Poľské minisekcie I.

Kým u nás, v Čechách, Maďarsku, ... jednotlivé kolá turnajov mávajú obyčajne okolo 26 rozdaní, v Poľsku sa väčšinou organizujú minikolá po 10 rozdaní. Takto je organizovaný i párový turnaj v Pule.

Počas jesenného kola I. ligy ma Paľo Mokráň oslovil, či by sme vedeli organizovať turnaje podobným spôsobom, ako to robia v Poľsku. Odpovedal som, že v zásade áno, ale vyžaduje to príslušné materiálne vybavenie. Keďže medzičasom KBK zakúpilo ďalšie sady rozdaní, prakticky nám nič nebráni hrávať naše turnaje podobným spôsobom. Ak by neboli k dispozícii bridžmejty, tak by som túto organizačnú schému nedoporučoval, respektíve by sa dala použiť, ak by vedúci turnaja nebol hrajúci. V takom prípade by sa ďalšie kolo mohlo začať bez zverejnenia výsledkov a výsledky by rozhodca zadal počas hrania ďalšieho kola.

Poľské minikolá spočívajú v tom, že štartovné pole je rozdelené na päťčlenné skupiny, napríklad ak by štartovalo 30 párov, tieto budú rozdelené na 6 skupín: A, B, C, D, E a F a hrá sa systémom Mitchell 5x2 rozdania.

Ak by sa hralo 5 kôl po 10 rozdaní, postupne by proti sebe hralo všetkých 6 skupín, napríklad:

    Sekcia
Kolo  A  B  C
 1. A-B C-D E-F
 2. A-C D-E F-B
 3. A-D E-B C-F
 4. A-E B-C F-D
 5. A-F B-D E-C

Keď je počet párov deliteľný 5, tak nie je žiaden problém, ak po delení 5 je nejaký zvyšok, treba nejako ošetriť, čo robiť s týmto zvyškom.

Ak je počet celých skupín párny

Ak by bol navyše jeden pár, tak  tento pár by hral v tej sekcii, kde hrá skupina F na linke NS, začal by na stole 1. a skončil na stole 5. teda ostatné páry v tejto sekcii na NS by hrali iba 4 kolá.

Ak by boli 2 páry navyše, hral by sa Appendix Mitchell (rozpis je na konci článku). 1. pár navyše je 6 na NS,  2. pár navyše je 6 na EW.

Ak by boli 3 páry navyše, v tretej sekcii sa to redukuje na problém dvoch párov navyše a v druhej sekcii je to to isté riešenie ako s jedným párom navyše.

Ak by boli 4 páry navyše, tak použijeme v dvoch sekciách riešenie ako pri dvoch pároch navyše.

Ak je počet celých skupín nepárny

Ak je nepárny počet celých skupín, skupina ktorá nemá proti komu hrať, hrá Howell každý s každým. Ak nie je žiaden pár navyše, tak každý pár raz pauzuje.

Ak je 1 pár navyše, hrá sa plný Howell a tento pár celý čas hrá v poslednej sekcii.

Ak sú dva páry navyše, tak sa hrá plný Howell, pričom skupina je doplnená o 1. pár navyše a 2. pár navyše hrá s predposlednou skupinou a putuje po severe, pričom vyhodený sever pauzuje.

Ak sú tri páry navyše, tak je to ako pri párnom počte celých skupín, keď boli 2 páry navyše.

Ak sú štyri páry navyše tak je to jednoduché, hrá sa Mitchell, pričom každý pár z úplnej skupiny raz pauzuje.

Výhody

Vyššie popísaný algoritmus je univerzálny pre ľubovoľný počet štartujúcich párov od 15 (v princípe už od 10, ale pri tak nízkom počte párov nie je problém hrať úplný Howell). Desať rozdaní by mal byť každý schopný odohrať bez odbiehania od stolíka kvôli fajčeniu či hygienickým potrebám a znižuje sa tak možnosť  vedomého či nevedomého odovzdávania si informácii o rozdaniach. Počas kola by bolo zakázané odchádzať od stolíka, s výnimkou nevyhnutnej potreby.

Nevýhody

Tento spôsob organizovania turnajov má v zásade len jednu i keď dosť podstatnú nevýhodu, vyžaduje 2 až 3 krát vyšší počet sád rozdaní, než náš tradičný spôsob organizácie turnajov. Kým pri 26 pároch nám stačí jedna sada rozdaní, pri minikolách by boli potrebné až tri sady rozdaní: AB, CD a F+1.

Keďže v KBK máme 6 sád rozdaní do miešačky a Michalovce môžu dodať siedmu, tak takto vieme zorganizovať turnaj až do 70 párov.

Karpatský pohár a minikolá

Článok je v kategóriách rozhodca i diskusia, keďže chceme preskúmať, aký je váš názor na tento spôsob organizácie turnajov.

Appendix Mitchell 12 párov, 1. a 6. stôl sú spriahnuté

Table 1       Table 2       Table 3       Table 4
Rd NS EW Set   Rd NS EW Set   Rd NS EW Set   Rd NS EW Set
1  1  6  1-2   1  2  2  3-4   1  3  3  5-6   1  4  4  7-8
2  1  5  3-4   2  2  1  5-6   2  3  6  7-8   2  4  3  9-10
3  1  4  5-6   3  2  5  7-8   3  3  1  9-10  3  4  2  1-2
4  1  3  7-8   4  2  6  9-10  4  3  5  1-2   4  4  1  3-4
5  1  2  9-10  5  2  3  1-2   5  3  4  3-4   5  4  6  5-6
                                      
Table 5       Table 6      
Rd NS EW Set   Rd NS EW Set                    
1  5  5  9-10  1  6  1  1-2                   
2  5  4  1-2   2  6  2  7-8                   
3  5  6  3-4   3  6  3  3-4                   
4  5  2  5-6   4  6  4  9-10                   
5  5  1  7-8   5  6  5  5-6        

Páry na EW idú o stôl vyššie, zo stola 5 na stôl 1. 
Pár 6 EW ide o dva stoly vyššie, zo stola 5 na stôl 2 a posiela pár EW na stôl 6.
Pár EW zo stola 6 ide na stôl 2.           

 

blog comments powered by Disqus