-1 9-16 3-2 17-24
2. 1-2 9-16 2-3 17-24 3-1 1-8

Prvé číslo je číslo družstva na NS, druhé na EW a posledné dve - sada rozdaní.

Ak by sa hral short triplet tak by sa hralo:

Polkolo 1. stôl 2. stôl 3. stôl
1. 1-3 1-4 2-1 5-8 3-2 9-12
2. 1-2 5-8 2-3  9-12 3-1 1-4

Pokiaľ je plánovaný počet kôl párny, možno hrať vo všetkých kolách dlhé triplety, ak je nepárny, tak vo všetkých kolách sa hrajú dlhé triplety len v poslednom krátky, poprípade vo všetkých kolách sa hrajú krátke triplety. V závislosti od počtu družstiev môže byť stanovené, či družstvo môže hrať v triplete viackrát alebo najviac raz. Ak sa hrá napríklad na osem kôl a hrajú sa dlhé triplety, tak sa v triplete prestrieda 12 družstiev, takže toto sa dá splniť, len ak je družstiev viac, pritom by asi nebolo dobré, ak by v posledných dvoch kolách hralo družstvo z čela tabuľky v triplete.

V prvom kole o nasadení do tripletu rozhoduje los, v ďalších kolách v ňom hrajú posledné tri družstvá, pričom v závislosti od propozícií môže alebo nemôže hrať družstvo v triplete viackrát a môžu sa alebo sa nemôžu opakovať  súperi.

Vyhodnotenie tripletov

Ak sa hrá dlhý triplet s vyhodnotením nie je žiaden problém, odohrali sa dva plnohodnotné zápasy a sú vyhodnotené podľa tej istej škály, ako zápasy hrané mimo tripletov. Pri skrátených tripletoch je situácia komplikovanejšia. EBU má pre triplety vypracovanú osobitnú škálu, kým štandardne používa škálu do dvadsať od 10:10 do 20:0, na tirplety používajú škálu do desať od 5:5 do 10:0, keďže v triplete každé družstvo odohrá dva zápasy spolu je to zase škála do 20. Ak by sme sa rozhodli použiť škálu EBU, tak nie je žiaden problém. Na našich turnajoch sa však zvykne používať škála WBF od 15:15 do 25:0 a neexistuje osobitná škála WBF na triplety. Mohli by sme to preto vyhodnotiť tak, že na oba zápasy by sme sa dívali ako na jeden zápas a súčet impov družstva v jednom i druhom zápase by sa vyhodnotil podľa škály WBF. V takom prípade ak by jeden zápas družstvo veľmi vysoko prehralo a druhé mierne vyhralo, tak by mohlo mať za oba zápasy spolu nula VP, kým pri hodnotení oboch zápasov zvlášť by nejaké VP mohlo získať. Pri EBU škále by to bolo napríklad 0:10 a 6:4, spolu 6 VP, vo WBF škále by to malo byť 9 VP ak za základ berieme 10:10 voči 15:15 alebo 7,5 VP ak za základ berieme maximálne možný počet VP, teda 20 a 25.

Takže osobne by som doporučoval, ak sa na nejakom turnaji rozhodneme hrať pri nepárnom počte družstiev triplety, použiť škálu EBU a nemusíme vymýšľať vlastný prevod.

Záver

Zo športového hľadiska sa mi vidí  metóda tripletov pri nepárnom počte družstiev vo švajčiarskom turnaji ako spravodlivejšia oproti automatickému prideľovaniu 18 VP za pauzu a rád by som to niekedy vyskúšal. Určite však nie na tohoročnom Karpatskom pohári, keďže jeden experiment sme už pripravili a to poľské minikolá.

Aký je váš názor?

blog comments powered by Disqus